Wegen Vignet in Nederland

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de SP (27 juni 2014, kamerlid de Rouwe, kamerlid Kuiken, kamerlid Madlener en kamerlid Smaling)
Ik las dat Duitsland een wegen vignet gaat invoeren. Ik dacht wel slim van ze. Zo groeit hun economie ook een beetje. Waarom doen wij dat ook niet aangezien er veel buitenlandse auto’s rondrijden. Het is ook financieel beter voor Nederland. Zo komen we toch een beetje uit de crisis. […]
+ Antwoord SP (1/7), CDA (28/7) en Geen antwoord PvdA (27/9), PVV (27/9)

Transvetten op Etiket

Vraag aan D66, de PvdA, de PvdD en de VVD (22 juni 2014, kamerlid Schouw, kamerlid Dikkers, kamerlid Thieme en kamerlid van Ark)
Waarom is de voedingsindustrie niet verplicht om transvetten te noemen op hun etiket? Transvetten zijn slecht voor mensen, en zeker voor mensen met hart- en vaatziekte. Transvetten verhogen het slechte cholesterol en verlagen het goede cholesterol. Mensen met […]
+ Antwoord PvdD (12/8) en Geen antwoord D66 (22/9), PvdA (22/9), VVD (22/9)

Geo Engineering

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (21 juni 2014, kamerlid Geurts, kamerlid Vos, kamerlid Madlener en kamerlid Dijkstra)
Is het bij jullie bekend dat geo-engineering meer schade toebrengt aan het klimaat en milieu dan dat het problemen oplost? En hoe komt het dat men hier vrolijk mee doorgaat ongeacht de consequenties hiervan? Horen wij als inwoners van Nederland niet te weten wat het effect van […]
+ Antwoord PvdA (21/7), VVD (4/9) en Geen antwoord CDA (21/9), PVV (21/9)

Studielening Rekentoets

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (20 juni 2014, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Klaver en kamerlid van Dijk)
Is dit iets voor de rekentoets? Vraag: ‘Joep leent 7 jaar lang € 1.000 per maand. Daarna betaalt hij 35 jaar lang iedere maand € 159 terug. Hoeveel houdt hij over, rente en inflatie niet meegerekend? Antwoord: ‘€ 17.220′. Uitwerking: ’12*(7*1000-35*159)’. Toelichting: ‘Joep gaat in 2015 studeren. In de factsheet over de studielening leest hij […]
+ Antwoord CDA (22/7) en Geen antwoord GL (22/7), D66 (20/9), SP (20/9)

Nationaal Energieakkoord

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (11 juni 2014, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Klever en kamerlid Leegte)
Uit het ‘hoofdlijnendebat over het energieakkoord’ op 3 oktober 2013 blijkt dat de kosten van het Nationaal Energieakkoord uitgingen van € 14 miljard (rapport van EIB en ECN). In het antwoord van minister Kamp staat dat alleen de kosten van wind op zee al € 18 miljard zullen zijn. Waarom heeft de minister niet voorafgaand aan dit debat […]
+ Antwoord VVD (11/6), PVV (16/6), CDA (25/9) en Geen antwoord D66 (11/9)

Orgaandonoren Tekort

Vraag aan het CDA, de CU, D66 en GL (10 juni 2014, kamerlid Keijzer, kamerlid Dik, kamerlid Dijkstra en kamerlid Voortman)
Hoe komt het dat we in Nederland een tekort aan orgaandonoren hebben? Komt dat door het huidige donorsysteem? Wat wilt of kunt u doen om het tekort aan orgaandonoren te verminderen en wat zijn uw plannen om het tekort […]
+ Antwoord GL (11/6), D66 (1/7), CDA (10/7), CU (11/7)

Asbest Vrij in 2025

Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en GL (6 juni 2014, kamerlid Baay, kamerlid Geurts, kamerlid van Veldhoven en kamerlid van Tongeren)
Als in 2025 Nederland asbest vrij moet zijn van de EU, krijgen de mensen die een appartement hebben met asbest dan een vergoeding van de EU om dit te laten verwijderen?
+ Geen antwoord 50Plus/Baay (6/9), CDA (6/9), D66 (6/9), GL (6/9)

Aangifte Oplichting Vodafone

Vraag aan de PvdA en de VVD (5 juni 2014, kamerlid Recourt en kamerlid Dijkhoff)
Als ik 10 minuten te lang parkeer krijg ik een boete van € 96. Als ik 6 km/u te hard rij krijg ik een boete van € 56. Als ik voor € 2 bij een supermarkt zou stelen wordt ik waarschijnlijk opgepakt. Op zich terecht allemaal. Nu word ik structureel voor € 50 per maand aantoonbaar opgelicht door Vodafone. Ik heb de klacht zowel telefonisch als per e-mail aangekaart bij Vodafone […]
+ Antwoord VVD (9/7) en Geen antwoord PvdA (5/9)

Gebruik Portvrije Dienstenvelop

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (4 juni 2014, kamerlid Schouw, kamerlid Fokke, kamerlid Bosma en kamerlid Moors)
Ik werk al bijna 45 jaren bij de overheid en met veel plezier. Geert Wilders gebruikt portvrije dienstenveloppen voor zijn privé post. Dit betekent wat mij betreft dus dat iedere medewerker die bij de overheid werkt portvrije dienstenveloppen mag gaan gebruiken voor zijn privé post. Als dit niet het geval is dan […]
+ Geen antwoord D66 (4/9), PvdA (4/9), PVV (4/9), VVD (4/9)