PGB Wel en Niet Inkomen

pgb

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (23 juli 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Voortman, kamerlid van Dijk en kamerlid Ulenbelt)
Hoe kan het mogelijk zijn dat ik samen met mijn vrouw geen lening kan krijgen met een PGB inkomen? Het inkomen dat we samen hebben is meer dan toereikend maar toch wordt er door elke verstrekker van leningen gezegd dat het geen vast inkomen is. Aan de andere kant mag er wel flink afgerekend worden met de belastingdienst. Maar waarom moet ik betalen als het niet als inkomen gezien wordt? Dit is nou echt meten met 2 maten! Ik zou graag zien dat hier een bepaalde oplossing voor komt, gezien het feit dat je er wel flink voor moet betalen maar er niks voor kunt krijgen.

Antwoord van D66 (23/7/14, kamerlid van Weyenberg)
Ik begrijp dat het vervelend is wanneer u graag een lening wilt afsluiten, maar geldverstrekkers deze niet willen verlenen. Nu kan ik uit uw vraag niet opmaken of u zelf de ontvanger bent van een PGB, of als zorgverlener wordt ingehuurd door iemand met een PGB. Als u zelf de ontvanger bent van een PGB heb ik begrip voor de afweging van geldverstrekkers, om een PGB niet als inkomensbasis te accepteren voor een lening. Een PGB is immers bedoeld om zorguitgaven mee te betalen en kan niet worden beschouwd als inkomen. De Belastingdienst doet dat ook niet. Als u als zorgverlener wordt ingehuurd door iemand met een PGB zullen geldverstrekkers u moeten beschouwen als iedere andere werkende. U moet dan de geldverstrekker er wel van overtuigen dat u in de toekomst de lening kunt terugbetalen. Bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een intentieverklaring te overleggen, of als u als zelfstandige werkt, door aan te tonen dat u een regelmatige bron van inkomsten hebt. D66 heeft vorig jaar voorgesteld om zzp’ers en werknemers met een tijdelijk contract al na twee in plaats van drie jaar in aanmerking te laten komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Momenteel onderzoekt het kabinet hoe dat geregeld kan worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van GL (25/7/14, kamerlid Voortman)
Als kamerlid dat zich bezighoudt met zorg ga ik niet over de leenvoorwaarden van banken. Wel over de vormgeving van het pgb. De afgelopen jaren is er veel gebeurd met het pgb. Het vorige kabinet wilde het pgb voor 90% afschaffen. Dat is onder andere door de inspanningen van GroenLinks in het Lenteakkoord ongedaan gemaakt. Wel staat het pgb nog vaak onder druk. Zo zijn er gemeentes die huiverig staan tov het pgb. Bij de behandeling van de WMO hebben we daarom het pgb zo stevig mogelijk verankerd in de Wet. Hoe dit in de praktijk uitpakt moet nog wel blijken. Ook bij de Wet Langdurige Zorg die we nog in de Kamer moeten behandelen, verwacht ik nog wel discussie over hoe zeker het pgb nou echt voor iedereen wordt. Dat zal ook een kwestie zijn van het vinden van politieke meerderheden. Voor GroenLinks ligt de focus voor wat betreft zorg op onder meer het belang van eigen regie. Daarom zijn we een groot voorstander van het pgb. Maar helaas hoor ik van andere politici vaak een focus op het (overigens zeer beperkte) misbruik dat helaas ook plaats vindt. Welke focus je kiest bepaalt ook hoe bereid je bent het pgb als zelfstandige vorm te zien gelijkwaardig aan zorg in natura of meer als iets wat afwijkt van de norm van zorg in natura. Het moge duidelijk zijn dat GroenLinks voorstander is van een gelijkwaardige behandeling van pgb en zorg in natura. Daarvoor zullen we ons inzetten. Hopelijk biedt dat op termijn meer zekerheid voor pgb-cliënten en voor pgb-hulpen zoals u. Volledige zekerheid voor pgb-hulpen kan ik echter niet beloven. Naast de politieke kant, waar ik zoveel mogelijk mijn best voor zal doen, is er namelijk ook nog een ander aspect. Namelijk dat een inkomen bestaande uit pgb-inkomsten altijd een zekere mate van onzekerheid heeft. Als uw client besluit niet meer gebruik te maken van uw diensten of komt te overlijden valt daar inkomen weg. In die zin is uw situatie dus onzeker en vergelijkbaar met die van bijv zzp’ers. Ook zij hebben vaak te maken met onzekerheden. GroenLinks probeert die waar mogelijk weg te nemen door nieuwe zekerheden te creëren, bijv mbt het krijgen van een hypotheek en een inkomen bij ziekte. Maar ook hier geldt dat dit staat of valt met het vinden van meerderheden. U kunt er dus van op aan dat GroenLinks zijn best zal doen het pgb zo stevig mogelijk in alle zorgwetten te verankeren. Dat zal wellicht wat van de leenvrees van banken wegnemen. Maar volledige zekerheid kan ik u helaas niet beloven.

Geen antwoord van de SP (23/8/14, kamerlid Ulenbelt)
Kamerlid Ulenbelt geeft geen antwoord via dit soort sites. Persoonlijke mail zal hij wel beantwoorden.

Geen antwoord van de PvdA (23/10/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan GL, de PvdA, de PVV en de VVD (16 april 2012, kamerlid van Gent, kamerlid Wolbert, kamerlid Agema en kamerlid Venrooy)
Sinds november 2007 verzorg ik mijn moeder, die in 2006 een beroerte heeft gehad. Zij kan niet meer zelfstandig wonen en wij hebben ervoor gekozen om voor haar te zorgen. De afgelopen jaren heb ik onterecht huur- en zorgtoeslag ontvangen. Bovendien is het een en ander misgegaan met mijn inkomstenbelasting. Ik was me hiervan niet bewust, omdat ik volledig opging in de zorg voor mijn moeder. De belastingdienst wil het teveel gestorte geld terug (rond € 9.000). Met de beste wil van de wereld wil ik alles terugbetalen. Ik heb, echter ook nog een studieschuld, die ik maandelijks aflos. Om mijn belastingschuld ineens af te lossen, wilde ik een lening bij een kredietinstelling aanvragen. Geen van de kredietinstellingen heeft mij een krediet toegewezen, omdat zij een PGB-inkomen niet als een inkomen zien. Erg frappant, want de belastingdienst en DUO zien mijn PGB inkomen wel als een inkomen. Met andere woorden: indien ik moet betalen, wordt mijn PGB inkomen wel als inkomen gezien. Maar wanneer ik een lening wil aanvragen, wordt het ineens niet als een inkomen gezien. In kan niet bij een gemeentelijke schuldhulpverlening terecht, omdat ik ook nog eens een zelfstandige ben. In februari 2011 ben ik begonnen met mijn praktijk voor gewichtsbeheersing. Dit doe ik één dag in de week. Ook met mijn praktijk kan ik geen lening aanvragen, omdat dit nog geen vast inkomen oplevert. Zoals u ziet; ik val tussen wal en schip. Ik weet niet hoe ik mijn financiële problemen moet oplossen. Het is zo vreemd; ik werk voor m’n geld en wanneer ik een ‘normaal’ inkomen had gehad, in plaats van een PGB inkomen, was ik wel voor een lening in aanmerking gekomen. Heeft u een oplossing voor mij?

Geen antwoord van GL (16/7, kamerlid van Gent)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (16/7, kamerlid Wolbert)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (16/7, kamerlid Agema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (16/7, kamerlid Venrooy)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

32 reacties


 1. ·

  Beste mensen, mijn vrouw heeft PGB voor onze zoon en ikzelf een wajong uitkering. Wij waren continue op zoek naar een lening voor een auto (geen nieuwe). Diverse banken geprobeerd, Rabobank en noem maar op. Totdat we hoorden dat de ING het wel als een inkomen meeneemt. En dit klopt. Wij hebben eindelijk een lening. Dus ik zou willen zeggen tegen iedereen gaat naar de ING. Want deze helpen en luisteren wel. Hopelijk worden jullie ook geholpen. Succes!!!

  Beantwoorden

  1. ·

   Bedankt voor de tip
   Ik heb de ING gebeld en ik kan daar gelukkig een lening krijgen met mijn inkomen van uit de PGB.

   Beantwoorden

 2. ·

  Hallo ik zit met een ander probleem. Ik word betaald door mijn werkgever uit het pgb en mijn man krijgt wia van het uwv en krijgt het minimum omdat het uwv als inkomsten ziet van mij maar de fnv houd zich stevig vast dat het bij mij niet als inkomsten mag worden gezien. gr reactie

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik ga het aan vechten want mijn man krijgt nu ver onder het minimum en ze hebben mij in het verleden wel een lening verstrekt op het pgb wat ik kreeg uitbetaald dus alles is zo krom.

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *