Aantasten Eigendomsrecht

Opdracht aan de regering, de tweede kamer en de eerste kamer (21 mei 2023, Alle leden van de regering en alle leden van de eerste kamer en de tweede kamer)
Ik verbied de Regering en de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal om het eigendomsrecht aan te tasten. De overheid is ingevolge artikel 22 van de grondwet verplicht zorg te dragen voor goed en veilig voedsel.
+ Antwoord SGP (22/5)

Trump en Sun Tzu

De kunst van het oorlogvoeren is geschreven in de 5e eeuw voor Christus door de Chinese generaal Sun Tzu. De mededeling van Donald J. Trump op 15 november 2022 over zijn kandidaatschap voor de functie van president van de Verenigde Staten past naadloos in ‘The art of War’ van Sun Tzu.

World Economic Forum in Davos

Vraag aan het CDA, de CU, D66 en de VVD (4 september 2022, kamerlid Heerma, kamerlid Segers, kamerlid Paternotte en kamerlid Hermans)
Op 23 – 25 mei 2022 namen de volgende leden van het kabinet, samen met minister-president Mark Rutte deel aan een bijeenkomst bij het World Economic Forum (WEF) in Davos.
+ Antwoord VVD (5/9), D66 (8/9) en Geen antwoord CDA {4/12), CU (4/12)