Verdwenen ABP Miljarden

verdwenen

Miljarden verdwenen: Het derde kabinet Lubbers heeft geld, bestemd voor de pensioenvoorziening van ambtenaren, gebruikt om de budgettaire nood van het Rijk te lenigen door o.a. achterstallige pensioenpremies niet te betalen. Hierdoor heeft de overheid in het begin van de jaren ’90 ruim 15 miljard euro aan het ABP toekomend vermogen onthouden en laten verdwijnen in de schatkist.

foto: aranjuez1404

Vraag aan de PvdA, de PVV, de SP en de VVD (13 januari 2012, kamerlid Vermeij, kamerlid van den Besselaar, kamerlid Roemer en kamerlid Lodders)
Ik wil nogmaals ieders aandacht vragen voor dit onderwerp omdat niemand reageert. Dit gaat over minimaal € 15 miljard. Dit is het bedrag dat het Rijk onder de kabinetten van dhr. Lubbers, waar al de kamerleden van alle partijen bij zaten, hebben geroofd uit de kas van het ABP. Ditzelfde ABP dat nu weer een dekkingsgraad heeft van onder de 100%, met straks weer alle consequenties van dien. Als deze € 15 miljard nog in het potje was teruggestort zou het ABP waarschijnlijk meer geld hebben gehad, hadden wij een aantal jaren geleden niet terug gemoeten van eindloon naar middelloon en hebben wij ABP-ers straks daardoor dus een lager pensioen. De graai uit de pot van het ABP vind ik heel erg. Wie zorgt ervoor dat de Staat dat geld weer gewoon terugstort in die pot. Een verwijzing wellicht ten overvloede maar naar het stuk van Hennie Kemner: “de strooptocht die het Rijk heeft ondernomen in de kas van het ABP en het vooruitschuiven van de problemen onder het motto na ons de zondvloed, illustreren de bestaande stereotypering dat het Rijk noch over een geweten noch over fatsoen beschikt”. Jammer dat je hier verder niets over hoort, leest enz. Ik zag dat hierover op 3 januari 2011 ook al vragen via deze website zijn gesteld aan het CDA en de PvdA en dat ondanks herhaalde rappellen, nog geen reactie is gekomen. ABP-ers willen antwoorden. Graag uw mening hierover.

Antwoord van de SP (14/3/12, kamerlid Roemer)
De graai uit de kas van het ABP heeft voornamelijk bestaan uit premie verlagingen en premiepauzes (een periode geen premie betalen). De werkgever ofwel de overheid, die verantwoordelijk is voor 2/3de van de premiebetaling heeft hiervan het meeste geprofiteerd. Over het terugstorten van premies die in het verleden niet betaald zijn hebben wij vragen gesteld. De uitkomst is dat er inderdaad grote bedragen in het verleden niet zijn betaald. In de meeste gevallen is het helaas onmogelijk om dit terug te vorderen doordat niet alleen de werkgevers geen of minder premie hebben betaald gedurende meerdere jaren, maar ook de werknemers. Het is onwenselijk en ondoenlijk om dit op de werknemers van toen (vaak de gepensioneerden van nu) te verhalen. In het geval van het ABP zou het mogelijk zijn om de premie nu te verhogen zodat werkgevers (de overheid) en werknemers bijdragen aan het herstel.

Geen antwoord van de PvdA (13/4/12, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (13/4/12, kamerlid van den Besselaar)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (13/4/12, kamerlid Lodders)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: digitalblasphemy

Vraag aan de VVD (13 augustus 2011, kamerlid Neppérus)
Geachte mevrouw Neppérus, Ik heb pas uw opmerking gezien over de kerstbomen bij de belastingdienst. Prima dat u in zware economische tijden duidelijkheid wilt krijgen hierover. Echter, als ik de verhalen lees betreft dit een bedrag voor 4 jaar, 30.000 ambtenaren, dus zou het uitkomen op ca € 1 per ambtenaar. Terwijl dit verder volgens mij met name is bedoeld voor openbare ruimtes, dus in de centrale hal, want daar zie ik ze meestal staan als ik binnen loop bij de belastingdienst (zie: Antwoord staatssecretaris Weekers). Maar goed, ik ben ook rijksambtenaar en u begint nu over € 125.000. Laat ik het nu eens met u hebben over minimaal € 15 miljard. Dit is het bedrag dat het Rijk onder de kabinetten van dhr. Lubbers en waar al de kamerleden van alle partijen bij zaten hebben geroofd uit de kas van het ABP. Ditzelfde ABP dat nu weer een dekkingsgraad heeft van onder de 100%, met straks weer alle consequenties van dien. Als deze € 15 miljard nog in het potje was teruggestort zou het ABP waarschijnlijk meer geld hebben gehad, had ik een aantal jaren geleden niet terug gemoeten van eindloon naar middelloon en heb ik straks daardoor dus een lager pensioen. Natuurlijk, je kan zeggen wie dan leeft wie dan zorgt, maar ik vind het langzamerhand toch jammer dat ik het geld wat al vele jaren op mijn salaris is ingehouden voor pensioenpremie en nu nog steeds VUTpremie (al heet het tegenwoordig anders) tot 2015 (terwijl niemand meer in de VUT gaat), niet zelf heb gekregen. Dan had ik zelf wel gezorgd voor mijn oude dag. Maar vooral de graai uit de pot van het ABP vind ik heel erg. Als u dan toch praat over het goede voorbeeld geven: zorg ervoor dat de Staat dat geld weer gewoon terugstort in die pot. Ik verwijs wellicht ten overvloede maar naar het stuk van Hennie Kemner: “de strooptocht die het Rijk heeft ondernomen in de kas van het ABP en het vooruitschuiven van de problemen onder het motto na ons de zondvloed, illustreren de bestaande stereotypering dat het Rijk noch over een geweten noch over fatsoen beschikt”. Jammer dat je hier verder niets over hoort, leest enz. Ik zag dat hierover op 3 januari van dit jaar ook al vragen via deze website zijn gesteld aan het CDA en de PvdA en dat ondanks herhaalde rappellen, nog geen reactie is gekomen. “I rest my case”, zoals ze zeggen. Diep triest. Graag uw mening hierover.

Geen antwoord van de VVD (13/11/11, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: basheem

Vraag aan het CDA en de PvdA (13 januari 2011, kamerlid Omtzigt en kamerlid Vermeij )
Het derde kabinet Lubbers heeft geld, bestemd voor de pensioenvoorziening van ambtenaren, gebruikt om de budgettaire nood van het Rijk te lenigen door o.a. achterstallige pensioenpremies niet te betalen. Hierdoor heeft de overheid in het begin van de jaren ’90 ruim 15 miljard euro aan het ABP toekomend vermogen onthouden en laten verdwijnen in de schatkist. Wat is uw mening hierover en wat gaat u doen om de onderste steen boven te krijgen? Gaat u ervoor zorgen dat de overheid alsnog de geplunderde pensioenen gaat herstellen?

Zie voor meer informatie: Het ABP en het mysterie van de verdwenen miljarden

Geen antwoord van het CDA (3/4/11, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (3/4/11, kamerlid Vermeij)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Ad Broere en ‘Het ABP en de verdwenen miljarden’ – video

Zie verder het bericht: ‘Het ABP en de verdwenen miljarden

Polen confisqueert pensioenen op 4 september 2013

De Poolse staat heeft op 4 september 2013 ongeveer de helft van de private pensioen sector genationaliseerd, zonder enige vorm van compensatie. Het overgrote deel van deze pensioenen wordt beheerd door buitenlandse firma’s als Allianz, AXA, Generali, ING and Aviva. De reden is heel simpel. Polen heeft teveel schuld en kan op deze manier het schuldplafond verlagen om weer meer schulden aan te gaan.

Daar gaan we weer

De regering, bonden en werkgevers hebben een sociaal akkoord (Mondriaan akkoord) op 11 april 2013 gesloten. Een opvallende zin was: ‘Een verkenner zal op pad gaan om te bezien of de pensioenfondsen, die overschotten hebben, geld kunnen uitlenen aan het midden- en kleinbedrijf.’ Een aantal jaren wordt ons nu verteld dat de pensioenen gekort moeten worden, omdat de dekkingsgraad te laag is. Er moest meer geld in de kas van de pensioenfondsen komen. Uiteindelijk werden bij het APB de pensioenen verlaagd met 0.5%. De overheid gaat (na Lubbers-3) opnieuw (Rutte-2) in onze pensioenen graaien om het MKB te subsidiëren, terwijl niemand weet hoe de tekorten in de toekomst aangevuld zullen of moeten worden. Waarom zijn de banken überhaupt met staatsgeld gered, als zij vervolgens weigeren kredieten aan het MKB te verstrekken? Het is onteigening van collectieve spaartegoeden van onze pensioenen door de staat (net als in Cyprus met de spaartegoeden boven de 100.000 euro).

Twee voorbeelden in het sociaal akkoord

Pagina 38: 3.2.1 Herstel woningmarkt

‘De verkenning van C. van Dijkhuizen om institutionele beleggers een grotere rol te laten spelen bij hypothecaire woningfinanciering biedt uitzicht op een stabielere financiering van hypotheken tegen lagere kosten. De relatief hoge hypotheekrente in Nederland kan daardoor lager – geschat op 0,5% tot 1% – uitvallen. Sociale partners zijn bereid om bij de pensioenfondsen de mogelijkheden voor participatie in de staatsgegarandeerde NHG-obligaties welwillend te bezien.’

Pagina 39: 3.2.2 Financieringsproblemen MKB

‘De door Van Dijkhuizen geboden oplossing draagt bij tot een zekerder financiering van hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie. Deze is echter niet gericht op versterking van de kapitaalpositie van banken en behoud en herstel van de leencapaciteit. Met name voor de kredietverlening aan het MKB is het laatste essentieel. Het kabinet zal de mogelijkheden om de kredietverlening aan het MKB te versterken op korte termijn met banken, bedrijfsleven en institutionele beleggers nader onderzoeken. Het MKB is immers een belangrijke motor voor de economie en voor de creatie van nieuwe banen.’
Nu graag nog de geheime bijlage publiceren, of mag het ‘klootjesvolk’ dat niet weten?

38 reacties


 1. ·

  In de jaren 90 van de vorige eeuw, heeft er een tijd geen afdracht van pensioenpremies ambtenaren plaats gevonden. Dit is wel een onderdeel van het salaris van uw eigen personeel. Wanneer wordt, omgerekend €15 miljard, alsnog gestort bij het ABP?

  Beantwoorden

 2. ·

  Geen wonder dat dit gebeurt is. Aan al die regeringen heeft de VVD ook steeds deelgenomen. Dat is bij uitstek toch de partij die zo`n beetje voor de helft bestaat uit allerlei delinquenten en vrijwel continu in het nieuws is met allerlei dubieuze zaken. De laatste van hen:”Robin van Lindschoten” voorheen minister van sociale zaken moet nog twee maand de bak in voor oplichting. Of die vent die voor een habbekrats die crematoria keten, een miljoenenbedrijf in de vingers heeft gekregen die hij voor de verkoop (aan zichzelf ) zelf op waarde moest schatten, hoor je ook niets meer van, kijkt de rest in de beide kamers ook liever weg. Heb dan toch liever met Willem Holleeder te maken. Die steelt in ieder geval niet van de armen.

  Beantwoorden

 3. ·

  In 2018 gaat de pensioenpremie ABP wéér met 1,8% omhoog én worden de uitkeringen wéér niet geïndexeerd. Schandálig dat dit zo doormoddert! Hoeveel mensen zijn er – en worden in de toekomst nog – gedupeerd. Wanneer wordt er nu eens een nette compensatie uitgevoerd?!

  Beantwoorden

 4. ·

  In het nieuws is op dit moment volop aandacht voor de aantrekkende economie en hogere lonen die uitbetaald (gaan) worden. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is nog steeds te laag om ook de pensioenen te indexeren. Destijds is geld uit de ABP reserves gehaald door de toenmalige regering. Het zou de huidige regering sieren om dat bedrag (met rente) terug te storten, zodat ook de gepensioneerden kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Als zij meer te besteden hebben/krijgen trekt de economie nog meer aan!
  Het is bijna 1 januari, alle (verzekerings)premies en abonnementen worden weer duurder. Vandaar mijn bovenstaande vraag om aandacht hiervoor!

  Beantwoorden

 5. ·

  Zo het is weer zover de nieuwe betalingen van mijn pensioen zijn netto weer gedaald. Het zijn toch elk jaar weer een stelletje dieven daar in den haag. Bijna 60 jaar gewerkt. En diegene die alleen De Werkende meer geven en diegene die van ons gepensioneerde heeft mogen studeren en ons nu zo weinig mogelijk of al jaren niets meer bij geeft. Ook inderdaad als je abp belt en vraagt waar zijn die miljoenen gebleven die de regering uit abp hebben gehaald. O daar weten wij niets van want dat is voor mijn tijd. Daarom heb ik al jaren een gezegde voor de laatste kabinetten. Gij zal niet stelen deze regeringen wensen geen concurrentie. n.b. Een ding is zeker ik hoef niet meer te sparen voor mijn begrafenis want die is jaren geleden al af gekocht. Ik heb 10 jaar gevaren en daarvan altijd in Nederland mijn belasting betaalt maar nooit van Nederland genoten maar wel moeten betalen dus 10jaar betaalt en maar 2jaar verlof in Nederland dus 8 jaar belasting terug. Dat is genoeg voor mijn begrafenis.

  Beantwoorden

 6. ·

  Iedereen roept nu dat Shell de financiële verantwoordelijkheid moet dragen, omdat Shell flinke winst heeft genoten van de gaswinning (kreten als schandalig, etc).
  In het verleden heeft de overheid forse bedragen uit het ABP pensioenfonds gehaald. Waarom worden deze miljarden met rendement niet door de overheid terugbetaald aan het ABP. Thans worden gepensioneerden, die bij het ABP hun pensioen hebben opgebouwd, gekort én is het ABP enige jaren geleden afgestapt van de eindloonregeling ( middeloonregeling) en zijn al enige jaren de pensioenen niet verhoogd. Voorgaande maatregelen zijn genomen i.v.m. de tekorten die in de ABP kas zitten mede veroorzaakt door een overheid die thans niet thuis geeft!
  Gaat u zich inzetten om bovenstaande misstap van de overheid recht te zetten?

  Beantwoorden

 7. ·

  Het is te schandalig voor woorden.
  Het moet toch mogelijk zijn om een juridisch onzoek in te laten stellen of tegen de regering een proces te voeren. Tegen deze wittebordencriminaliteit.
  Zelf spreken ze schande over Italië. Maar ze zijn nog erger.
  Heb zelf tegen de SvB geprocedeerd voor mijn aow en gewonnen. DE NEDERLANDERS KUN JE ALLES AFNEMEN DAN NOG REAGEREN ZE NIET. EZELS.
  Ik weet niet of het moet zoals de gele hesjes maar heb er wel respect voor.
  Deze mensen hebben ze alles al afgepakt.
  Willen wij ook zolang wachten?
  Ik zou graag een petitie willen starten om af te dwingen dat er iets mee gebeurt.
  Maar weet helaas niet hoe het,misschien kan iemand mij helpen?
  Groet Bert

  Beantwoorden

  1. ·

   En weer is het zover, weer wordt er gerommeld met de pensioenen, de Werkgeversbonden, FNV, de Overheid en de Pensioenfondsen zijn er uit het pensioenakkoord, staat groot te lezen. De leden (1.2 milj.) van het FNV moeten dan wel beslissen, zegt het FNV. Maar hoe is het met al die miljoenen gepensioneerden en zij die betalen en het nog, hopelijke mogen worden. Deze hebben geen inbreng. Velen klagen en hebben een reactie, maar zo is Nederland. Of wordt het onder deze partijen gehouden om naderhand nog eens gebuikt te kunnen maken van de beruchte Uitnamewet van Ruud Lubbers, om een greep in de kas te doen. Wordt het niet tijd dat al deze gepensioneerden en zij die nu betalen en naderhand hopelijk er van ook mogen genieten. Al deze zouden zich samen moeten pakken en er een soort Vereniging of Verbond van pensioengerechtigden gaan maken, met meer dan enkele miljoenen leden. Met dit Verbond of Vereniging kunnen de Pensioenfondsen en andere partijen er niet meer om heen om ZONDER DIT VERBOND van Pensioengerechtigden te beslissen wat er met het geld, ONS geld gebeurd.

   Beantwoorden

 8. ·

  Ik hoor nu heel vaak mensen roepen, we moeten aan onze jongeren denken die moeten ook een goed pensioen hebben. Nu dus bijna 30 jaar geleden dachten we niet aan de jongeren, de jongeren die nu bijna met pensioen gaan. En dan lees ik dat de SP nog het idee gaat hebben dat wij de kas moeten gaan bijvullen door de premies omhoog te gooien. Schandalig deze roof.

  Beantwoorden

 9. ·

  Hoe kan het zijn,dat bij de premiebetaling er wordt uitgegaan van een redenen van 2.8 procent.
  En bij het uitbetalen een 1.4procent omrekenings rente wort berekend.
  Groet Cor U.

  Beantwoorden

 10. ·

  Rijk stal in de jaren 90 van de vorige eeuw ongeveer 15 miljard euro van het ABP. Volgend jaar in 2020 dreigt verjaring. Wij moeten nu in opstand komen en een revolutie ontketenen om dat geld terug te krijgen in de kas van het ABP. Deze kunnen dan in plaats van pensioenen te korten, na 10 jaren weer eens gaan indexeren, zodat zij ook weer eens aan dat woord kunnen wennen. Ik heb 38 jaren een waardevast pensieon betaald aan het ABP en tot op heden geen waardevast pensioen ontvangen. Het wordt tijd de rekenrente aan te passen.

  Mijn mening over Rutte III:
  dit kabinet heeft alles wat goed was in de afgelopen jaren grondig verkloot

  gemeenten opgezadeld met jeugdzorg
  onderwijs met stakingen en veel te veel deeltijd jobs;
  vervoer: fyra debacle en hogere accijns, bpm en wegenbelasting;
  energie: 2019 een bedrag van 300 per gezin extra belast terwijl dat niet nodig was. Rutte vroeg aan belastingdienst om dat terug te betalen. Onmogelijk volgens de bel. dienst. Zo kan ie wel weer.
  verzorgingshuizen opgedoekt en de vrijkomende gelden niet reserveren voor aanpassing woningen voor ouderen
  WMO: bezuinigen
  Cultuur: zwarte piet weg
  Belastingen: 4% bijtelling op rente spaargeld, terwijl rente bijna nihil is.

  TIJD VOOR REVOLUTIE.

  Beantwoorden

  1. ·

   je hebt helemaal gelijk, waar we nu in terecht zijn gekomen heeft grote gevolgen.
   kijk in de zorg is altijd werk, alleen horeca, cafe, school museum zwembad,
   taxi, alle grote evenementen noem maar op sail, dam tot damloop voetbal
   alle grote feesten mag niet meer, theater wat about op reis.
   wat ze wel voor je hebben straks een vaccin voor een virus
   iedereen brook de gezondheid is zo belangrijk……

   Beantwoorden

 11. ·

  Er wordt en werd steeds door de overheid met name Rutte gezegd dat wij , Nederland zo’n rijk land zijn. Welnu , dan wordt het hoog tijd dat die : geleende/gestolen 35 miljard door LUBBERS en zijn maatjes uit het ABP pensioenfonds terug worden gestort, zodat wij , de gepensioneerden hun zuur verdiende en gespaarde centjes terug krijgen. Ik ben één van hen en heb bijna 50 ! jaar hard gewerkt met toen nog werkweken van 48 uur !. Het is toch een grof schandaal , dat wij al meer dan tien jaar geen indexatie van het pensioen hebben gehad, met als gevolg nu een koopkracht achterstand van ongeveer € 250.- per maand !!!! Hoezo rijk land, het zijn in den Haag je reinste zakkenvullers. Het wordt tijd dat er echt mensen die door ons zijn gekozen ook daadwerkelijk daar iets aan gaan doen . Het is waar, de rijken worden als maar rijker, en de armen alsmaar armer.! Ze moesten daar in den Haag hun ogen uit de kop schamen voor het beleid wat ze voeren met die verschrikkelijke Mark Rutte op kop.

  Beantwoorden

 12. ·

  Als een burger – bedrijf dit doet, wordt het aangeklaagd en krijgt de directeur een strafrechtelijke vervolging.
  Waarom Lubbers niet?

  Beantwoorden

 13. ·

  Het antwoord van Roemer, tien jaar geleden, is een gotspe. In feite zegt hij dat de werknemers medeplichtig zijn omdat zij minder premie afdroegen. Dit is afgedwongen en hiervoor kunnen de werknemers niet verantwoordelijk worden gesteld. Bovendien is de premieverlaging verrekend met geen of een gereduceerde loonsverhoging. Balletje, balletje… Het feit blijft dat de pensioengerechtigden minimaal 15 miljard aan pensioenreservekapitaal is onthouden. Als dit enorme bedrag zou zijn belegd , dan zou het bij een gemiddeld rendement van 5 procent meer dan 100 miljard waard zijn geweest…

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *