Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking

Subsidieregeling

Subsidieregeling op energieopwekking: De subsidieregeling voor opwekking van duurzame energie, te weten windturbines, zonnepanelen, warmtepompen en andere toepassingen blijkt steeds vaker tot mislukkingen te leiden. Zie vooral de recente ontwikkelingen in Duitsland. Daar komt men langzamerhand tot het besef dat stilstaande energiecentrales ook niet de bedoeling zijn.

foto: OCF2

Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (18 maart 2012, kamerlid van der Werf, kamerlid van Vliet en kamerlid Leegte)
Wij zijn bezig met een nieuwbouwwoning (proberen de economie draaiende te houden) en passen nogal wat energiebesparende maatregelen toe. Zoals: zonneboiler en zonnepanelen, combinatie zonneboiler voor verwarming cv-water, vloerverwarming, 3-laags glas, extra isolatie vloer / wand /dak, e.d. Zijn de subsidies afgeschaft of zijn de potjes leeggemaakt door de grotere bedrijven? Bestaat hier geen subsidie meer voor in Nederland? In België en Duitsland zijn de subsidiemogelijkheden nog volop aanwezig. Waarom niet meer in Nederland?

Antwoord van de VVD (11/4/12, kamerlid Leegte)
In principe moeten energiebesparende maatregelen zichzelf kunnen terugverdienen. Op het moment dat dit niet het geval is moet je jezelf afvragen of subsidie de beste oplossing is. Subsidies dragen namelijk niet bij aan efficiëntere methoden omdat deze marktverstorend werken. Ook in het buitenland (zoals recent Duitsland) komen ze er achter dat subsidies niet altijd de beste oplossing is.

Antwoord van het CDA (18/4/12, kamerlid van der Werf)
CO2 reductie, stimulering duurzame energie en energiebesparing zijn voor het CDA de drie pijlers van een modern energiebeleid. Wat we daaraan koppelen is, dat de markt zoveel mogelijk zijn eigen werk moet doen. Subsidies op aanschaf, installering of bouw vallen daar niet onder. De winst zit ‘m immers in een lagere energierekening. Daarnaast steunen we collectieve programma’s zoals de blok-voor-blokaanpak, waarbij wijken of straten worden gestimuleerd gezamenlijk energiebesparende maatregelen te treffen, evenals goede voorlichting. Ook in het buitenland worden overigens subsidieregels voor aanschaf en installering afgebouwd.

Geen antwoord van de PVV (18/6/12, kamerlid van Vliet)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: OCF2

Vraag aan het CDA (15 april 2011, kamerlid Verburg)
Maxime Verhagen heeft in een brief aan de kamer gezegd, dat hij voor de zomer terugkomt op de subsidieregelingen voor opwekking van duurzame energie, te weten zonnepanelen, warmtepompen, ed. Mijn vraag is: houdt de heer Verhagen zich daaraan. Komt hij met een goede regeling, zeker gezien het feit, dat Prins Willem Alexander zojuist ook gezegd heeft de inzet van meer duurzame energie van groot belang te achten. Er zijn veel mensen, die willen investeren in duurzame energie, maar dan moet de regering hierbij wel aan bijdragen. Dat helpt dan weer bij het niet nodig hebben van een of meer kerncentrales.

Geen antwoord van het CDA (15/7/11, kamerlid Verburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Duitse windmolens draaien op diesel en subsidie

Doordat het Nederlandse staatsbedrijf Tennet zich heeft laten verrassen door het onderzeese bommenkerkhof in de Noordzee ten noordoosten van Schiermonnikoog, kunnen zij de laatste 15 kilometer stroomkabel voor het omstreden Duitse offshore windmolenpark Riffgat niet op tijd aanleggen. Hierdoor verbranden de nieuwe windmolens 22.000 liter diesel per maand om gevoelige computerapparatuur gaande te houden, te koelen en de motoren te laten draaien om vastroesten door de vijandige zoute omgeving te voorkomen. De windmolens gaan dus tijdelijk draaien op diesel en kunnen geen stroom leveren.

Energiebeleid losgekoppeld van klimaat

Ooit was energie gewoon op zichzelf staand en werd het belang voor onze welvaart gerespecteerd. Dat was die tijd dat CO2 nog gewoon een onbeduidend gas in de atmosfeer was, door ons uitgeademd en door planten weer ingeademd. Onder ‘emissies’ verstond je toen lozingen naar water en lucht en kwam ‘CO2’ niet eens bij je op. Ooit was er een plan om in de EU een open interne markt te creëren, ook voor energie. Dat zou competitie en creatief ondernemerschap stimuleren met een wetgever die slechts de uitwassen hoefde te reguleren. Tot het energiebeleid aan het klimaatbeleid gekoppeld werd, toen ging het rap bergaf.

Massale investering in windmolens

Het ‘energieakkoord’ van kabinet, sociale partners en milieuclubs dat één der dezer dagen definitief wordt gemaakt is één grote fantasie. De maatregel aldus het artikel ‘Windmolens verdringen kolencentrales‘ is een massale investering in windmolens met minimaal 4.400 megawatt aan turbines in zee en 6.000 megawatt op land.

VVD Partijraad ‘Energie’ op 15 juni 2013

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) wil lasten van burgers en bedrijven verder verzwaren via de energierekening. Dat melden VVD-leden na de Partijraad ‘Energie’ van de VVD op 15 juni 2013 in Barneveld. Kamp wil tegen het CPB-advies in meer windmolens bouwen bij overcapaciteit, als symbolische manier om tegen weersverandering te strijden. Hoewel de Algemene Rekenkamer al vaststelde dat molensubsidies netto geen fossiele brandstofbesparing (CO2-uitstoot) bewerkstelligen. Kamp bracht in Barneveld de VVD-leden tot zwijgen, toen ze de rentabiliteit van windparken ter sprake brachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *