Verdwenen ABP Miljarden

verdwenen

Miljarden verdwenen: Het derde kabinet Lubbers heeft geld, bestemd voor de pensioenvoorziening van ambtenaren, gebruikt om de budgettaire nood van het Rijk te lenigen door o.a. achterstallige pensioenpremies niet te betalen. Hierdoor heeft de overheid in het begin van de jaren ’90 ruim 15 miljard euro aan het ABP toekomend vermogen onthouden en laten verdwijnen in de schatkist.

foto: aranjuez1404

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (13 januari 2012, kamerlid Vermeij, kamerlid van den Besselaar, kamerlid Roemer en kamerlid Lodders)
Ik wil nogmaals ieders aandacht vragen voor dit onderwerp omdat niemand reageert. Dit gaat over minimaal € 15 miljard. Dit is het bedrag dat het Rijk onder de kabinetten van dhr. Lubbers, waar al de kamerleden van alle partijen bij zaten, hebben geroofd uit de kas van het ABP. Ditzelfde ABP dat nu weer een dekkingsgraad heeft van onder de 100%, met straks weer alle consequenties van dien. Als deze € 15 miljard nog in het potje was teruggestort zou het ABP waarschijnlijk meer geld hebben gehad, hadden wij een aantal jaren geleden niet terug gemoeten van eindloon naar middelloon en hebben wij ABP-ers straks daardoor dus een lager pensioen. De graai uit de pot van het ABP vind ik heel erg. Wie zorgt ervoor dat de Staat dat geld weer gewoon terugstort in die pot. Een verwijzing wellicht ten overvloede maar naar het stuk van Hennie Kemner: “de strooptocht die het Rijk heeft ondernomen in de kas van het ABP en het vooruitschuiven van de problemen onder het motto na ons de zondvloed, illustreren de bestaande stereotypering dat het Rijk noch over een geweten noch over fatsoen beschikt”. Jammer dat je hier verder niets over hoort, leest enz. Ik zag dat hierover op 3 januari 2011 ook al vragen via deze website zijn gesteld aan het CDA en de PvdA en dat ondanks herhaalde rappellen, nog geen reactie is gekomen. ABP-ers willen antwoorden. Graag uw mening hierover.

Antwoord van de SP (14/3/12, kamerlid Roemer)
De graai uit de kas van het ABP heeft voornamelijk bestaan uit premie verlagingen en premiepauzes (een periode geen premie betalen). De werkgever ofwel de overheid, die verantwoordelijk is voor 2/3de van de premiebetaling heeft hiervan het meeste geprofiteerd. Over het terugstorten van premies die in het verleden niet betaald zijn hebben wij vragen gesteld. De uitkomst is dat er inderdaad grote bedragen in het verleden niet zijn betaald. In de meeste gevallen is het helaas onmogelijk om dit terug te vorderen doordat niet alleen de werkgevers geen of minder premie hebben betaald gedurende meerdere jaren, maar ook de werknemers. Het is onwenselijk en ondoenlijk om dit op de werknemers van toen (vaak de gepensioneerden van nu) te verhalen. In het geval van het ABP zou het mogelijk zijn om de premie nu te verhogen zodat werkgevers (de overheid) en werknemers bijdragen aan het herstel.

Geen antwoord van de PvdA (13/4/12, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (13/4/12, kamerlid van den Besselaar)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (13/4/12, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: digitalblasphemy

Vraag aan de VVD (13 augustus 2011, kamerlid Neppérus)
Geachte mevrouw Neppérus, Ik heb pas uw opmerking gezien over de kerstbomen bij de belastingdienst. Prima dat u in zware economische tijden duidelijkheid wilt krijgen hierover. Echter, als ik de verhalen lees betreft dit een bedrag voor 4 jaar, 30.000 ambtenaren, dus zou het uitkomen op ca € 1 per ambtenaar. Terwijl dit verder volgens mij met name is bedoeld voor openbare ruimtes, dus in de centrale hal, want daar zie ik ze meestal staan als ik binnen loop bij de belastingdienst (zie: Antwoord staatssecretaris Weekers). Maar goed, ik ben ook rijksambtenaar en u begint nu over € 125.000. Laat ik het nu eens met u hebben over minimaal € 15 miljard. Dit is het bedrag dat het Rijk onder de kabinetten van dhr. Lubbers en waar al de kamerleden van alle partijen bij zaten hebben geroofd uit de kas van het ABP. Ditzelfde ABP dat nu weer een dekkingsgraad heeft van onder de 100%, met straks weer alle consequenties van dien. Als deze € 15 miljard nog in het potje was teruggestort zou het ABP waarschijnlijk meer geld hebben gehad, had ik een aantal jaren geleden niet terug gemoeten van eindloon naar middelloon en heb ik straks daardoor dus een lager pensioen. Natuurlijk, je kan zeggen wie dan leeft wie dan zorgt, maar ik vind het langzamerhand toch jammer dat ik het geld wat al vele jaren op mijn salaris is ingehouden voor pensioenpremie en nu nog steeds VUTpremie (al heet het tegenwoordig anders) tot 2015 (terwijl niemand meer in de VUT gaat), niet zelf heb gekregen. Dan had ik zelf wel gezorgd voor mijn oude dag. Maar vooral de graai uit de pot van het ABP vind ik heel erg. Als u dan toch praat over het goede voorbeeld geven: zorg ervoor dat de Staat dat geld weer gewoon terugstort in die pot. Ik verwijs wellicht ten overvloede maar naar het stuk van Hennie Kemner: “de strooptocht die het Rijk heeft ondernomen in de kas van het ABP en het vooruitschuiven van de problemen onder het motto na ons de zondvloed, illustreren de bestaande stereotypering dat het Rijk noch over een geweten noch over fatsoen beschikt”. Jammer dat je hier verder niets over hoort, leest enz. Ik zag dat hierover op 3 januari van dit jaar ook al vragen via deze website zijn gesteld aan het CDA en de PvdA en dat ondanks herhaalde rappellen, nog geen reactie is gekomen. “I rest my case”, zoals ze zeggen. Diep triest. Graag uw mening hierover.

Geen antwoord van de VVD (13/11/11, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: basheem

Vraag aan het CDA en de PvdA (13 januari 2011, kamerlid Omtzigt en kamerlid Vermeij )
Het derde kabinet Lubbers heeft geld, bestemd voor de pensioenvoorziening van ambtenaren, gebruikt om de budgettaire nood van het Rijk te lenigen door o.a. achterstallige pensioenpremies niet te betalen. Hierdoor heeft de overheid in het begin van de jaren ’90 ruim 15 miljard euro aan het ABP toekomend vermogen onthouden en laten verdwijnen in de schatkist. Wat is uw mening hierover en wat gaat u doen om de onderste steen boven te krijgen? Gaat u ervoor zorgen dat de overheid alsnog de geplunderde pensioenen gaat herstellen?

Zie voor meer informatie: Het ABP en het mysterie van de verdwenen miljarden

Geen antwoord van het CDA (3/4/11, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/4/11, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Ad Broere en ‘Het ABP en de verdwenen miljarden’ – video

Zie verder het bericht: ‘Het ABP en de verdwenen miljarden

Polen confisqueert pensioenen op 4 september 2013

De Poolse staat heeft op 4 september 2013 ongeveer de helft van de private pensioen sector genationaliseerd, zonder enige vorm van compensatie. Het overgrote deel van deze pensioenen wordt beheerd door buitenlandse firma’s als Allianz, AXA, Generali, ING and Aviva. De reden is heel simpel. Polen heeft teveel schuld en kan op deze manier het schuldplafond verlagen om weer meer schulden aan te gaan.

Daar gaan we weer

De regering, bonden en werkgevers hebben een sociaal akkoord (Mondriaan akkoord) op 11 april 2013 gesloten. Een opvallende zin was: ‘Een verkenner zal op pad gaan om te bezien of de pensioenfondsen, die overschotten hebben, geld kunnen uitlenen aan het midden- en kleinbedrijf.’ Een aantal jaren wordt ons nu verteld dat de pensioenen gekort moeten worden, omdat de dekkingsgraad te laag is. Er moest meer geld in de kas van de pensioenfondsen komen. Uiteindelijk werden bij het APB de pensioenen verlaagd met 0.5%. De overheid gaat (na Lubbers-3) opnieuw (Rutte-2) in onze pensioenen graaien om het MKB te subsidiëren, terwijl niemand weet hoe de tekorten in de toekomst aangevuld zullen of moeten worden. Waarom zijn de banken überhaupt met staatsgeld gered, als zij vervolgens weigeren kredieten aan het MKB te verstrekken? Het is onteigening van collectieve spaartegoeden van onze pensioenen door de staat (net als in Cyprus met de spaartegoeden boven de 100.000 euro).

Twee voorbeelden in het sociaal akkoord

Pagina 38: 3.2.1 Herstel woningmarkt

‘De verkenning van C. van Dijkhuizen om institutionele beleggers een grotere rol te laten spelen bij hypothecaire woningfinanciering biedt uitzicht op een stabielere financiering van hypotheken tegen lagere kosten. De relatief hoge hypotheekrente in Nederland kan daardoor lager – geschat op 0,5% tot 1% – uitvallen. Sociale partners zijn bereid om bij de pensioenfondsen de mogelijkheden voor participatie in de staatsgegarandeerde NHG-obligaties welwillend te bezien.’

Pagina 39: 3.2.2 Financieringsproblemen MKB

‘De door Van Dijkhuizen geboden oplossing draagt bij tot een zekerder financiering van hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie. Deze is echter niet gericht op versterking van de kapitaalpositie van banken en behoud en herstel van de leencapaciteit. Met name voor de kredietverlening aan het MKB is het laatste essentieel. Het kabinet zal de mogelijkheden om de kredietverlening aan het MKB te versterken op korte termijn met banken, bedrijfsleven en institutionele beleggers nader onderzoeken. Het MKB is immers een belangrijke motor voor de economie en voor de creatie van nieuwe banen.’
Nu graag nog de geheime bijlage publiceren, of mag het ‘klootjesvolk’ dat niet weten?

38 reacties


 1. ·

  Ik denk dat er een commissie moet komen die deze diefstal moet gaan uitzoeken. Tevens denk ik dat het rijk er voor moet zorgen dat zij tenminste uit fatsoen de inflatiecorrectie gaat betalen.

  Beantwoorden

 2. ·

  Er komen geen antwoorden, vermoed ik. Voor deze kwestie schieten zelfs de antwoorden uit Het Groot Smoezenboek te kort.

  Beantwoorden

 3. ·

  Hoe kan de overheid van mij verlangen dat ik mij aan alle regels houd, terwijl zij zelf de diefstal van 15 miljard euro uit de ABP-tegoeden onder de pet houdt? Geen enkele politieke partij die dit NIET aan de kaak stelt is te vertrouwen! Ik steun elke poging deze wandaad aan de kaak te stellen, en ik zal iedere partij steunen die deze kwestie in het parlement luid en duidelijk aan de orde gaat stellen!

  Beantwoorden

 4. ·

  Vandaag 26 april 2012 lees ik een soortgelijk verhaal bij het pensioenfonds van Philips: http://www.ed.nl/flitsinbox/10929994/Gepensioneerden-blijven-hopen-op-storting-Philips.ece. Ik heb namelijk al die tijd gewoon pensioenpremie betaald. Eerlijk gezegd kan ik begrijpen dat de burger steeds verder van de politiek af komt te staan. Het vertrouwen voorzover dat nog aanwezig is neemt af met de dag door al dat soort berichtgevingen. Waar zijn de politici die uit idiële overwegingen in Den Haag zitten, bestaan die wel? Ik krijg meer en meer het idee dat men de politiek slechts als een opstap naar het bedrijfsleven ziet. Helaas over de ruggen van hardwerkende burgers.

  Beantwoorden

 5. ·

  Geachte medeburgers en mede ABP’ers, vraag jezelf eens af: wie in concreto heeft van deze diefstal uit de ABP-kas het meest geprofiteerd? Daarnaast zou de Staat zo snel mogelijk een lening moeten uitschrijven tegen gunstige voorwaarden en hiermee de ereschuld aan het ABP moeten terugbetalen van 15.000.000.000 euro plus rente. Wie kan de omvang en grootte van dit bedrag echt vatten? Hoevele honderdduizenden ABP’ers zijn hierdoor maandelijks nu gedupeerd? Is deze terugstorting niet een noodzakelijke eerste correctie-daad voor de nieuwe regering, eind 2012? Een andere optie of mogelijkheid is dat 15 miljardairs, met Shell voorop, in Nederland elk 1 miljard doneren aan het ABP en zichzelf daardoor onsterfelijk maken. Van Hare majesteit de Koningin krijgen die 15 super Nederlanders dan een prachtig lintje: Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw. Warme groeten, Fokke

  Beantwoorden

 6. ·

  Het is toch eigenlijk de arrogantie ten top dat drie politici, ook na meerdere rappels, gewoon niet reageren! En dan in de media toch maar blijven volhouden dat politiek Den Haag niet begrijpt waarom de afstand tot de politici en de samenleving alsmaar verder toeneemt. Misschien deze brief ook maar eens toesturen aan de fractieleiders?

  Beantwoorden

 7. ·

  Vind het abnormaal dat er geen fatsoenlijk en eerlijk antwoord op deze vraag komt. Het is inderdaad gewoon misdadig dat er zo gegraaid is in het pensioenfonds van het ABP. De toenmalige staatssecretaris Rutte zou dit uitzoeken, dit heeft hij toen ook al niet gedaan. Ambtenaren zijn een club die makkelijk te pakken is aangezien zij verplicht aangesloten zijn bij het ABP. De reactie vanuit de overheid dat er toch zo weinig weerstand wordt ervaren wanneer er weer gekort wordt op deze groep op wat voor manier dan ook vind ik ook stuitend. Natuurlijk is er weerstand, maar wordt hier naar geluisterd? Ik mag zelf tot 67 blijven werken (mits ik zometeen nog werk heb als 50+) en heb dan 50 jaar fulltime gewerkt en daarnaast altijd gestudeerd. Grote mond over dat een ander mijn pensioen (als en wat er dan nog is) maar moet kunnen opbrengen ervaar ik als een onterechte belediging. Mijn generatie heeft allerlei kortingen etc. over zich heen gekregen, als je al een baan kon vinden in de jaren tachtig en nu worden we wederom “het kind van de rekening”. Vreemd dat er bij provincies en bijv. defensie momenteel wel allerlei tijdelijke regelingen weer even in het leven geroepen worden om bijv. 57+ uit te laten stromen met een 70% regeling. Er zijn nog nooit zoveel 45+ werkeloos geweest als nu zeggen de cijfers, dus op welke planeet minister Kamp vertoeft is mij niet duidelijk.

  Beantwoorden

 8. ·

  Beste Noor, ik ben het helemaal met je eens. Wie van de politieke partijen zet hier zijn tanden in en geeft het niet op dit onrecht aan te kaarten. De eenvoudige eis moet zijn: Ogenblikkelijk dit bedrag plus rente terugstorten in het ABP. De regering beschikt over genoeg en voldoende volle inherente potjes voor deze noodzakelijke terugbetaling. Zelf luid ik de noodklok en zit ik dinsdagochtend 4 september a.s. van 10.00u tot 13.00u met een rood protestbord met gele letters tegenover de tweede Kamer op het Plein. Het moet definitief afgelopen zijn met dit bloedige onrecht. Mr.ir. Fokke Oord MA & MSc, Almere.

  Beantwoorden

 9. ·

  Oorverdovend stil bij het kabinet, de werkgeversorganisatie en de ambtenarenbond ABP waar ik meer dan 40 jaar verplicht premie moest betalen waarvan dus schaamteloos een deel is gestolen. Welke organisatie zet hier nu eens z’n tanden in. Ik word onmiddelijk vrijwillig lid.

  Beantwoorden

  1. ·

   Waardevast nog wel. Toen had je nog vakbonden. Tegenwoordig zijn het bondgenoten van die bedrieglijke regering. Maar ik heb nog hoop. Als het maar geen boerenbedrog is.

   Beantwoorden

 10. ·

  Eens te meer is het duidelijk dat politici onbetrouwbaar, gewetenloos en niet geïnteresseerd zijn in het wel en wee van diegene die zij vertegenwoordigen! Zakkenvullers en plucheklevers zijn het en vaak niet in staat om zelfs maar hun eigen beroep (leraar) o.i.d. uit te voeren. Kun je niets meer ga dan de politiek in, altijd goed bij kas en goed pensioen.

  Beantwoorden

 11. ·

  HaHaHa ze flikken het nu weer. Onze geliefde volksvertegenwoordigers met kleine vergoeding van zegge euro 95 Ton. De idioten kunnen niet rekenen blijkt ook nog eens aan een rekentest. O, ja die vergoeding heet schadeloosstelling. Vraag me af welke schade ze geleden hebben. Of is het de schade die ze veroorzaken door elkaar de tent uit te vechten over hun idealen bij verkiezingen? Ik denk dat ze wereldvreemd zijn, en Haagse bluf. Partij Van De Asocialen en Vereenigde Volksdieven Democraten. Dom dat ze ineens rare rente berekening hanteren voor solvabiliteit van pensioenfondsen. Hier snijden ze de schatkist in de vingers, ACH JA regelen we de inkomsten belasting toch weer anders van dat klootjes volk. Is die schade ook beperkt.

  Beantwoorden

 12. ·

  Ik heb maar 1 (een) vraag en blijf daarbij netjes in de vraagstelling: ‘Wanneer denkt de Regering dit ‘gestolen’ geld terug te betalen in de pot van het ABP?
  SCHAAMTELOOS GEGRAAI!!!!!

  Beantwoorden

 13. ·

  Kunt u aangeven wanneer dit van de belastingbetalers gestolen geld terug komt. En dat dat geld naar de ABP pot gaat zodat de mensen die al jaren er niets bij gehad hebben iets erbij krijgen. Anders blijven jullie pluche zitters GRAAIERS genoemd blijven.

  Beantwoorden

 14. ·

  De politiek onschendbaar en dubbelzinnig naar de bevolking, alsof wij te stom en te dom zijn om te kunnen bevatten hoe politiek werkt! Wanneer je er niet meer uit komt jat je de boel gewoon bij elkaar en laat elke maand gewoon je salaris van tienduizenden eurotjes bijschrijven, wie doet je wat! Hoezo begrijpen wij het niet allemaal? Pure diefstal door de politiek uitgevoerd moet bestraft worden zoals buiten de politie eveneens gebeurd. Nu nog gewoon effe 15 miljard terugstorten! Bedankt

  Beantwoorden

 15. ·

  Als dit hun voorbeeld functie is snap ik dat de witte boorden criminaliteit toeneemt.

  Beantwoorden

 16. ·

  Mensen helpen vind ik goed, maar om daarvoor eerst je eigen bevolking te bestelen, vind ik asociaal. Vul het potje tot hetgeen nodig is. En iedereen kan een leuke toekomst tegemoet zien.

  Beantwoorden

 17. ·

  Eigenaardig dat er geen antwoorden komen. Ook hier is immers gewoon een afspraak tussen sociale partners gemaakt. Er was angst dat pensioenfonds VPB zou moeten betalen over hun reserves. Vervolgens wilde men geen reserves meer (redelijk logisch) en zijn premievakanties afgesproken. Let op: ook werknemers hoefden dus niet meer te betalen. Sterker nog, er was hierdoor plots loonruimte. De lonen werden verhoogd doordat geen of minder premies moesten worden betaald. Het terugdraaien zou dus, behalve een storting van de werkgever, ook met terugwerkende kracht loonsverhogingen terugnemen betekenen. Lijkt mij lastig. Bovendien hebben we qua pensioen ook nog het probleem dat het fiscale kader zodanig is verlaagd dat de hoogte van de pensioenen voor de jongeren fors achter gaan blijven. Moeilijk wat dan politiek te doen… Gelukkig ga ik daar niet over.

  Beantwoorden

 18. ·

  Deze week van het ABP vernomen dat volgend jaar (in 2017) de pensioenuitkering omlaag gaat. Van diverse politieke partijen wordt, ondanks destijds gestelde vragen, niets vernomen. Ter aanvulling van het pensioen kan het lidmaatschap van mijn partij (PvdA) worden opgezegd; deze partij reageert ook niet op de in de tweede gestelde vragen.

  Beantwoorden

 19. ·

  Hallo 50+, pleeg net zo lang obstructie in de kamer (tegenhouden wetten, begrotingen enz) tot de 15 miljard teruggestort is.

  Beantwoorden

 20. ·

  Dít is al zolang aan de gang. Het is nu 2016 en het is nog steeds aan de gang, wanneer wordt er nu eens echt actie ondernemen door een verzekeringsondernemer, want die zijn verantwoordelijk! toch?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *