nederlands

Vraag aan het CDA, D66 en de PvdA (7 maart 2018, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen en kamerlid van den Hul)
De directeur van de lagere school van mijn zoon wil mij verplichten om Nederlands met mijn kind te spreken. Ik ben Française en ik spreek Frans met mijn zoon. Zijn vader is een Nederlander en hij spreekt Nederlands met zijn zoon. Is het door de wet verplicht? Volgens mij niet. […]
+ Antwoord CDA (8/3) en Geen antwoord D66 (7/6), PvdA (7/6)

pesten

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (12 januari 2017, kamerlid Rog, kamerlid Ypma, kamerlid Beertema en kamerlid Straus)
Ik ben een vader van 2 kinderen. Ik vraag me af hoe ver het nog moet gaan om het pesten keihard aan te pakken? Ook richting de ouders van de daders. Mijn vraag stel ik omdat mijn jongste zoontje thuis kwam en zei dat hij dood wilde, omdat hij gepest werd. Hij is maar net nog 10 jaar oud. […]
+ Antwoord PvdA (12/1), VVD (12/1) en Geen antwoord CDA (12/4), PVV (12/4)

Openbare School en Integratie

Vraag aan de PVV en de VVD (12 maart 2014, kamerlid Beertema en kamerlid Straus)
Waarom worden de zogeheten “zwarte scholen” niet afgeschaft? Mijn voorstel zou zijn dat alle kinderen verdeeld worden over de openbare scholen, zodat bijvoorbeeld taalachterstanden teruggedrongen kunnen worden en de jeugd zich één voelt met alle andere kinderen. Kinderen leren elkaars cultuur kennen en de Nederlandse cultuur blijft centraal staan. Op openbare scholen wordt […]
+ Antwoord VVD (15/5) en Geen antwoord PVV (12/6)

Subsidie Verantwoording Basisscholen

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (31 maart 2012, kamerlid Biskop, kamerlid Çelik, kamerlid Smits en kamerlid Elias)
Hoe moet de accountant vanaf 2012 een controle uitvoeren bij het afgeven van een subsidieverantwoording aan basisscholen? De accountant voert op dit moment nog alleen de financiële verantwoording, maar ik heb vernomen dat […]
+ Geen antwoord CDA (1/7), PvdA (1/7), SP (1/7), VVD (1/7)

Vergoeding Taxivervoer Speciaal Onderwijs

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (23 maart 2012, kamerlid Ferrier, kamerlid Çelik, kamerlid Beertema en kamerlid Elias)
Mijn zoon van 10 jaar gaat per 2 april naar een nieuwe school voor speciaal basisonderwijs, omdat ze op de oude basisschool hem niet kunnen bieden wat hij nodig heeft op leergebied. De nieuwe school is 14 kilometer van ons […]
+ Geen antwoord CDA (23/6), PvdA (23/6), PVV (23/6), VVD (23/6)