Fiasco Financiële Examens

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (29 mei 2014, kamerlid van Hijum, kamerlid Koolmees, kamerlid Nijboer en kamerlid de Vries)
De overheid heeft bedacht dat er een diploma stelsel moet komen voor Financieel Dienstverleners. Iedereen, op welke wijze dan ook gekwalificeerd door overige instellingen zoals FFP, SEH, NVAH, met geldige WFT certificaten, moet een PE Plus cursus doen met bijbehorend examen. Tijdens de training verbaasden veel adviseurs […]
+ Antwoord VVD (11/6), CDA (23/6), PvdA (7/7), D66 (11/7)

Kinderalimentatie Oninbaar

Vraag aan het CDA, de CU en de PvdA (26 mei 2014, kamerlid Oskam, kamerlid Segers en kamerlid Recourt)
De rechter heeft vastgesteld dat alleenstaande moeder voor haar 5-jarig inwonende kind recht heeft op 300 euro kinderalimentatie van de vader met terugwerkende kracht vanaf april 2013. De vader zegt van een uitkering rond te moeten komen en veel schuldeisers heeft. Hij betaalt de vastgestelde kinderalimentatie niet. Ook is bekend dat […]
+ Antwoord PvdA (26/6) en Geen antwoord CDA (26/8), CU (26/8)

Boeterente Hypotheek

Vraag aan het CDA, D66 en de VVD (25 mei 2014, kamerlid Knops, kamerlid Verhoeven en kamerlid van der Linde)
De wens wordt steeds groter dat mensen sneller hun hypotheek inlossen. De meeste hypotheek overeenkomsten hebben echter buiten een percentage van voortijdig aflossen, een boeterente indien je meer dan dit wilt aflossen. Is het misschien een idee om deze boeterente […]
+ Antwoord VVD (26/5), D66 (11/7) en Geen antwoord CDA (25/8)

Dubbel Stembiljet EU

Vraag aan 50Plus/Klein, D66 en de SP (24 mei 2014, kamerlid Klein, kamerlid Pechtold en kamerlid Roemer)
Zojuist had ik me moeder aan de telefoon en die heeft op teletekst gelezen dat de buitenlandse / Nederlanders met een dubbel paspoort ook een dubbel stembiljet hebben ontvangen en de regering zegt dat ze daar niks aan kunnen veranderen. Dit vind ik erg oneerlijk, omdat op zo een manier […]
+ Antwoord D66 (24/6), 50Plus/Klein (24/6), SP (28/7)

Waardeoverdracht Pensioenen

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (23 mei 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Vermeij, kamerlid Madlener en kamerlid Lodders)
In het verleden heb ik pensioen opgebouwd bij verschillende werkgevers. Deze pensioenaanspraken waren tot mijn indiensttreding bij Atos Nederland (in maart 2007) nog niet overgedragen, dus deze zijn als ‘slapend’ te bestempelen. Het nadeel voor de pensioenverzekerde hiervan is dat alleen rente wordt genoten en […]
+ Antwoord D66 (23/6), PvdA (23/6), VVD (25/6) en Geen antwoord PVV (23/8)

Leerplicht en Motivatie

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (14 mei 2014, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing, kamerlid Beertema en kamerlid Lucas)
Als docent MBO zit ik met een probleem. Er zijn deelnemers die totaal ongemotiveerd de normale gang van zaken in lessen verstoren. Ons rest vaak niet meer dan de deelnemer de klas uit te sturen. Zelden verandert het gedrag en wordt het alleen maar slechter. Dan komt er een moment dat de deelnemer niet langer meer welkom is op de school. Tussentijds wel andere deelnemers gefrustreerd en afgeremd. Vervolgens krijgt […]
+ Antwoord VVD (14/5), PVV (14/5), PvdA (15/5), D66 (22/5)

Kosten Paspoort in Buitenland

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (13 mei 2014, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Schouw, kamerlid Oosenbrug en kamerlid Taverne)
Onlangs heb ik voor onze tweeling (5 jaar oud) een nieuw kinderpaspoort moeten aanvragen. Tot mijn grote schrik en verbazing waren de kosten per paspoort € 115,20. Deze prijs ligt € 30,40 hoger dan het paspoort dat ik eind november voor mezelf heb aangevraagd. Hoe is het mogelijk dat de prijs van het paspoort met een identieke geldigheidsduur van 5 jaar in 5 maanden […]
+ Antwoord PvdA (13/6), D66 (13/6), VVD (2/7) en Geen antwoord CDA (13/8)

Pensioen en AOW

Vraag aan 50Plus/Klein, D66, de PvdA en de SP (11 mei 2014, kamerlid Klein, kamerlid Pechtold, kamerlid Samsom en kamerlid Roemer)
Ik ervaar het feit dat de uitbetaling AOW langzaam opschuift naar 67 jaar, terwijl pensioen op 65 in gaat, als een crimineel feit. Dat de 2e kamer hier in mee gaat vind ik een daad van agressie naar de burger toe. Een leven lang heeft ieder […]
+ Antwoord D66 (19/5), SP (19/5), 50Plus/Klein (14/7) en Geen antwoord PvdA (11/8)

Overmatige Verpakking Medicijnen

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de VVD (9 mei 2014, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Rutte)
Kan het kabinet iets doen aan het overmatige voorschrijven van medicijnen door huisartsen, dan wel de minimale verpakking van medicijnen? Recentelijk heb ik de zalf Fucidin voorgeschreven gekregen. De door de huisarts voorgeschreven hoeveelheid heb ik gehanteerd en de voorgeschreven periode aangehouden. Van de tube zalf is […]
+ Antwoord GL (10/5), PvdA (12/5), D66 (8/7) en Geen antwoord VVD (9/8)

Stemmen met Italiaans Paspoort

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (2 mei 2014, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Fokke, kamerlid Bosma en kamerlid Taverne)
Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar in het bezit van een Italiaans paspoort. Mijn vader komt namelijk uit Italië. Mijn vraag is, waarom mag ik in Nederland niet stemmen voor het Europees Parlement en voor de landelijke politiek? Wij zijn toch één Europa, of […]
+ Antwoord VVD (7/5), PvdA (4/6) en Geen antwoord CDA (2/8), PVV (2/8)