belastingvrije

Vraag aan 50Plus, het CDA, D66 en de VVD (18 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg en kamerlid de Vries)
Zoals zo veel ouders willen wij de gezinnen van onze kinderen financieel ondersteunen bij aankoop of onderhoud van hun eigen woning of bij het aflossen van hun hypotheek. Daar willen wij graag ons jarenlang opgebouwd spaargeld op aanspreken. Daartoe willen wij in 2017 […]
+ Antwoord D66 (21/12) en Geen antwoord 50PLus (18/3), CDA (18/3), VVD (18/3)

assurantiebelasting

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (13 december 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Groot en kamerlid de Vries)
Met de verhoging van de assurantiebelasting enkele jaren geleden, waarbij expliciet werd vermeld dat het om een tijdelijke crisismaatregel ging, vroeg ik me af hoe de Tweede Kamer nu kijkt naar het terugdraaien van deze maatregel. In 2008 was de assurantiebelasting nog […]
+ Geen antwoord CDA (13/3), D66 (13/3), PvdA (13/3), VVD (13/3)

electronisch

Vraag aan 50Plus, D66, GL en de PvdA (9 december 2016, kamerlid Krol, kamerlid Koolmees, kamerlid Grashoff en kamerlid Groot)
De Electronisch Geld Instellingen (EGI), zoals Paysafe en FashionCheque, waarderen het tegoed na een jaar af om administratieve redenen. Waarom kan dit? Een van de eigenschappen van geld is, dat het een oppotmiddel is, het moet dus zijn nominale waarde […]
+ Geen antwoord 50Plus (9/3), D66 (9/3), GL (9/3), PvdA (9/3)

korting

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (6 december 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot, kamerlid Bashir en kamerlid de Vries)
Ik heb begrepen dat het kabinet de pensioenopbouw in eigen beheer wil uit faseren. Al ingegane pensioenen kunnen in 2017 met 34,5% korting worden afgekocht. Deze wet moet nog wel door de eerste kamer worden goedgekeurd. Mijn moeder heeft zowel een […]
+ Geen antwoord CDA (6/3), PvdA (6/3), SP (6/3), VVD (6/3)

douane

Vraag aan de VVD (25 november 2016, kamerlid de Vries)
Is het bij uw fractie bekend dat er veel problemen zijn met het aangiftesysteem AGS van de Nederlandse Douane? Dagelijks vertragingen ivm de afhandeling van aangiften, zowel invoer- als uitvoeraangiften, van uren. Dit kost het bedrijf ontzettend veel geld […]
+ Geen antwoord VVD (25/2)

huren

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (12 november 2016, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Voortman, kamerlid Tanamal en kamerlid Leijten)
Graag vraag ik u aandacht voor het hierna volgende. Sinds 3 jaar ben ik in loondienst van mijn partner dmv PGB (vasculaire dementie, CIZ indicatie 7) en heb mijn baan daarvoor opgezegd om 24/7 voor hem te zorgen. Aangezien mijn partner rolstoelgebonden is en wij in een […]
+ Antwoord SP (14/11), PvdA (30/11), GL (21/12) en Geen antwoord D66 (12/2)

fictieve

Vraag aan de VVD (10 november 2016, kamerlid de Vries)
Hoe is het toch mogelijk dat de belastingdienst uitgaat van een fictieve rente opbrengst die totaal niet meer in de buurt komt van het werkelijk behaalde rendement? In het belastingplan vanaf 2017 gaat u er ook nog eens fictief vanuit dat een bepaald percentage van het vermogen […]
+ Geen antwoord VVD (10/2)

Opbouw AOW

Vraag aan het CDA, de SGP en de SP (19 april 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
De moordenaar van Pim Fortuin heeft een gevangenisstraf gekregen na zijn misdrijf wat hij heeft gepleegd. Hij gaat de gevangenis in en ondergaat zijn straf en dit kost de staat (ons) handen vol geld. Hij krijgt verzorging als hij ziek is, hij mag sporten, studeren ect. De staat draait voor […]
+ Geen antwoord CDA (19/7), SGP (19/7), SP (19/7)

Spaarloon Dubbele Belasting

Vraag aan het CDA, de CU en de VVD (4 april 2016, kamerlid Omtzigt, kamerlid Schouten en kamerlid Neppérus)
Vanaf dit jaar wordt vermogensbelasting geheven over vermogen dat nog op de spaarloon rekening staat. Dat vermogen is een brutobedrag, waar in de toekomst nog inkomstenbelasting over wordt geheven. Als het gespaarde vermogen voor 100% meetelt in box 3, en later nog eens voor […]
+ Antwoord CDA (13/5) en Geen antwoord CU (4/7), VVD (4/7)

Vermogen Huis Belasten

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (30 maart 2016, kamerlid Koolmees, kamerlid Klaver, kamerlid Groot en kamerlid Bashir)
Het Centraal Planbureau stelt voor het vermogen die huiseigenaren in het eigen huis hebben op een vergelijkbare wijze te belasten als andere vermogensbestanddelen. Maar wat als het gaat om mensen met een laag besteedbaar inkomen, waarbij het geld vastzit […]
+ Geen antwoord D66 (30/6), GL (30/6), PvdA (30/6), SP (30/6)