Achtergrond

Hoe het begon

Gouden regel

Algemeen
Een vraag stellen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna de Tweede Kamer) is al mogelijk. Mee eens. Maar kunnen we alle vragen zien die gesteld zijn, zien we vervolgens de antwoorden en door wie gegeven, worden de kamerleden er op aangesproken als ze ons geen antwoord geven, hoe loopt de discussie over de vragen en de antwoorden, kunnen er maandelijkse rapportages/statistieken worden gegeven, ………….

De leden van de Tweede Kamer stellen kamervragen aan de verschillende ministeries en verwachten vervolgens ook antwoord van de regering. Er bestaan vaste termijnen en procedures voor het beantwoorden van kamervragen. Wij hebben de 150 leden van de Tweede Kamer gekozen en zij zijn ons dan ook verantwoording schuldig. Het is onze plicht, door vragen te stellen, het werk van de kamerleden te beoordelen. De kloof is diep op dit moment, we moeten vaak nog ver springen, maar met deze website gaan we proberen een vraag- en antwoordbrug te slaan tussen kiezers en gekozenen. Om de website als spil te kunnen laten functioneren zijn een aantal standaarden en afspraken noodzakelijk.

 

Standaarden
De categorieën zijn dezelfde zoals die gebruikt worden bij het stellen van kamervragen door de Tweede Kamer aan de regering. Bijvoorbeeld: Hoofdcategorie (Hoofdonderwerp bij parlement) is Bestuur met de Subcategorie (Subonderwerp bij parlement) Nederlandse Antillen en Aruba, Gemeenten, Koninklijk huis, Parlement, Provincies, Rijksoverheid en Waterschappen. Zie website officielebekendmakingen van parlementaire documenten.

De vragen (Formulier: ‘Stel een Vraag’) en antwoorden kunnen per e-mail gestuurd worden. Om inzicht te krijgen of een politieke partij antwoord geeft op een vraag, wordt linksonder in het bericht met het label ‘Antwoord van’ de politieke partij vermeld die een antwoord heeft gegeven op de vraag. Daardoor zullen uiteindelijk goede periodieke rapportages over het gebruik van dit hulpmiddel mogelijk worden.

Na publicatie van de ‘Vraag’ wordt ook de reactie sectie geactiveerd. Zowel de leden van de Tweede Kamer (wel of niet uitgenodigd door de vrager om te antwoorden) en de vrager en belangstellenden kunnen reacties geven. Het uiteindelijke resultaat van een discussie zou zo maar weer tot nieuwe inzichten en vragen kunnen leiden. Die dan wel zichtbaar zijn voor iedereen in Nederland.

 

Afspraken
Het uiteindelijke resultaat dat bereikt gaat worden door gebruik te maken van de website zal sterk afhangen van de wens om samen te werken. Communicatie over de vragen en antwoorden blijft een persoonlijk onderwerp, maar laten we gezamenlijk de grenzen van het betamelijke bepalen. Het algemeen belang staat voorop en de discussies moeten uiteindelijk een win-win situatie opleveren voor zowel kiezers als gekozenen. Maar als er vragen, antwoorden of reacties worden aangeleverd waarbij duidelijk doelbewust wordt beledigd, gediscrimineerd, reclame wordt gemaakt, grof taalgebruik wordt gebruikt of tekst wordt aangeboden die zelfs na correspondentie per e-mail niet is te duiden, dan zal uiteindelijk gemodereerd moeten worden.

blogbeheerder vraagde2ekamer.nl

Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de website ‘Vraagde2ekamer’ van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst in het geheugen van uw computer. De website maakt gebruik van enkele zogenaamde functionele cookies. U kunt in uw browser deze cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Met dank aan

Het internet dat ons de mogelijkheid geeft om te doen met informatie en gegevens wat we……. De rest moet ieder voor zichzelf invullen. Deze website wordt mogelijk gemaakt door mensen die vragen (durven te) stellen en kamerleden die antwoorden geven. Soms direct en soms moet je even geduld hebben. Chapeau, zij allen verdienen onze waardering.
Verder zijn er mensen die hun enthousiasme laten zien door de producten die ze om niet of tegen een geringe vergoeding ter beschikking stellen. Tevens blijven ze doorgaan met hun producten te verbeteren.