Studielening Rekentoets

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (20 juni 2014, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Klaver en kamerlid van Dijk)
Is dit iets voor de rekentoets? Vraag: ‘Joep leent 7 jaar lang € 1.000 per maand. Daarna betaalt hij 35 jaar lang iedere maand € 159 terug. Hoeveel houdt hij over, rente en inflatie niet meegerekend? Antwoord: ‘€ 17.220′. Uitwerking: ’12*(7*1000-35*159)’. Toelichting: ‘Joep gaat in 2015 studeren. In de factsheet over de studielening leest hij […]
+ Antwoord CDA (22/7) en Geen antwoord GL (22/7), D66 (20/9), SP (20/9)

Draagkrachtbepaling 2012 DUO

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (22 maart 2014, kamerlid van Meenen, kamerlid Mohandis, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
+ Antwoord VVD (26/5), D66 (27/5) en Geen antwoord PvdA (22/6), SP (22/6)

Vraag aan D66, de PvdA en de SP (9 november 2011, kamerlid van der Ham, kamerlid Heijnen en kamerlid van Dijk)
+ D66 (21/12) en Geen antwoord PvdA (9/2), SP (9/2)

DUO en de Burger

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (17 maart 2014, kamerlid Mohandis, kamerlid Beertema, kamerlid van Dijk en kamerlid Duisenberg)
Studenten hebben recht op studiefinanciering zolang de bijverdiengrens niet wordt overschreden met mogelijkheid om financiering stop te zetten met terugwerkende kracht tot 1 juli van het opvolgende kalenderjaar. Ontvangen financiering moet terug betaald worden wanneer deze stopgezet wordt met terugwerkende kracht, eerlijke en open regelgeving. Echter, bij het verstrijken van deze termijn […]
+ Antwoord VVD (18/3), SP (19/5) en Geen antwoord PvdA (17/6), PVV (17/6)

Deeltijdstudies Gefinancierd via Beurzen

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (22 oktober 2012, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing en kamerlid Lucas)
Op ‘Deeltijdstudies vanaf 2017 gefinancierd via beurzen’ las ik dat het deeltijd onderwijs vanaf 2017 niet meer standaard zoals voltijd onderwijs gefinancierd zal worden. Enkel mensen die kiezen voor een opleiding met een ‘hoog maatschappelijk of economisch belang’, zoals […]
+ Antwoord VVD (23/10) en Geen antwoord CDA (22/1), D66 (22/1), PvdA (22/1)

Leerkrediet in Nederland

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (21 oktober 2012, kamerlid Rog, kamerlid van Meenen, kamerlid Jadnanansing en kamerlid Lucas)
In Vlaanderen is in 2008 het Leerkrediet ingevoerd. In dit systeem krijgen studenten bij aanvang van een studie een buidel met punten, welke uitgegeven worden aan vakken en terugverdiend worden wanneer ze het vak halen. Het lijkt mij dat studenten hierdoor meer bewust […]
+ Antwoord VVD (24/10) en Geen antwoord CDA (22/1), D66 (22/1), PvdA (22/1)

EU Student Klem tussen Twee Wetten

Vraag aan de PvdA (13 april 2012, kamerlid Jadnanansing)
Ik weet dat u in het bijzonder studenten een warm hart toe draagt en richt mij dan ook tot u. Ik ben bestuurder van een bijlesbureau gespecialiseerd in bijlessen verzorgd door EU-studenten. Enkele werknemers van ons komen uit Roemenie en Bulgarije. Zij krijgen op grond de desbetreffende wet- en regelgeving een […]
+ Geen antwoord PvdA (13/7)

Hoge Kosten Tweede Master

Vraag aan D66, de SGP, de SP en de VVD (22 augustus 2011, kamerlid van der Ham, kamerlid Dijkgraaf, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas)
Voor het volgen van een tweede master worden hoge kosten gevraagd door de universiteiten. Dit is geen nieuws. Het volgen van mijn tweede studie zal – op de euro nauwkeurig – 14.280 euro gaan bedragen. De heer Zijlstra heeft bekend dat de universiteiten hoge of zeer hoge collegegelden vragen […]
+ Antwoord SGP (23/8), VVD (31/8), SP (26/9) en Geen antwoord D66 (22/11)

Lerarenbeurs en Kosten Schakeltraject

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (27 mei 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid Dijsselbloem, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas )
Ik ben werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik wil me graag verder professionaliseren en wil daarom een master onderwijskunde gaan doen aan de universiteit van Amsterdam. Hiervoor is de lerarenbeurs in het leven geroepen […]
+ Antwoord SP (2/8), VVD (31/8) en Geen antwoord CDA (27/8), PvdA (27/8)

Effecten Boete op Studenten

Vraag aan de VVD (10 maart 2011, kamerlid Lucas)
Voor school moet ik een werkstuk maken, en daarvoor moet ik weten wat volgens de VVD de voor- en nadelen van de boete die studenten mogelijk moeten gaan betalen na twee jaar langer studeren. Of het de studenten juist gaat motiveren, dat ze beter over de keuze na gaan denken? En dat ze beter hun best gaan doen? […]
+ Antwoord VVD (15/3)

Boete Langstudeerders Post Hoger Onderwijs

Vraag aan de PvdA en de SP (24 februari 2011, kamerlid Jadnanansing en kamerlid van Dijk)
Gelukkig heb ik mijn bul gehaald begin jaren ’80, maar ik weet niet of dat veel uitmaakt. Ik ben 1 1/2 jaar geleden een master SEN opleiding bij Fontys gaan doen, bekostigd door ons samenwerkingsverband, om me op een aantal terreinen (o.a. als voorbereiding op passend onderwijs) samen met collega’s uit de regio, bij te scholen. Ik moet nog […]
+ Antwoord SP (27/2) en PvdA (31/3)