Wajong UWV CBR

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (5 november 2014, kamerlid Heerma, kamerlid van Weyenberg, kamerlid van Dijk en kamerlid Potters)
Mijn zoon van 28 is bezig met het behalen van zijn rijbewijs. Op 18 jarige leeftijd is bij hem (na een moeilijke puberteit) Asperger gediagnosticeerd. Nu wilde zijn instructeur een aanvraag doen en moest mijn zoon een ‘verklaring van geschiktheid’ invullen. Vervolgens krijgt hij een brief van […]
+ Antwoord VVD (6/1), D66 (2/2) en Geen antwoord CDA (5/2), PvdA (5/2)

Ziek en Geen Loon

Vraag aan het CDA, de PvdA en de VVD (24 september 2014, kamerlid Heerma, kamerlid Tanamal en kamerlid Mulder)
Ik heb een vraag waar ik geen kant mee op kan. Ik heb gewerkt vanaf 2006 in vaste dienst. Ik ben vorig jaar februari ziek thuis komen te zitten. De arbo dienst heeft mij gezegd dat ik voorlopig niet kan en mag werken. Ik loop alle regels van de arbo dienst netjes na, wat ze van mij verwachten. Nu zit ik al […]
+ Antwoord VVD (25/9), PvdA (26/11) en Geen antwoord CDA (24/12)

Miljoenen Fraude WAO

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (30 december 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid de Jong, kamerlid Huizing)
+ Antwoord VVD (8/3), CDA (11/3) en Geen antwoord PvdA (30/3), PVV (30/3)

Vraag aan de SP en de VVD (22 oktober 2010, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
+ Antwoord SP (26/10) en Geen antwoord VVD (22/1)

Duale WGA Systeem

Vraag aan het CDA, PvdA, de SP en de VVD (10 maart 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
Ik zie nu maatschappijen de tarieven voor de WGA-ERD verhogen en daarmee boven de tarieven van het UWV uitkomen. Hierdoor zullen meer bedrijven terugkeren naar het UWV, danwel niet meer “uitstappen”. De kans is erg groot dat daardoor de overheid extra kosten krijgt a.g.v. de toegenome schadelast na 2 ziektejaren. M.i. blijkt hieruit dat […]
+ Antwoord SP (10/3), CDA (11/3) en Geen antwoord PvdA (10/6), VVD (10/6)

UWV en het Schattingsbesluit

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (2 maart 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
Waarom past het UWV de wettelijke regels van het aangepaste schattingsbesluit van 1 oktober 2004 niet correct toe, m.b.t. het beoordelen van de restverdiencapaciteit (AO percentage), die vergeleken behoren te worden met […]
+ Antwoord SP (3/3) en Geen antwoord CDA (2/6), PvdA (2/6), VVD (2/6)

Mensen met Veel Beperkingen Gekort

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (24 oktober 2011, kamerlid Sterk, kamerlid Dille, kamerlid Leijten en kamerlid Venrooy)
Waarom worden mensen met veel beperkingen, die steeds vele kosten moeten maken, gekort? De wtcg wet die vervalt voor ons dadelijk met alles. Waarom wordt er voor deze doelgroep niet gekeken naar een juiste oplossing? Ook heb ik te maken met de CZ. Ik krijg geen vergoeding voor […]
+ Antwoord VVD (23/11), SP (25/11) en Geen antwoord CDA (24/1), PVV (24/1)

Gevolgen Arbeidsongeschikten bij Verhogen AOW

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (14 augustus 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid Hamer, kamerlid van Dijck en kamerlid Lodders)
Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 66 resp. 67 jaar, wordt dan de WIA-uitkering verlengd van 65 naar die leeftijd? Zo ja, hoe denkt u ditzelfde te regelen voor de arbeidsongeschikte zelfstandige die momenteel een AOV-uitkering geniet? De AOV-verzekeringen zijn allemaal afgesloten tot het 65e levensjaar […]
+ Geen antwoord CDA (14/11), PvdA (14/11), PVV (14/11), VVD (14/11)

Uitzonderingen Herkeuring Wajong

Vraag aan het CDA, de PVV, de SGP en de SP (2 juni 2011, kamerlid Sterk, kamerlid de Jong, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
Ik zou het zeer op prijs stellen als u op de volgende drie vragen een antwoord zou willen geven: 1. Erkent uw fractie bij de aanstaande herbeoordeling de uitzonderingspositie van bestaande Wajongers die vallen onder het zogenaamde middencriterium? 2. Vindt uw fractie dat […]
+ Antwoord SP (2/6), SGP (30/8), CDA (16/9) en Geen antwoord PVV (2/9)

UWV Negeert Bescherming Oude WAOers

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (16 april 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid de Jong en kamerlid Huizing)
Ik ben bijna 62,5 jaar en geboren in januari 1949. Ik heb een langjarige WAO geschiedenis achter de rug met perioden dat ik als het even weer beter leek te gaan toch weer aan het werk ging. Mijn laatste uitval was […]
+ Antwoord VVD (2/5), CDA (12/5) en Geen antwoord PvdA (16/7), PVV (16/7)

Effect Overschrijding Bijverdiengrens WAO

Vraag aan de CU, de PvdA, de SGP en de SP (29 maart 2011, kamerlid Ortega, kamerlid Vermeij, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
Hoe kan het bestaan dat een ‘oude’ WAO’er (pre-2004) bij overschrijding van de bijverdientolerantiegrens met een paar honderd euro wordt afgestraft met een boete van bijna twaalfduizend euro? (Ik weet dat het geen boete is maar een verrekening; ik ervaar het echter wel degelijk als een straf.) Bezwaar maken is zinloos, want […]
+ Antwoord SGP (20/5) en Geen antwoord CU (29/6), PvdA (29/6), SP (29/6)