Hulpmiddelen en Zorg

hulpmiddelen

Vraag aan de PvdA en de VVD (26 juni 2015, kamerlid van Dijk en kamerlid Potters)
Mijn (onze) moeder heeft een indicatie voor langdurige zorg – maar is aan het eind van haar leven en wilde nooit opname in welke instelling dan ook. Mijn zus heeft haar huis aangepast om moeder in huis te kunnen nemen. Heel mooi maar ook heel erg zwaar. Zowel emotioneel als fysiek en daarnaast financieel. Zelfs mét voldoende ondersteuning zou het loodzwaar zijn. Wij lopen bij het zoeken naar hulpmiddelen aan tegen een probleem. Mijn moeder is ingschreven in Zeist, heeft daar nog haar flat in eigendom en betaald gemeentelijke belastingen. Alleen voor hulpmiddelen (douchecabine plaatsen, traplift, sta-op stoel, enz.) wil de gemeente Zeist geen enkele ondersteuning bieden aangezien zij niet in haar eigen huis verblijft. Gemeente Utrecht waar zij bij mijn zus ‘logeert’ geeft aan dat ze daar niet is ingeschreven dus niet in aanmerking komt voor hulpmiddelen vanuit de wmo Utrecht. Zorgverzekering verwijst naar de gemeente. Ik ben al sinds haar ontslag uit het ziekenhuis op 27-3-2015 aan het ‘klussen’ om de financiën onder controle te krijgen. Er is inmiddels een PGB toegekend maar betaling moet nog op gang komen. Daarbij mogen wij de zaken die wij al aanschaften niet betalen met PGB. Ideeën?

Antwoord van de VVD (20/8/15, kamerlid Potters)
Het lijkt in dit geval het beste om een duidelijke keuze te maken voor de verblijfplaats van uw moeder. Ik kan me voorstellen dat een gemeente, welke dan ook, het moeilijk vindt om kosten te maken voor iemand waarvan ze niet weten of die wel blijft wonen in die specifieke gemeente. In het kader van de zorg die uw zus verleent -waarvoor hulde- en de reeds gedane aanpassingen aan haar huis, is het misschien wijs om uw moeder over te schrijven naar de gemeente Utrecht. Dan weet ook de gemeente Utrecht waar het aan toe is en kan zij makkelijker overgaan tot het verstrekken van hulpmiddelen in het kader van de WMO. Ik hoop dat u hiermee uit de voeten kan.

Geen antwoord van de PvdA (26/9/15, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *