Nepal Giro 555

Vraag aan de PVV (2 mei 2015, kamerlid de Roon)
Waarom sturen wij bij iedere ramp op goed vertrouwen geld? Is het niet beter om giro 555 voor Nepal te gebruiken voor bijvoorbeeld een missie te betalen van een hospitaal compagnie van onze strijdkrachten, die daar medische zorg kunnen verlenen. Bedrijven hier in Nederland prefab woningen te […]
+ Geen antwoord PVV (2/8)

Luchtalarm uit Dienst

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (25 maart 2015, kamerlid Schouw, kamerlid Wolbert, kamerlid Kooiman en kamerlid Tellegen)
Ik ben heel benieuwd wat de fall-back scenarios zijn in het geval van een gehele of gedeeltelijke uitval van de (elektronische) communicatienetwerken in een veiligheidsregio na het uit dienst nemen van het luchtalarm na 2017. Dat zou betekenen dat […]
+ Antwoord D66 (8/5), VVD (26/5) en Geen antwoord PvdA (25/6), SP (25/6)