Chemische Bewerking Wiet

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (26 juli 2011, kamerlid Çörüz, kamerlid van der Ham, kamerlid Bouwmeester en kamerlid van der Steur)
Door de repressie op de softdrugs zijn vele criminelen in het circuit van de kweek gekomen. De laatste jaren bewerken ze de oogst voordat ze het gaan drogen met verscheidene dingen om nog meer winst te kunnen maken. Het is soms zo erg dat men van […]
+ Antwoord D66 (9/8) en Geen antwoord CDA (26/10), PvdA (26/10), VVD (26/10)

Buma Sena Videma enzovoort

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (21 juli 2011, kamerlid van Toorenburg, kamerlid van Dam, kamerlid Gesthuizen en kamerlid Taverne)
Als eindverantwoordelijke voor vergunningen binnen onze organisatie (een welzijnsorganisatie met o.a. jeugdsozen) krijg ik er ieder jaar weer te maken met facturen voor Buma, Sena en Videma. Ieder jaar weer probeer ik inzicht te krijgen in hoe deze organisaties werken, waar ik precies voor betaal […]
+ Antwoord VVD (25/8), SP (10/10) en Geen antwoord CDA (21/10), PvdA (21/10)

Eerder Stoppen met Werken

Vraag aan de VVD (18 juli 2011, kamerlid Dezentjé Hamming)
Eerder stoppen met 62 jaar omdat ik dan 45 jaar heb gewerkt kan straks niet meer. Eerst de VUT vervallen, toen de vroegpensioen en de partnertoeslag. Nu als alternatief begonnen met de levensloop. Maar ook deze komt te vervallen. Maar daarvoor in de plaats mag ik wel tot 66 werken en als ik dan toch eerder stop krijg ik een boete. Hoe kan ik nog een planning maken als er jaarlijks veranderingen zijn?
+ Geen antwoord VVD (18/10)

Zorg en PGB

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (10 juli 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Dijkstra, kamerlid Wolbert en kamerlid Venrooy)
Hoe willen de partijen het recht op zorg aan jongeren middels een PGB gaan garanderen of zijn zij ook voorstanders om jongeren met een psychiatrisch probleem gedwongen gesloten te laten plaatsen? Hoe is het mogelijk dat indicatie organen jeugdzorg en CIZ niet onafhankelijk zijn van overheid en verzekeraars?
+ Antwoord VVD (13/7), D66 (14/7) en Geen antwoord CDA (10/10), PvdA (10/10)

Identiteitsbewijs Baby's

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (7 juli 2011, kamerlid Knops, kamerlid Schouw, kamerlid Heijnen en kamerlid van Raak)
In 2012 zijn alle kinderen verplicht om een eigen identiteitsbewijs te hebben. Prima. Een paspoort en IDkaart is 5 jaar geldig. Voor de pasfoto’s op de identiteitsbewijzen gelden echter strikte regels (geen bril op, oren zichtbaar, niet lachen). Kinderen onder de 5 jaar veranderen heel erg qua gezicht, maar hebben wel […]
+ Antwoord PvdA (11/8) en Geen antwoord CDA (7/10), D66 (7/10), SP (7/10)