islam en Humor

Islam en humor: De foto’s geven een beetje aan dat de islam en de westerse wereld nog erg ver van elkaar zijn verwijderd en er zal niet zomaar een gezamenlijke samenleving gaan vormen. Wederkerigheid en een strikte scheiding van kerk en staat in zowel de wereld van de islam als de westerse wereld zijn zeer belangrijk om dit te bereiken.

Aanzetten tot Haat en Geweld in de qur'an

Is een fobie (angst) voor de islam terecht? Laten we een aantal surahs bekijken in de qur’an en laten we zelf beslissen of de teksten aanzetten tot haat en geweld jegens de volgens de qur’an genoemde ongelovigen. Welke keuze laat het andere gelovigen zoals joden, christenen en boeddhisten om niet blootgesteld te worden aan vernietiging, moord en doodslag, zoals die nu in vele landen […]