Opwarming door CO2 of de Zon

Opwarming

Vraag aan de PVV (5 november 2010, kamerlid de Mos)
Op alle andere planeten in ons zonnestelsel is een vergelijkbare opwarming gaande als op onze Aarde. Dit uit zich in verschillende verschijnselen op de andere planeten (poolverschuivingen, toename helderheid, toename dichtheid van atmosfeer, smelten ijskappen). Toch wordt vrijwel geheel de focus gelegd op kooldioxide. Emissierechten worden zelfs verhandeld onder landen. En in het nieuws wordt kooldioxide, iets wat we dagelijks uitademen en het plantenrijk nodig heeft om ons vervolgens weer zuurstof terug te geven, in de huidige luchtconcentraties als een gevaarlijk gas bestempeld. Ondertussen is de zon in cyclus 24 terechtgekomen en zien we een toename van actieve zonnevlekken, wat de opwarming zal doen toenemen. Deze opwarming is al een tijdje gaande, waarbij het kooldioxide gehalte de opwarming volgt en niet andersom. Kunt u aangeven hoe uw partij denkt de algehele opwarming van de Aarde echt te kunnen tegengaan?  Wat is uw visie hierover?

Antwoord van de PVV (2/12/10, kamerlid de Mos)
Wij geloven niet in het opwarmende effect dat CO2 heeft op de aarde. De rol van de zon is in onze opvatting wel aanwezig.

Geen opwarming van de aarde sinds 1982

Delftse onderzoekers hebben met Meteosat de verandering in de temperatuur van het aardoppervlak gemeten gedurende de periode 1982-2006. De resultaten van deze studie zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Energy & Environment’ (Hier de pdf van het onderzoek). De verrassende conclusie is dat de temperatuur van het aardoppervlak niet is gestegen, maar gedaald.

CFC’s en Global Warming

De door mensen gemaakte chlorofluorocarbons (CFC’s) zijn direct gecorreleerd met de concentratie van Ozon en ‘Global Warming / Cooling’, zie Qing-Bin Lu, University of Waterloo, International Journal of Modern Physics B Vol. 27 (2013) 1350073 (38 pages), de pdf en de grafiek hieronder.
CFK en niet CO2

Koolstof dioxide (CO2) koelt atmosfeer

Uit een nieuw onderzoek van de NASA blijkt dat onafhankelijke wetenschappers al jaren gelijk hebben met hun stelling dat de theorie dat CO2 een ‘broeikasgas’ is waardoor de Aarde zou worden opgewarmd, complete onzin is. Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie concludeert nu dat CO2 en andere zogenaamde ‘broeikasgassen’ juist 95% van de schadelijke stralen van de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd. Desondanks geeft het kabinet Rutte-II € 6 miljard subsidie voor nieuwe, totaal onrendabele windmolens, precies het bedrag dat extra op de samenleving wordt bezuinigd in 2014.

Jan Vos op 30 mei 2013

Kamerlid Jan Vos (PvdA): ‘Wij weten nu zo’n 50 jaar dat de aarde langzaam maar zeker opwarmt door de uitstoot van CO2. Dat meten we en in toenemende mate zijn wetenschappers zich daarvan bewust.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *