WEF Dictatuur

Vraag aan alle tweede kamerleden (30 juni 2023, Alle politieke partijen in het bijzonder het CDA, de CU, D66 en de VVD)
Wij, de burgers van Nederland, zijn als opdrachtgever van de tweede kamer verantwoordelijk voor uw functioneren. Kunt u daarom aangeven, als opdrachtnemer, waarom uw opdrachtuitvoerder, het kabinet Rutte-4 de grondwet bij het grofvuil heeft gezet? Zie het gisteren onmogelijk maken van het boerenprotest in Den Haag. Is het kabinet Rutte-4 een communistische WEF dictatuur aan het inrichten in Nederland? Kunt u aangeven waar dit in uw partij programma staat en wat u gedachten zijn over het functioneren van het kabinet Rutte-4.
Ter info: WEF – agenda authors en WEF – people.

Antwoord van de SP (30/6/23, kamerlid Marijnissen)
De SP heeft altijd al veel kritiek op het World Economic Forum (WEF) en soortgelijke overlegclubs gehad. Dit heeft niets met een complot te maken, zoals partijen als Forum voor Democratie beweren. De SP maakt de analyse dat dit soort bijeenkomsten instrumenten zijn om de belangen van grote bedrijven en rijke mensen te behartigen. Daarbij ontbreekt het ook aan transparantie en democratische besluitvorming. Kritiek op het WEF moet mogelijk zijn en blijven, óók als politieke tegenstanders kritiek op andere gronden hebben.
Zie ook de schriftelijke vragen die de SP stelde aan de minister-president M.Rutte:

Vragen SP aan kabinet
De aanwezigheid van de Nederlandse kabinetsdelegatie op het World Economic Forum in Davos

Beslisnota
Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Marijnissen over de aanwezigheid van de Nederlandse kabinetsdelegatie op het World Economic Forum in Davos

Programma per bewindslid
Programma van de verschillende bewindslieden aanwezig bij het WEF in Davos

Antwoord van BBB (2/7/23, kamerlid van der Plas)
Het boerenprotest, waar overigens merendeels geen boeren bij aanwezig waren, maar andere groepen burgers, is niet onmogelijk gemaakt, maar verplaatst. Dit had te maken met het feit dat er geen vergunning was aangevraagd bij de gemeente Den Haag, om dit protest tegenover de Tweede Kamer te houden. Volgens mijn informatie van zowel aanwezigen als de politie is het protest op het Malieveld in goede sfeer verlopen, met uitzondering van een incident hier en daar.

Het standpunt van BBB met betrekking tot WEF, kunt u hier vinden: Globale verduurzaming eerst langs het parlement ( pdf )
Verder raad ik iedereen aan zoveel mogelijk debatten te volgen, moties te lezen en niet louter afgaan op screenshots met rode en groene bolletjes en te stoppen met onwaarheden te verspreiden over BBB en onze relatie tot WEF. Een relatie die niet bestaat.

Mijn gedachten over het functioneren van Rutte 4 mag intussen wel bekend zijn. Wij vinden dat dit Kabinet niet functioneert. Er zijn te veel crisissen die niet zijn opgelost.

1 reactie


  1. ·

    Hoort elke dag die weermanipulatie/geoengineering/chemtrails ook bij de vrijmetselende wefklappers daar in de 2e kamer?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *