Honden Gevechten

Vraag aan de PvdD (30 juni 2015, kamerlid Ouwehand)
Ik heb al meerdere keren een mail gestuurd omtrent de honden gevechten in Nederland. Ik heb tot op heden geen antwoord gekregen. Wij Nederlandse dieren activisten zijn het beu dat er niets gedaan wordt aan dit groeiende probleem en eisen daarom dat er actie wordt ondernomen door de […]
+ Antwoord PvdD (30/7)

Chemtrails

Vandaag (29 juni 2015) was het weer bar en boos. Van de vroege ochtend tot laat in de avond werd ons land besproeid met stoffen die daar niet horen. Stop onmiddellijk met deze onzin. We zijn geen proefdieren in jullie laboratorium. Ik walg zo van die spelletjes. Stop er mee en vertel gewoon waarom jullie ‘geo-engineering’ toelaten en dat dit wordt toegepast op dichtbevolkte gebieden.

Hulpmiddelen en Zorg

Vraag aan de PvdA en de VVD (26 juni 2015, kamerlid van Dijk en kamerlid Potters)
Mijn (onze) moeder heeft een indicatie voor langdurige zorg – maar is aan het eind van haar leven en wilde nooit opname in welke instelling dan ook. Mijn zus heeft haar huis aangepast om moeder in huis te kunnen nemen. Heel mooi maar ook heel erg zwaar. Zowel emotioneel als fysiek en daarnaast […]
+ Antwoord VVD (20/8) en Geen antwoord PvdA (26/9)

Bouw Windturbines

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (25 juni 2015, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos en kamerlid Smaling)
U gaat een belangrijk besluit nemen over de locatie van Windturbines. Wordt het een grootschalig windpark in het IJsselmeer of wordt het een Lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Zowel college als gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân (6 steden en 68 dorpen) als de Provinciale Staten van Fryslân kiezen […]
+ Antwoord SP (29/6), D66 (11/9), CDA (23/9) en Geen antwoord PvdA (25/9)

Faillissementswet

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (24 juni 2015, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt, kamerlid Helder en kamerlid van Wijngaarden)
Er zijn de afgelopen jaren heel veel bedrijven failliet gegaan en evenzoveel privé personen. Er gaat verschrikkelijk veel geld in om en er wordt bijna niets uitgekeerd aan de schuldeisers. Dit kun je gewoon lezen in de dossiers die online staan. We lopen in Nederland hopeloos achter bij […]
+ Antwoord D66 (24/6), VVD (24/9) en Geen antwoord PvdA (24/9), PVV (24/9)

Schenking en Erfenis

Vraag aan D66, de PvdA en de VVD (20 juni 2015, kamerlid Berndsen, kamerlid Recourt en kamerlid van Oosten)
De behandeling van wetsvoorstel 33987 schijnt in een vergevorderd stadium te verkeren. Een belangrijk onderdeel daarvan luidt, dat startvermogen en tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap verkregen schenking en erfenis standaard niet meer tot het gemeenschappelijk samenlevingsvermogen behoren, maar als […]
+ Antwoord D66, PvdA en VVD (9/7)

Restschuld Hypotheek

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (19 juni 2015, kamerlid Ronnes, kamerlid Monasch, kamerlid Madlener en kamerlid van der Linde)
Een jaar of 8 geleden was het kopen van een huis een soort ‘zekerheid’. Huren was weggegooid geld en een koper werd altijd ietsje rijker. Door de crisis is dit geheel anders geworden. Mijn gezin (vrouw en twee kinderen 1 en 3) en ik hebben een restschuld op […]
+ Antwoord VVD (29/6), CDA (14/7), PVV (21/9) en Geen antwoord PvdA (19/9)

Kindgebonden Budget

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (17 juni 2015, kamerlid van Meenen, kamerlid Grashoff, kamerlid Mohandis en kamerlid van Dijk)
+ Antwoord D66 (17/7) en Geen antwoord GL (17/9), PvdA (17/9), SP (17/9)

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de SP (24 januari 2015, kamerlid Heerma, kamerlid Recourt, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Karabulut)
+ Antwoord SGP (5/2), PvdA (11/2) en Geen antwoord CDA (24/4), SP (24/4)

Mantelzorg

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (15 juni 2015, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Tanamal, kamerlid Agema en kamerlid van Ark)
Ik ben 42 jaar en ik heb vijf jaar geleden een herseninfarct gehad. Hierdoor ben ik halfzijdig verlamd. Nu moet mijn man geregeld mee naar dokterbezoeken. Dit kost mijn man zijn vrije dagen. Anders kost het hem geld voor een regeling. Geld wat er […]
+ Antwoord PvdA (17/6), VVD (18/6), D66 (8/7), PVV (15/7)

Verstandelijke Beperking en Stemrecht

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (12 juni 2015, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Fokke, kamerlid Bosma en kamerlid Taverne)
Hoe is het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie mogen stemmen bij verkiezingen in Nederland? Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking, er zijn er bij die in een belevingswereld van een kind van 4-5 jaar leven. Toch krijgen zij […]
+ Antwoord VVD (15/7) en Geen antwoord CDA (12/9), PvdA (12/9), PVV (12/9)