UWV en het Schattingsbesluit

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (2 maart 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
Waarom past het UWV de wettelijke regels van het aangepaste schattingsbesluit van 1 oktober 2004 niet correct toe, m.b.t. het beoordelen van de restverdiencapaciteit (AO percentage), die vergeleken behoren te worden met […]
+ Antwoord SP (3/3) en Geen antwoord CDA (2/6), PvdA (2/6), VVD (2/6)