UWV en het Schattingsbesluit

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (2 maart 2012, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid Ulenbelt en kamerlid Huizing)
Waarom past het UWV de wettelijke regels van het aangepaste schattingsbesluit van 1 oktober 2004 niet correct toe, m.b.t. het beoordelen van de restverdiencapaciteit (AO percentage), die vergeleken behoren te worden met […]
+ Antwoord SP (3/3) en Geen antwoord CDA (2/6), PvdA (2/6), VVD (2/6)

Mensen met Veel Beperkingen Gekort

Vraag aan het CDA, de PVV, de SP en de VVD (24 oktober 2011, kamerlid Sterk, kamerlid Dille, kamerlid Leijten en kamerlid Venrooy)
Waarom worden mensen met veel beperkingen, die steeds vele kosten moeten maken, gekort? De wtcg wet die vervalt voor ons dadelijk met alles. Waarom wordt er voor deze doelgroep niet gekeken naar een juiste oplossing? Ook heb ik te maken met de CZ. Ik krijg geen vergoeding voor […]
+ Antwoord VVD (23/11), SP (25/11) en Geen antwoord CDA (24/1), PVV (24/1)

Gevolgen Arbeidsongeschikten bij Verhogen AOW

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (14 augustus 2011, kamerlid van Hijum, kamerlid Hamer, kamerlid van Dijck en kamerlid Lodders)
Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 66 resp. 67 jaar, wordt dan de WIA-uitkering verlengd van 65 naar die leeftijd? Zo ja, hoe denkt u ditzelfde te regelen voor de arbeidsongeschikte zelfstandige die momenteel een AOV-uitkering geniet? De AOV-verzekeringen zijn allemaal afgesloten tot het 65e levensjaar […]
+ Geen antwoord CDA (14/11), PvdA (14/11), PVV (14/11), VVD (14/11)

Uitzonderingen Herkeuring Wajong

Vraag aan het CDA, de PVV, de SGP en de SP (2 juni 2011, kamerlid Sterk, kamerlid de Jong, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
Ik zou het zeer op prijs stellen als u op de volgende drie vragen een antwoord zou willen geven: 1. Erkent uw fractie bij de aanstaande herbeoordeling de uitzonderingspositie van bestaande Wajongers die vallen onder het zogenaamde middencriterium? 2. Vindt uw fractie dat […]
+ Antwoord SP (2/6), SGP (30/8), CDA (16/9) en Geen antwoord PVV (2/9)

UWV Negeert Bescherming Oude WAOers

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (16 april 2011, kamerlid Omtzigt, kamerlid Vermeij, kamerlid de Jong en kamerlid Huizing)
Ik ben bijna 62,5 jaar en geboren in januari 1949. Ik heb een langjarige WAO geschiedenis achter de rug met perioden dat ik als het even weer beter leek te gaan toch weer aan het werk ging. Mijn laatste uitval was […]
+ Antwoord VVD (2/5), CDA (12/5) en Geen antwoord PvdA (16/7), PVV (16/7)

Effect Overschrijding Bijverdiengrens WAO

Vraag aan de CU, de PvdA, de SGP en de SP (29 maart 2011, kamerlid Ortega, kamerlid Vermeij, kamerlid Dijkgraaf en kamerlid Ulenbelt)
Hoe kan het bestaan dat een ‘oude’ WAO’er (pre-2004) bij overschrijding van de bijverdientolerantiegrens met een paar honderd euro wordt afgestraft met een boete van bijna twaalfduizend euro? (Ik weet dat het geen boete is maar een verrekening; ik ervaar het echter wel degelijk als een straf.) Bezwaar maken is zinloos, want […]
+ Antwoord SGP (20/5) en Geen antwoord CU (29/6), PvdA (29/6), SP (29/6)