Stoppen Kinderbijslag

Vraag aan het CDA, GL, de PvdA en de PVV (6 december 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid van Gent, kamerlid Hamer en kamerlid van den Besselaar)
Waarom stopt het kabinet de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie in 2014 en niet in 2012? Wij moeten toch ook bezuinigen! Naar ons word toch ook niet gekeken of we dat wel kunnen of niet.
+ Antwoord CDA (11/12), GL (13/12) en Geen antwoord PvdA (6/3), PVV (6/3)