Niet Reanimeren Penning

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (6 september 2014, kamerlid Keizer, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman en kamerlid Arib)
Ik vind het onjuist dat men lid moet worden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde om de niet reanimeren penning te krijgen. Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar. Bovendien is […]
+ Antwoord PvdA (6/9), GL (17/9), D66 (29/9), CDA (20/11)

Concurrentiebeding

Vraag aan de PvdA (5 september 2014, kamerlid Kerstens)
In een artikel op BNR gedateerd op 14-10-2013 vertelde u dat de PvdA voor het aanpakken van het concurrentiebeding is. Te beginnen met kortlopende contracten. Nu zag ik dat per 01-08-2014 inderdaad het concurrentiebeding op tijdelijke contracten is verboden. Nu is mijn vraag […]
+ Antwoord PvdA (10/9)