Reiskostenvergoeding Thuiszorg

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (5 april 2012, kamerlid Koser Kaya, kamerlid van Gent, kamerlid Wolbert en kamerlid Leijten)
Ik ben werkzaam in de thuiszorg in een buitengebied in Twente. Tijdens een late dienst rijd ik ongeveer 110 km op een avond. Met de huidige brandstofprijs en de vastgestelde kilometer-vergoeding in mijn CAO moet ik dus geld bijleggen om […]
+ Antwoord PvdA (11/4), SP (12/4), GL(12/4) en Geen antwoord D66 (5/7)

Hoge Schuld door Tandartskosten

Vraag aan het CDA, de CU, de PvdA en de VVD (4 april 2012, kamerlid Smilde, kamerlid Wiegman, kamerlid van der Veen en kamerlid Mulder)
Het betalen van noodzakelijke tandartskosten, zoals een wortelkanaalbehandeling, kan iemand in financiële problemen brengen, omdat dit niet binnen de basisverzekering valt […]
+ Antwoord VVD (10/4) en Geen antwoord CDA (4/7), CU (4/7), PvdA (7/4)

Coma Zuipen en Sporten

Vraag aan het CDA, D66 en de VVD (11 maart 2012, kamerlid Joldersma, kamerlid Dijkstra en kamerlid Mulder)
Als coma zuipers wellicht in de toekomst zelf de rekening van het ziekenhuis moeten betalen, hoe zit het dan met alle weekend sporters die bij de EHBO belanden? Moet ik als belastingbetaler opdraaien voor de kosten van alle gewonde sporters? Is sporten net als coma zuipen niet een keuze?
+ Antwoord CDA (22/3), VVD (27/3) en Geen antwoord D66 (11/6)

Toekomst Vrijgevestigde Psychotherapie

Vraag aan D66, GL, de SP en de VVD (3 maart 2012, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman, kamerlid Leijten en kamerlid Mulder)
Geachte volksvertegenwoordigers. Mijn man en ik zijn beide vrijgevestigd werkzaam in de psychotherapie. Zoals u zult begrijpen maken wij ons ernstig zorgen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de nu al voelbare negatieve effecten […]
+ Antwoord VVD (12/4), GL (17/4) en Geen antwoord D66 (3/6), SP (3/6)

Winsten Apotheek

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (24 februari 2012, kamerlid van der Veen, kamerlid Gerbrands, kamerlid van Gerven en kamerlid Mulder)
Vandaag heb ik een crème bij de apotheker gehaald. De crème kostte me € 12,50, terwijl de inkoopprijs voor de apotheker maar € 7,40 is. Een groot verschil. Is er wel eens onderzoek gedaan naar het verschil bij geneesmiddelen tussen de inkoop- en verkoopprijs? Is dit verschil gerechtvaardigd? […]
+ Antwoord SP (25/3), VVD (15/6) en Geen antwoord PvdA (24/5), PVV (24/5)

Wietpas

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SP en de VVD (28 januari 2012, kamerlid Çörüz, kamerlid Bouwmeester, kamerlid Kooiman en kamerlid van der Steur)
Beste Volksvertegenwoordigers, ik rook ruim 20 jaar wiet. Dat koop ik, zoals jullie het in Nederland geregeld hebben, in de coffeeshop. Het liefst zou ik zelf kweken, voor eigen gebruik. Als er een wietpas komt, waar kunnen mensen die uit een dorp komen, legaal […]
+ Antwoord SP (31/1), CDA (3/2), PvdA (3/4) en Geen antwoord VVD (28/4)

Tegemoetkoming Chronisch Zieken

Vraag aan het CDA, D66, de PVV en de VVD (22 december 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Gerbrands en kamerlid Mulder)
+ Antwoord VVD (1/2) en Geen antwoord CDA (22/3), D66 (22/3), PVV (22/3)

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (2 oktober 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Dijkstra, kamerlid Voortman en kamerlid Klijnsma)
+ Antwoord GL (4/10) en Geen antwoord CDA (2/1), D66 (2/1), PvdA (2/1)

Verbod op Verkoop Vuurwerk

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PvdD en de VVD (30 oktober 2011, kamerlid Koppejan, kamerlid Samsom, kamerlid Ouwehand en kamerlid Leegte)
De tijd is nu aangebroken, omdat er steeds meer zeer gevaarlijk vuurwerk in omloop is, dat er een algeheel verbod komt op de verkoop van vuurwerk. Er moet een omslag komen bij de mensen om te beseffen, dat vuurwerk per definitie altijd gevaarlijk is […]
+ Antwoord VVD (15/11), PvdD (25/11) en Geen antwoord CDA (30/1), PvdA (30/1)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vraag aan het CDA, de PvdD en de VVD (14 oktober 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Thieme en kamerlid Venrooy)
In de wet maatschappelijke ondersteuning wordt gesteld in artikel 15 dat er een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een scootmobiel door de gemeente mag worden geheven. Geldt dit voor een nieuw vervoermiddel, omdat er gesproken wordt over drie jaar? Of ook voor middelen die uit een gemeentelijk depot […]
+ Antwoord VVD (15/11), PvdD (28/11), CDA (8/12)

Bestuurlijke Boete en Schuldsanering

Vraag aan het CDA, de PvdA, de SGP en de SP (3 oktober 2011, kamerlid Smilde, kamerlid Spekman, kamerlid van der Staaij en kamerlid van Gerven)
Hoe kan iemand die van een uitkering leeft en uitkeringsbeslagen heeft, ooit van de bestuursrechtelijke boete afkomen (ingesteld bij niet betalen van basiszorgpremie)? Een boete die ondanks bezwaren en verzoeken geïnd blijft worden.
+ Antwoord PvdA (18/10), CDA (27/10), SGP (10/11) en Geen antwoord SP (3/1)

Nieuwe Drank- en Horecawet

Vraag aan de CU, D66, de PvdD en de SP (1 augustus 2011, kamerlid Voordewind, kamerlid Dijkstra, kamerlid Thieme en kamerlid Kooiman)
Wat is de juiste leeftijd momenteel waarop een jeugdige licht alcoholische drank mag kopen? Ik zie in winkels al dat de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd is opgetrokken naar 20 jaar. Is dit al wettelijk geregeld?
+ Antwoord SP (3/8), CU (25/8), D66 (2/9) en Geen antwoord PvdD (1/11)

Chemische Bewerking Wiet

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (26 juli 2011, kamerlid Çörüz, kamerlid van der Ham, kamerlid Bouwmeester en kamerlid van der Steur)
Door de repressie op de softdrugs zijn vele criminelen in het circuit van de kweek gekomen. De laatste jaren bewerken ze de oogst voordat ze het gaan drogen met verscheidene dingen om nog meer winst te kunnen maken. Het is soms zo erg dat men van […]
+ Antwoord D66 (9/8) en Geen antwoord CDA (26/10), PvdA (26/10), VVD (26/10)

Zorg en PGB

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (10 juli 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Dijkstra, kamerlid Wolbert en kamerlid Venrooy)
Hoe willen de partijen het recht op zorg aan jongeren middels een PGB gaan garanderen of zijn zij ook voorstanders om jongeren met een psychiatrisch probleem gedwongen gesloten te laten plaatsen? Hoe is het mogelijk dat indicatie organen jeugdzorg en CIZ niet onafhankelijk zijn van overheid en verzekeraars?
+ Antwoord VVD (13/7), D66 (14/7) en Geen antwoord CDA (10/10), PvdA (10/10)

Verplichte Opname Verslaafde Minderjarige

Vraag aan het D66, GL, de PvdA en de SP (22 mei 2011, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Kooiman)
Kan er nu niet eindelijk iets worden gewijzigd in onze wetgeving? 25 jaar geleden raakte mijn broer verslaafd toen hij een jaar of 14,15 was. Mijn moeder zat met haar handen in het haar. “Hij moet zelf willen”, zeiden instanties […]
+ Antwoord SP (22/5), PvdA (23/5), D66 (8/6), GL (5/7)