Politieke Pandemie

Vraag aan het CDA, de CU, D66, de SGP, de SP en de VVD (21 november 2021, kamerlid Hoekstra, kamerlid Segers, kamerlid Kaag, kamerlid van der Staaij, kamerlid Marijnissen en kamerlid Hermans)
Kunt u mij een wetenschappelijk onderzoek met peer reviews aanreiken, waaruit blijkt dat het SARS-Cov-2 virus is geïsoleerd en opgewerkt volgens de Koch en/of Rivers postulaten (zie bijgevoegd overzicht)? […]