Veilig Voedsel in de Achtertuin

Veilig

Vraag aan het CDA, D66, GL en de SP (7 december 2010, kamerlid Koopmans, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Grashoff en kamerlid van Gerven)
Wat gebeurt er als opeens de schappen van de supermarkt niet meer gevuld kunnen worden door vervoersproblemen of andere denkbare redenen? In de USA is de ‘Bill S. 510: FDA Food Safety (Veilig) Modernization Act’ aangenomen die verbiedt groenten te telen als er niet $300 per product per jaar wordt betaald. Dat betekent het einde van de volkstuinen en van de kleine bedrijven die de steden van veelal biologisch gevarieerd groenten aanbod voorzien. Het Amerikaanse zaadbedrijf Monsanto, is er alles aan gelegen om deze wet wereldwijd te implementeren. Sinds zij twee jaar geleden het Nederlandse zaadbedrijf de Ruiter hebben overgenomen zijn er al meerdere proefvelden van hun genetisch gemanipuleerde zaden in ons land. De boeren daar omheen raken failliet als zij de dwangsom niet kunnen betalen in de processen die hen worden aangedaan wanneer Monsanto kan aantonen dat hun gewas kenmerken vertoont van het gemanipuleerde zaad. Dat heeft Monsanto zo veel opgeleverd dat er enorme bedragen aan smeergeld konden worden aangeboden om de wet in de USA te laten aannemen. In Zweden is dat ook gebeurd. Kunt U voorkomen dat een wet als in Amerika en Zweden in ons land wordt aangenomen, zodat de biodiversiteit behouden blijft?

Antwoord van GL (19/1, kamerlid Grashoff)
Met de nieuwe wetgeving, de S510 Food Safety Bill, krijgt de FDA in de Verenigde Staten enorme extra bevoegdheden om op te treden tegen kleine boeren en voedsel producenten, maar doet daarmee niks aan het probleem. De werkelijke bron van besmetting van voedsel met E.Coli, waar deze wet eigenlijk voor bedoeld zou zijn, is juist afkomstig uit de grootschalige bioindustrie. GroenLinks is dus tegen deze wet zoals die zijn uitwerking heeft gekregen in de Verenigde Staten. Op het moment dat een dergelijke wet met een soortgelijke inhoud en effect in Nederland aan de orde komt is GroenLinks daar tegen. De kans lijkt ons echter zeer klein gezien het grote verschil in type landbouw tussen de Verenigde Staten en Nederland.

Antwoord van de SP (1/3, kamerlid van Gerven)
De SP is kritisch over genetisch gemodificeerde organismen. Het zijn vooralsnog vooral de grote bedrijven als Monsanto die belang hierbij hebben. Dit komt door de mogelijkheid om octrooi te verkrijgen op eigenschappen van genetisch gemodificeerde gewassen. Dat vinden wij een onwenselijke situatie. We willen octrooi op organismen en planteigenschappen zoveel mogelijk tegengaan.
Graag zet ik ons standpunt over genetisch gemodificeerde gewassen voor u uiteen. De SP staat kritisch tegenover gentech. We zijn tegen de huidige toepassingen van gentechnologie betreffende landbouwgewassen. De SP is niet tegen de gentechnologie als wetenschap en de SP is al helemaal niet tegen de wetenschap. Waar de SP wel haar twijfels bij heeft betreffende gentech is het volgende:

 • de huidige toepassingen hebben geen duidelijk maatschappelijk nut;
 • de huidige gentech toepassingen passen in een systeem van grootschalige industriële landbouw en niet in de ‘boerenlandbouw’ die wij liever zien;
 • agromultinationals krijgen met ggo’s een steeds grotere machtspositie over boeren, zaaigoedproductie en ons voedsel;
 • met octrooirecht op erfelijk materiaal wordt gemeenschapsgoed verandert in privé bezit;
 • onafhankelijk onderzoek moet veiligheid voor milieu en mens bewezen hebben (dus niet onderzoek dat door de belanghebbende bedrijven zelf is aangeleverd);
 • bij twijfel geldt het voorzorgsprincipe;
 • op het moment geeft gentech soja in Zuid-Amerika veel sociale en milieuproblemen zoals ontbossing, verjagen van boeren van hun land en grote afname biodiversiteit.

In het laboratorium en op de universiteiten moeten wetenschappers vooral gentechnologie en de werking van het genoom bestuderen. Ook zijn we erg voor onafhankelijk onderzoek naar milieu en gezondheidseffecten en voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Op het moment dat een vinding het veld in gaat, tellen wat ons betreft bovenstaande afwegingen. Met de huidige ggo’s valt die balans zeker negatief uit. De SP sluit niet categorisch uit dat er in de toekomst ggo’s komen waarbij de afweging anders is.

Geen antwoord van het CDA (7/3, kamerlid Koopmans)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (7/3, kamerlid van Veldhoven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

SmartStax van Monsanto goedgekeurd door EU

In 2010 heeft de ‘European Food Safety Authority’ (EFSA) vastgesteld dat genetisch gemanipuleerde ‘SmartStax’ mais van de Amerikaanse bedrijven Monsanto en Dow AgroSciences net zo veilig is als normale mais. Het ‘SmartStax’ mais zal geen effect hebben op de gezondheid van mens, dier en de omgeving. Een woordvoerder van eurocommissaris Tonio Borg (health and consumer) heeft aangegeven dat verwacht wordt dat, na een zeer degelijke en wetenschappelijke evaluatie, het ‘SmartStax’ mais in september of oktober 2013 zal worden goedgekeurd voor het telen in de EU.

1 reactie


 1. ·

  Nou, ik denk dat ik ns wat vragen ga checken op deze site alvorens ik ga stemmen. SP en GL geven in ieder geval een helder antwoord dat nog met intuitie / gezondheid verstand overeenkomt. Dat CDA, VVD, PvdA en andere niet reageren op dit soort vragen, is omdat het voor hun gewoon een *blinde vlek* is.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *