Immigratie

Vraag aan het CDA, de CU, de PvdA en de VVD (24 maart 2016, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Voordewind, kamerlid Kuiken en kamerlid Azmani)
Met de toenemende immigratie in West-Europa, vraag ik mij af: Wordt het niet eens tijd dat degenen die daar toe instaat zijn eens de rekening op gaan maken wat betreft het huidige vreemdelingenbeleid en wat deze onze toekomende generaties voor een erfenis zal bieden? […]
+ Geen antwoord CDA (24/6), CU (24/6), PvdA (24/6), VVD (24/6)

Opvang Vluchtelingen

Vraag aan het CDA, de CU, de SGP en de SP (14 januari 2016, kamerlid Buma, kamerlid Segers, kamerlid van der Staaij en kamerlid Roemer)
De Stichting Hoop voor Vluchtelingen heeft de situatie van de opvang van de vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn in kaart gebracht (zie persbericht van 12 januari 2016). Er zijn veel klachten en de stichting vraagt het COA om meer open te staan voor samenwerking […]
+ Antwoord CU (2/2), SGP (15/2) en Geen antwoord CDA (14/4), SP (14/4)

Vluchtelingen Stroom

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (26 augustus 2015, kamerlid Buma, kamerlid Samsom, kamerlid Wilders en kamerlid Zijlstra)
Wanneer zal Nederland er op aandringen om de grenzen te sluiten van de Europese unie om de vluchtelingen stroom te stoppen? Dit zijn over het algemeen jonge mensen die geen vluchtelingen zijn maar gelukzoekers. Wanneer zal Nederland zijn grenzen sluiten als er geen duidelijk […]
+ Geen antwoord CDA (26/11), PvdA (26/11), PVV (26/11), VVD (26/11)

Afgewezen Asielzoeker

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (20 oktober 2014, kamerlid van Hijum, kamerlid Schouw, kamerlid Voortman en kamerlid Kuiken)
Vanochtend las ik in de krant dat afgewezen asielzoekers uit de ebola-gebieden niet uitgezet kunnen worden vanwege het ebolagevaar. Dat is helder en klaar, maar werkeloos toezien hoe ze allen dood gaan daar is ook geen optie. Waarom kunnen de afgewezen asielzoekers uit de ebola-gebieden […]
+ Antwoord GL (27/10), CDA (4/11), D66 (20/11), PvdA (21/11)

Afghaanse Vluchtelingen

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (20 april 2012, kamerlid Knops, kamerlid Fritsma, kamerlid van Nieuwenhuizen)
Er is de afgelopen maanden veel ophef geweest over de uitzetting van de in Giessenlande wonende Afghaanse vluchteling Mohammed Naibzay. Het kabinet wil hem uitzetten wegens oorlogsmisdaden, maar de burgemeester van Giessenlande verzet zich hiertegen. Mohammed Naibzay heeft gewerkt voor […]
+ Geen antwoord CDA (20/7), PVV (20/7), VVD (20/7)