Subsidie Windmolens

subsidie

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (3 mei 2015, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos, kamerlid Klever en kamerlid Bosman)
Stroom uit windmolens op het land kost 3 cent per kWh (excl kapitaals kosten). Huishoudens betalen nu 7 cent en MKB bedrijven 5 cent voor hun stroom. Dus waarom is er nog SDE subsidie voor stroom uit windmolens op het land? EZ pocht regelmatig dat de SDE regeling de laagste kosten voor duurzame energie oplevert, maar dat is dus niet zo. Waarom accepteert de Kamer dat ze onjuist wordt geïnformeerd? De kapitaalskosten, zijn de laatste jaren drastisch gedaald. Consumenten, huishoudens hebben het goedkoopste geld, banken wat duuder geld en investeerders het duurste geld. Waarom zit de SDE en EZ, zo in elkaar dat vooral het duurste geld, van investeerders, gebruik wordt? Tegenwoordig is het risico van de bouw van windmolens vergelijkbaar met dat van woningen, die helemaal door consumenten betaald worden, dus kunnen zij hun windmolen ook helemaal betalen en hun eigen stroom tegen kostprijs krijgen, 3 cent, zonder SDE. Maar zelfs de leden van burger cooperaties moeten hun eigen stroom tegen commercieel tarief terug kopen. Waarom? Waarom kunnen windparken op het land niet helemaal door burgers gekocht worden? Daarmee zou het draagvlak sterk toenemen, en de negatieve politieke ophef voorkomen worden.

De website ‘Duurzame Brabanders‘ heeft toestemming gegeven om een foto te publiceren van windmolens in Nederland.

Windpark Eemmeerdijk aan de horizon
Windpark Eemmeerdijk aan de horizon

Antwoord van de PVV (6/5/15, kamerlid Klever)
Bedankt voor uw vraag. Ik kan echter uw redenering niet helemaal volgen. Het klopt inderdaad dat de kostprijs van wind op land (in de SDE+ bestempeld als de basisenergieprijs) momenteel circa 3 cent bedraagt. Echter daar bovenop komt nog een subsidie van minimaal 7 cent, zie deze tabel van de SDE+ 2015. Dit betreft het tarief voor nieuwe nog aan te leggen windparken, het merendeel van de bestaande windparken ontvangt nog een hogere subsidie per Kwh. De rekening hiervoor wordt betaald voor 50% door huishoudens en 50% door bedrijven via de opslag duurzame energie. Verder zijn wij als PVV tegen iedere financiële constructie waarbij burgers geld ontvangen voor hun steun aan windmolens op land. Ten eerste lijkt dit sterk op omkoping. Ten tweede vergoeden die paar honderd euro per jaar niet de slapeloze nachten die mensen ervaren als gevolg van de overlast van windturbines. Bovendien staat dat in schril contrast tot de waardedaling van de woning die in de praktijk soms oploopt tot 50%. Ten derde, als uw bedoeling is om omwonenden volledig te compenseren, dan zal de subsidie eerder verhoogd dan geschrapt worden, waardoor wederom alle huishoudens en bedrijven in Nederland hiervoor de rekening betalen.
Concluderend om deze reden en nog een dozijn andere redenen is de PVV tegen iedere windmolen op land. Dit is de meest kwalijke vorm van duurzame energie die ons land en onze inwoners een hoop overlast en schade berokkenen. De PVV ziet meer in de nieuwe generatie zonnepanelen die over een aantal jaar zonder subsidie onze huishoudens van energie kunnen voorzien. Voor wat betreft de grootschalige opwekking van elektriciteit zijn er interessante ontwikkelingen gaande, bijvoorbeeld op het gebied van thorium.

Antwoord van de PvdA (7/7/15, kamerlid Vos)
Dank voor uw vraag. De PvdA is voorstander van meer participatie van omwonenden bij de ontwikkeling van windparken. Er is voor participanten een aardig rendement op windmolens te behalen en participatie in nieuwe windparken zorgt ook voor meer draagvlak in de omgeving. Het volledig laten financieren van windparken door particulieren heeft twee grote nadelen. Ten eerste hebben niet alle particulieren de mogelijkheid om te investeren in windmolens. Ten tweede zal volledig private financiering van Wind op Land plannen veel tijd vergen. Tijd die er niet is omdat de doelen voor duurzame energie die in het energieakkoord zijn gesteld dienen te worden gehaald.

Geen antwoord van D66 (3/8/15, kamerlid van Veldhoven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/8/15, kamerlid Bosman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Mooi, een antwoord van de PVV, bedankt, alleen jammer dat de vraag niet wordt beantwoord: ‘Als de kostprijs van stroom uit windmolens maar 3 cent is, waarom accepteert de politiek dat er ook nog subsidie bij gegeven wordt?’ Die is overbodig. Bovendien informeert minister Kamp de kamer telkens weer fout, door te beweren dat die subsidie nodig is. EZ heeft een model berekening gemaakt voor een windpark van 15 MW. http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/financien/kosten-en-baten
  Die gaat er nog van uit dat investeerders duur geld lenen bij de bank en de opgewekte stroom verkopen. Dat is achterhaald. Windmolens werken automatisch, net als zonnepanelen, dus zelfs PVV stemmers kunnen een stukje windpark kopen, en daar direct het voordeel van genieten, goedkope stroom, 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.

  Als je bij de model berekening van EZ, de lening voor de investeerders, dusa de rente, en het verkopen van de stroom, incl SDE subsidie, uit het model verwijderd, hou je alleen de echte kosten over. De 3 cent kostprijs van stroom uit je eigen stukje windpark, zijn als volgt opgebouwd:
  1,1 cent, onderhouds kosten van de windmolen
  0,5 cent, grond kosten
  0,4 cent, aansluitkosten op het net
  0,1 cent, OZB, verzekeringen, rest kosten
  0,1 cent, de dienst “altijd stroom” om de variatie op te vangen tussen de wind en wat de eigenaren verbruiken
  0,8 cent lokale organisatie kosten
  ————
  3 cent per kWh voor huishoudens en MKB die zelf een stukje windpark kopen. Dit is zonder subsidie, of ander geld van de 10 miljard die bedrijven jaarlijks krijgen voor hun fossiele energierekening.

  Beantwoorden

 2. ·

  Hoe komt het dat de vele windmolens in de zee in Blankenberge niet werken? Hoeveel miljarden Euro’s heeft dat niet gekost om ze te plaatsen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *