Tarot en Synthese

Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons. Hij zal heersen over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens als Zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen en Hij zei tot hen: ‘Wees vruchtbaar, bevolk de aarde en onderwerp haar’.

Sleutel tot occulte wetenschap

The game of cards called the Tarot, which the Gypsies possess, is the Bible of Bibles. It is the book of Thoth Hermes Trismegistus, the book of Adam, the book of the primitive Revelation of ancient civilizations. Freemasonry has lost the doctrine confided to it, and cannot by itself provide us with the synthetic law for which we are seeking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.