Hoog Frequent Gepulseerde Straling

Straling

Vraag aan het CDA, D66, GL en de PvdA (11 november 2011, kamerlid van der Werf, kamerlid Verhoeven, kamerlid Braakhuis en kamerlid van Dam)
In toenemende mate communiceren we – draadloos – en in toenemde mate geven mensen aan erg gevoelig te zijn voor elektrosmog door straling. Ze worden daar letterlijk ziek van. De discussie gaat steeds over of er wel voldoende wetenschappelijk bewijs is om dat ‘ziek van worden’ aan te tonen. Er is al veel onderzoek gedaan die de nadelige effecten van Hoog Frequent gepulseerde straling op mensen aantonen (o.a. de EU Reflex study). In het voorjaar van 2012 is wederom een UMTS / LTE / Wimax etc veiling, wat een aanzienlijk bedrag moet gaan opleveren (2 miljard euro) en iedereen begrijpt dat de overheid en operators niet staan te springen om veel ophef over dit stralings onderwerp, op dit tijdstip. Wat je van een verantwoordelijke overheid wel mag verwachten: een eerlijke voorlichting aan burgers die aangeven last te hebben van Hoog Frequent gepulseerde straling: ‘hoe burgers zich kunnen beschermen tegen deze straling’. Het budget kan nooit het probleem zijn: slechts 1% van de UMTS veiling zou al een aardige verbetering zijn. Wat is u standpunt over dit onderwerp?

Antwoord van het CDA (11/11/11, kamerlid van der Werf)
Dit onderwerp houdt mij persoonlijk al bezig sinds ik in 2004 deelraadslid werd in Amsterdam Oud Zuid. Ook als Tweede Kamer-lid heb ik het in mijn portefeuille. We reageren als overheid op wetenschappelijk aangetoonde feiten. Daarom worden burgers tegenwoordig beschermd tegen directe blootstelling bovengrondse hoogspanningleidingen en wordt gewerkt aan vervanging door leidingen met minder straling. De relatie tussen UMTS en de gezondheidsklachten is tot op heden niet wetenschappelijk vastgesteld. Als dat wel gebeurt, zal de overheid reageren met zowel maatregelen als voorlichting, ongetwijfeld daartoe aangespoord door de Tweede Kamer. De gestelde vraag zet mij op het spoor om de verantwoordelijke bewindspersoon te vragen naar wat de operators zelf doen aan onderzoek, voorlichting en het verminderen van straling. Naar de mening van het CDA hebben zij daarin ook zelf een verantwoordelijkheid.

Antwoord van GL (11/11/11, kamerlid Braakhuis)
Voor GroenLinks is de volksgezondheid heel belangrijk. Wij krijgen vaker berichten dat mensen ziek worden van straling. Wij begrijpen dat het frustrerend is om vaak ziek te zijn, en het idee te hebben dat de overheid deze gezondheidsklachten niet serieus neemt. Het is voor ons als politieke partij echter heel moeilijk te bepalen waar deze gezondheidsklachten vandaan komen. Zoals u al schrijft, blijft de vraag spelen of er wel voldoende wetenschappelijk bewijs is. Ook in de wetenschap is er nog geen consensus over de aard en oorzaken van dit soort klachten. Wij houden dit alles wel nauwlettend in de gaten. In het verleden heeft GroenLinks ook al kamervragen gesteld over de schadelijkheid van mobiele telefoons voor jonge kinderen, naar aanleiding van een onderzoek hierover.U kunt er van op aan dat GroenLinks alert zal blijven op de wetenschappelijke ontwikkelingen in de gevaren van straling. Zodra die consensus er is, zullen wij dit probleem onmiddellijk aankaarten.

Geen antwoord van D66 (11/2/12, kamerlid Verhoeven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (11/2/12, kamerlid van Dam)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

WiFi straks overal

Met de opkomst van draadloze apparaten is het leven makkelijker en minder rommelig geworden. De prijs die moet worden betaald voor dit voordeel weegt mogelijk niet op tegen de nadelen. Eén van de schadelijke aspecten is dat draadloos eigenlijk altijd ‘aan’ staat. De meeste mensen die een draadloze router gebruiken installeren deze en zetten het apparaat vervolgens nooit meer uit. Dit betekent dat er 24 uur per dag 365 dagen per jaar een elektromagnetisch veld (EMV) wordt gecreëerd en uitgezonden. Deze technologie veroorzaakt een gevaar als het gaat om het ontwikkelen van chronische gezondheidsproblemen. De belasting werk cumulatief en is tijdsgebonden.

WiFi slimme energiemeters

Het plaatsen van de slimme meter is nu op vrijwillige basis, maar de overheid streeft ernaar minstens 80% van de huishoudens ervan te voorzien. In antwoord op vragen van D66 zegt de minister toe dat bij een minder hoog percentage bekeken zal worden of ‘aanvullende maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn’. Via de slimme meters krijgen de energiemaatschappijen (en indirect ook politie en justitie) zeer gedetailleerde informatie over het energieverbruik van hun klanten. Het energieverbruik kan elk moment wordt bekeken en kunnen gegevens worden afgeleid omtrent iemands leefpatroon. De Tweede kamer heeft op 9 november 2010 unaniem het wetsvoorstel aangenomen.

2 reacties


  1. ·

    Om het voorzorgprincipe in werking te laten treden is helemaal geen consensus in de wetenschap nodig. Slechts enkele aanwijzingen dat een technologie gezondheidsgevaren met zich mee kan brengen, is voldoende om het voorzorgprincipe toe te passen. Deze aanwijzingen zijn inmiddels zo talrijk dat ze niet meer te tellen zijn. Het gaat ook allang niet meer enkel om de effecten van straling op mensen. Enkele topbiologen hebben aangegeven dat de kunstmatige verhoogde stralingsniveaus op aarde de ecologie totaal verstoren en diersoorten die voor hun navigatie afhankelijk zijn van natuurljke elektromagnetische velden sterven in verhoogd tempo uit. De Indian Times bracht kortgeleden een bericht over grote schade door zendmasten voor vogels. Deze krant publiceerde namelijk een artikel over een metastudie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Milieu door een studiegroep onder leiding van de directeur van de Bombay Natural History Society (BNHS). De conclusie was dat elektromagnetische velden interfereren met de biologische systemen van vogels. De commissie riep op tot een wet ter bescherming van flora en fauna. De commissie bestudeerde 919 studies, 593 daarvan toonden een negatieve invloed van zendmasten voor mobiele telefonie op vogels, bijen, fauna en flora hetgeen mogelijk ook de kwetsbaarheid van andere species aangeeft, aldus de commissie: environ panel seeks minimizing radiation from mobile towers (12 okt. 2011).
    Omdat de overheid en de telecombedrijven verstoppertje wensen te blijven spelen, heb ik als theoloog-ethicus en ervaren stralingsaktivist nu het initiatief genomen het BURGERMINISTERIE VOOR STRALINGSBESCHERMING op te richten met een gelijknamige website die vanf 1 jan. 2012 op volle kracht zal gaan draaien. Burgers kunnen bij dit burgerministerie betrouwbare, overheid-en telecomonafhankelijke informatie krijgen, zodat ze zich kunnen beschermen tegen de steeds groter wordende stralingslast. Onvrijwillige straling van buitenaf heet voortaan STRALINGSHUISVREDEBREUK en ook op juridisch vlak zullen stappen worden ondernomen om het ongrondwettelijke karakter van dit fenomeen aan te kaarten. Verder zal worden aangetoond dat de huidige microgolfcommunicatietechnologie totaal verouderd is en zo snel mogelijk vervangen moeten worden door veilige, elektrosmog vrije technologie, waaraan al sinds de negentiger jaren wordt gewerkt. Het is de Bilderbergststralingslobby die al deze ontwikkelingen tot dusver heeft tegengehouden. Het Europese hoofd van deze Bilderbergclub is koningin Beatrix, die ook de jaarlijkse conferenties van deze ondemocratische lobbygroep voorzit. We moeten ons dus niet langer verbazen dat op stralingsvlak met name in Nederland helemaal geen beschermende maatregelen worden getroffen, terwijl het Europese Parlement al een aantal jaren alarm heeft geslagen. Wordt vervolgd, Frides Laméris, Zuidlaren, 050-4096142

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *