Vergoeding Taxivervoer Speciaal Onderwijs

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (23 maart 2012, kamerlid Ferrier, kamerlid Çelik, kamerlid Beertema en kamerlid Elias)
Mijn zoon van 10 jaar gaat per 2 april naar een nieuwe school voor speciaal basisonderwijs, omdat ze op de oude basisschool hem niet kunnen bieden wat hij nodig heeft op leergebied. De nieuwe school is 14 kilometer van ons […]
+ Geen antwoord CDA (23/6), PvdA (23/6), PVV (23/6), VVD (23/6)

Geen Aanvullende Beurs

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (27 oktober 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid Jadnanansing, kamerlid Beertema en kamerlid Lucas)
Is het normaal dat ik geen aanvullende beurs krijg, terwijl de DUO de gegevens van mijn vader hebben, maar aangeven dat ze niets kunnen berekenen? Ik wil echter niet stoppen met mijn studie, maar als het zo gaat dan ben ik genoodzaakt om te stoppen. Mijn hele verhaal […]
+ Antwoord VVD (28/11), CDA (8/2) en Geen antwoord PvdA (27/1), PVV (27/1)

Hoge Kosten Tweede Master

Vraag aan D66, de SGP, de SP en de VVD (22 augustus 2011, kamerlid van der Ham, kamerlid Dijkgraaf, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas)
Voor het volgen van een tweede master worden hoge kosten gevraagd door de universiteiten. Dit is geen nieuws. Het volgen van mijn tweede studie zal – op de euro nauwkeurig – 14.280 euro gaan bedragen. De heer Zijlstra heeft bekend dat de universiteiten hoge of zeer hoge collegegelden vragen […]
+ Antwoord SGP (23/8), VVD (31/8), SP (26/9) en Geen antwoord D66 (22/11)

Lerarenbeurs en Kosten Schakeltraject

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (27 mei 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid Dijsselbloem, kamerlid van Dijk en kamerlid Lucas )
Ik ben werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Ik wil me graag verder professionaliseren en wil daarom een master onderwijskunde gaan doen aan de universiteit van Amsterdam. Hiervoor is de lerarenbeurs in het leven geroepen […]
+ Antwoord SP (2/8), VVD (31/8) en Geen antwoord CDA (27/8), PvdA (27/8)

Effecten Boete op Studenten

Vraag aan de VVD (10 maart 2011, kamerlid Lucas)
Voor school moet ik een werkstuk maken, en daarvoor moet ik weten wat volgens de VVD de voor- en nadelen van de boete die studenten mogelijk moeten gaan betalen na twee jaar langer studeren. Of het de studenten juist gaat motiveren, dat ze beter over de keuze na gaan denken? En dat ze beter hun best gaan doen? […]
+ Antwoord VVD (15/3)

Boete Langstudeerders Post Hoger Onderwijs

Vraag aan de PvdA en de SP (24 februari 2011, kamerlid Jadnanansing en kamerlid van Dijk)
Gelukkig heb ik mijn bul gehaald begin jaren ’80, maar ik weet niet of dat veel uitmaakt. Ik ben 1 1/2 jaar geleden een master SEN opleiding bij Fontys gaan doen, bekostigd door ons samenwerkingsverband, om me op een aantal terreinen (o.a. als voorbereiding op passend onderwijs) samen met collega’s uit de regio, bij te scholen. Ik moet nog […]
+ Antwoord SP (27/2) en PvdA (31/3)

Verhoogd Collegegeld Langstudeerder

Vraag aan het CDA, D66 en de VVD (1 februari 2011, kamerlid de Rouwe, kamerlid van der Ham en kamerlid Lucas)
Het plan omtrent het verhoogde collegegeld dat door het kabinet gevormd is, is mij grotendeels duidelijk. Er blijft echter een onduidelijkheid voor mij bestaan waar ik geen direct antwoord op kan vinden. Wat gebeurd er in het geval van een uitloop van de studie van minder dan een jaar? Betaal je de ‘boete’ per maand overschrijding […]
+ Antwoord CDA (1/2), VVD (1/2) en D66 (18/2)