Bouw Windturbines

bouw

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de SP (25 juni 2015, kamerlid Mulder, kamerlid van Veldhoven, kamerlid Vos en kamerlid Smaling)
U gaat een belangrijk besluit nemen over de locatie voor de bouw van windturbines. Wordt het een grootschalig windpark in het IJsselmeer of wordt het een Lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Zowel college als gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân (6 steden en 68 dorpen) als de Provinciale Staten van Fryslân kiezen – gesterkt door een breed draagvlak vanuit de bevolking en recreatie-ondernemers – voor de Lijnopstelling langs de Afsluitdijk. Het gaat om een besluit dat voor de lange termijn gevolgen heeft voor onze gasten (economie) als de eigen inwoners (leefomgeving). Vraag: ‘Bent u bereid om het brede draagvlak van onze inwoners, gasten en ondernemers te volgen door te kiezen voor de Lijnopstelling?’ Namens FNP Súdwest-Fryslân.

Antwoord van de SP (29/6/15, kamerlid Smaling)
Agnes Mulder (CDA) en ik hebben een motie van die strekking ingediend vorige week bij het VAO Energie. Daar zal deze week over gestemd worden.

Antwoord van D66 (11/9/15, kamerlid van Veldhoven / kamerlid Pechtold)
Hartelijk dank voor uw vraag. We waarderen het zeer om inhoudelijke tips en informatie te ontvangen, die ons helpen bij onze standpuntbepaling. Door omstandigheden zijn wij tot nu toe nog niet in de gelegenheid geweest uw vraag te beantwoorden. Onze excuses hiervoor. Het voorstel van D66 om onafhankelijke gebiedscoördinatoren aan te stellen om inspraak te coördineren bij alle windenergieprojecten is door minister Kamp overgenomen. Deze coördinator helpt inwoners van de provincie om inspraak te leveren en alternatieve plannen uit te werken. D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: ‘Wanneer er plannen zijn voor windmolenparken of nieuwe snelwegen, dan dragen inwoners ook zelf ideeën aan. Te vaak belanden die in de prullenbak. D66 is blij dat deze alternatieven van de inwoners nu ook daadwerkelijk worden meegenomen in de besluitvorming. Het gaat om hún huis. Beslissingen moeten niet over, maar met de inwoners worden genomen.’

D66-plan wordt uitgevoerd
In januari van dit jaar heeft D66-Tweede Kamerlid Van Veldhoven een voorstel ingediend waardoor bij onder andere het windenergieproject in Fryslân een coördinator moet worden aangesteld. Minister Kamp heeft het voorstel van D66 overgenomen. Van Veldhoven: ‘Ik ben ontzettend blij dat dit voorstel van D66 is aangenomen en wordt uitgevoerd! Het is belangrijk dat inwoners mee mogen praten en beslissen over grote projecten als de aanleg van een windmolenpark. Veel inwoners voelen zich op het moment niet gehoord. Gelukkig komt hier nu verandering in.’

Inwonerinspraak bij windmolens Fryslân
In het Friese deel van het IJsselmeer wordt de komende jaren aan een windmolenpark gebouwd. D66-lijsttrekker van de provincie Fryslân Margreet Mulder: ‘Windmolens zijn bedoeld als energievoorziening van en voor Fryslân’. Dit betekent dat inwoners van Fryslân financieel kunnen deelnemen. D66 wil echter dat inwoners ook kunnen meepraten en meebeslissen over de plaatsing van windmolens. Door het aanstellen van een gebiedscoördinator wordt dit gerealiseerd.’

Antwoord van het CDA (23/9/15, kamerlid Mulder)
Allereerst onze excuses voor de late reactie op uw vraag. Het CDA gaat voor draagvlak. Voor het CDA heeft de voorkeur van de bewoners van de gemeente Sud-West Fryslan en de provincie altijd voorop gestaan. De Friezen, de bewoners, gemeente en de provincie, willen een lijnopstelling op en langs de Afsluitdijk. Dit kan gerealiseerd worden zonder vertraging. Voor de vlekopstelling in het IJsselmeer is er geen draagvlak bij de gemeenten Sud-West Fryslan vanwege het vrije uitzicht en de mogelijke gevolgen voor de recreatie. De Minister geeft de provincie niet de ruimte om te kiezen voor de plaatsing op de Afsluitdijk. Ik heb hier meermaals bij de Minister op aangedrongen, ook met moties, om te kiezen voor een andere plaatsing voor Friesland om haar opgave voor duurzame energie te realiseren. Nog op 25 juni 2015 heb ik samen met dhr. Smaling een motie ingediend om alsnog te kiezen voor een lijnopstelling op en langs het IJsselmeer, voor welk plan er wel draagvlak is.

Geen antwoord van de PvdA (25/9/15, kamerlid Vos)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


 1. ·

  Ik ben het bijna nooit met EZ eens, maar in dit geval is een windpark in het IJsselmeer beter. Dat windpark langs de afsluitdijk kan ook, maar dan als een enkele rij windmolens, dat ziet er veel beter uit dan weer een dubbele of meer rijen windmolens. Het Friese standpunt over windmolens is onpeilbaar, het verandert steeds, en lijkt altijd gericht op uitstel, net als bij de grieken. Friezen moeten nu maar iets moois maken van hun deel windmolens op het land. Verkoop die aan alle inwoners, hebben die er echt voordeel van en een echte positieve binding.

  Beantwoorden

  1. ·

   Bovendien is een windpark langs de Afsluitdijk, geen mooie rij. Het worden waarschijnlijk 3 tot 5 rijen windmolens. Technisch kun je anders niet voldoende MW bereiken. Het Friese deel van de Afsluitdijk is niet lang genoeg. Of de Friezen moeten zelf meer MW op het land bouwen, wat hen zelf ook meer voordeel oplevert. Maar gezien de wisselvallige mening van Friese politici zal ook dat wel te lang duren om de klimaat doelen te halen.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *