Nederland is een Bedrijf


Vraag aan de CU, het FvD, de PVV en de SGP (5 april 2021, kamerlid Segers, kamerlid Baudet, kamerlid Wilders en kamerlid van der Staaij)
Mark Rutte is directielid van het bedrijf genaamd: ‘Staat der Nederlanden’. Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004. Via dit private bedrijf en door middel van zijn registratie bij de Security and Exchange Commission in het District van Columbia is dit bedrijf van directielid Mark Rutte aan de drievoudige Kroon in de ‘CITY OF LONDON’ geschonken.
De startdatum van het bedrijf de ‘Staat der Nederlanden’ en/of ‘De Nederlandse Regering’ is rond 1848 en is een wereldwijde moedermaatschappij met 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur.

Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: ‘Movares Nederland BV’ in Utrecht. Het private Belastingbedrijf is een niet-geregistreerde business-unit van dit private bedrijf. De bevoegde functionaris van dit bedrijf is koning Willem-Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven.
Er zijn dus twee bedrijven genaamd: ‘Staat der Nederlanden’, met voor elk bedrijf een ‘Eigen Regering’. Kunt u aangeven waarom dit zo is ingericht?

Ter info – 1
Het D-U-N-S Nummer, dat gebruikt wordt door de meest invloedrijke en toonaangevende organisaties ter wereld, wordt erkend, aanbevolen of vereist door meer dan 50 wereldwijde industrieën en handelsorganisaties, met inbegrip van de Verenigde Naties, de Amerikaanse Federale Overheid, de Australische Overheid, de International Standards Organisation (ISO) en de Europese Commissie.

Ter info – 2
Het leger, de politie en justitie en veiligheid, alsmede de hele rechtspraak zijn allemaal vreemde mogendheden door de registratie in het District van Columbia. Verder zijn er drie verschillende rechtsvormen:

 • commercial of handelsrecht volgens de UCC (Uniform Commercial Code) met haar aanvullende wetgeving;
 • als het rechtscollege zich terugtrekt in de raadkamer om te overleggen, dan komt het terug in het zeerecht met zijn trustrecht (INSEAD). Er is nu een andere rechtsvorm aan de orde. Het is derhalve niet meer dezelfde zaak;
 • mocht het rechtscollege zich nogmaals terugtrekken, dan komt het wederom terug met een andere rechtsvorm, namelijk: Canoniek recht.

Verklaring Beneficiaire Aanvaarding

Je maakt je met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (Spoed VBA) bekend als de Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap. Je corrigeert daarmee de aanname van de bedrijfspolitieke, vermeende bevoegden, dat de, van overheidswege onder dwang verkregen, geboorte aangifte zou inhouden, dat jij vrijwillig, van jouw feitelijke bevoegdheid afstand zou hebben gedaan.

Verklaring Beneficiaire Aanvaarding

Voorbeeld invulling: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding

Algemene Volmacht aan de TrustBelastingdienst

Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de Kinderen

Brief aan de Raad van State

De Raad van State is onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president Thom de Graaf. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat ook. De Raad van State is een instituut dat in de Grondwet is geregeld. Hij heeft een eigen taak in de democratische rechtsstaat, die hij onafhankelijk van de regering uitvoert.

Brief aan de Raad van State

Voorbeeld invulling: Brief aan de Raad van State

Notificatie van zorgvuldige bewaring Politieke Stempas

Cede Maiori – Berisping – Stuiting – Correctie

1. Cede Maiori – Berisping – Stuiting – Correctie

Cede Maiori – Berisping – Stuiting – Correctie

Voorbeeld invulling: Cede Maiori

2. Begeleidend schrijven Cede Maiori aan de Voorzitter van de Raad van State

Begeleidend schrijven aan de voorzitter van de Raad van State

Voorbeeld invulling: Begeleidend schrijven aan de voorzitter van de Raad van State

3. Begeleidend schrijven Cede Maiori de particuliere private corporate Derden zonder erfrecht

Begeleidend schrijven Cede Maiori de particuliere private corporate Derden zonder erfrecht

Ambassade Legatie

1 reactie


 1. ·

  Geachte 2e kamerleden,

  U zou de stem van het volk moeten verdedigen.

  Hoe is het mogelijk dat een demissionaire MP allerlei wetten er doorheen jast, die het volk schade in al zijn facetten toebrengt?

  Waarom laat u het volk stikken? Help ons en stop deze onzin en maatregelen voor het te laat is en alles kapot is.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *