Aantasten Eigendomsrecht

Opdracht aan de regering, de tweede kamer en de eerste kamer (21 mei 2023, Alle leden van de regering en alle leden van de eerste kamer en de tweede kamer)
Ik verbied de Regering en de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal om het eigendomsrecht aan te tasten. De overheid is ingevolge artikel 22 van de grondwet verplicht zorg te dragen voor goed en veilig voedsel. Dat doet de overheid natuurlijk niet zelf, daar zorgen de boeren, de vissers, de voedselproducenten voor.

Nederland kan zich gelukkig prijzen met de beste, schoonst producerende boeren en vissers van de wereld. De overheid kan haar grondwettelijke taak reeds vervullen door deze mensen niet in hun bedrijf te storen.

Nederlands landschap wordt voor het overgrote deel beheerd en gevormd door de boeren. Zij maken en maakten ons land in eeuwen tot wat het nu is, vaak al generaties lang. Van vader op zoon, van ouder op kind wordt kennis doorgegeven en gebruikt die niet in één generatie is op te bouwen. Wat weg is, komt niet wederom.

Nederlanders hebben een groot belang bij voedselveiligheid, bij de beschikbaarheid van voldoende en vers voedsel. Boeren produceren dat voor hen. De overheid dient de boeren bij hun bedrijfsvoering en bedrijf te steunen en dat bedrijf dus niet onmogelijk te maken. Echter, de overheid is wel doende dat te doen. Hiermee brengt zij niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar tast ook nog eens actief het bedrijf en de ondernemingsvrijheid van de boeren aan.

Hiermee wordt niet alleen in de eigendomsrechten (nota bene het meest volledige recht dat er is) van de boeren getreden, ook haalt de overheid hiermee haar grondwettelijke zorgplicht jegens de hele bevolking onderuit. Willens en wetens en in het volledig besef dat zij dat doet. En zonder enige wettelijke grondslag om dat te doen.

Dit is niet aanvaardbaar, om geen enkele reden. Niet voor de burger en niet voor de burger-boer.

Ik verbied het kabinet, regering en parlement, dan ook bij deze om de boeren de nek om te draaien. En gebied de overheid de eigendoms- en overige zakelijke rechten te respecteren en te beschermen van boer en burger.

Indien en voor zover u mocht menen over een mandaat ter zake te beschikken -daarover beschikt u uiteraard niet- dan is dat hierbij voor alsdan ingetrokken. Uw besluiten ter zake zijn ten aanzien van mij nietig. Neem hiervan een goede nota.

Zie de website ‘Ik de burger

Antwoord van de SGP (22/5/23, kamerlid Stoffer)
Dank voor deze duidelijke oproep richting de politiek!
Als SGP zijn we tegen het gedwongen onteigenen van boeren in het kader van het stikstofbeleid. Boeren verdienen steun en ruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *