PGB Wel en Niet Inkomen

pgb

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (23 juli 2014, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Voortman, kamerlid van Dijk en kamerlid Ulenbelt)
Hoe kan het mogelijk zijn dat ik samen met mijn vrouw geen lening kan krijgen met een PGB inkomen? Het inkomen dat we samen hebben is meer dan toereikend maar toch wordt er door elke verstrekker van leningen gezegd dat het geen vast inkomen is. Aan de andere kant mag er wel flink afgerekend worden met de belastingdienst. Maar waarom moet ik betalen als het niet als inkomen gezien wordt? Dit is nou echt meten met 2 maten! Ik zou graag zien dat hier een bepaalde oplossing voor komt, gezien het feit dat je er wel flink voor moet betalen maar er niks voor kunt krijgen.

Antwoord van D66 (23/7/14, kamerlid van Weyenberg)
Ik begrijp dat het vervelend is wanneer u graag een lening wilt afsluiten, maar geldverstrekkers deze niet willen verlenen. Nu kan ik uit uw vraag niet opmaken of u zelf de ontvanger bent van een PGB, of als zorgverlener wordt ingehuurd door iemand met een PGB. Als u zelf de ontvanger bent van een PGB heb ik begrip voor de afweging van geldverstrekkers, om een PGB niet als inkomensbasis te accepteren voor een lening. Een PGB is immers bedoeld om zorguitgaven mee te betalen en kan niet worden beschouwd als inkomen. De Belastingdienst doet dat ook niet. Als u als zorgverlener wordt ingehuurd door iemand met een PGB zullen geldverstrekkers u moeten beschouwen als iedere andere werkende. U moet dan de geldverstrekker er wel van overtuigen dat u in de toekomst de lening kunt terugbetalen. Bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een intentieverklaring te overleggen, of als u als zelfstandige werkt, door aan te tonen dat u een regelmatige bron van inkomsten hebt. D66 heeft vorig jaar voorgesteld om zzp’ers en werknemers met een tijdelijk contract al na twee in plaats van drie jaar in aanmerking te laten komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Momenteel onderzoekt het kabinet hoe dat geregeld kan worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van GL (25/7/14, kamerlid Voortman)
Als kamerlid dat zich bezighoudt met zorg ga ik niet over de leenvoorwaarden van banken. Wel over de vormgeving van het pgb. De afgelopen jaren is er veel gebeurd met het pgb. Het vorige kabinet wilde het pgb voor 90% afschaffen. Dat is onder andere door de inspanningen van GroenLinks in het Lenteakkoord ongedaan gemaakt. Wel staat het pgb nog vaak onder druk. Zo zijn er gemeentes die huiverig staan tov het pgb. Bij de behandeling van de WMO hebben we daarom het pgb zo stevig mogelijk verankerd in de Wet. Hoe dit in de praktijk uitpakt moet nog wel blijken. Ook bij de Wet Langdurige Zorg die we nog in de Kamer moeten behandelen, verwacht ik nog wel discussie over hoe zeker het pgb nou echt voor iedereen wordt. Dat zal ook een kwestie zijn van het vinden van politieke meerderheden. Voor GroenLinks ligt de focus voor wat betreft zorg op onder meer het belang van eigen regie. Daarom zijn we een groot voorstander van het pgb. Maar helaas hoor ik van andere politici vaak een focus op het (overigens zeer beperkte) misbruik dat helaas ook plaats vindt. Welke focus je kiest bepaalt ook hoe bereid je bent het pgb als zelfstandige vorm te zien gelijkwaardig aan zorg in natura of meer als iets wat afwijkt van de norm van zorg in natura. Het moge duidelijk zijn dat GroenLinks voorstander is van een gelijkwaardige behandeling van pgb en zorg in natura. Daarvoor zullen we ons inzetten. Hopelijk biedt dat op termijn meer zekerheid voor pgb-cliënten en voor pgb-hulpen zoals u. Volledige zekerheid voor pgb-hulpen kan ik echter niet beloven. Naast de politieke kant, waar ik zoveel mogelijk mijn best voor zal doen, is er namelijk ook nog een ander aspect. Namelijk dat een inkomen bestaande uit pgb-inkomsten altijd een zekere mate van onzekerheid heeft. Als uw client besluit niet meer gebruik te maken van uw diensten of komt te overlijden valt daar inkomen weg. In die zin is uw situatie dus onzeker en vergelijkbaar met die van bijv zzp’ers. Ook zij hebben vaak te maken met onzekerheden. GroenLinks probeert die waar mogelijk weg te nemen door nieuwe zekerheden te creëren, bijv mbt het krijgen van een hypotheek en een inkomen bij ziekte. Maar ook hier geldt dat dit staat of valt met het vinden van meerderheden. U kunt er dus van op aan dat GroenLinks zijn best zal doen het pgb zo stevig mogelijk in alle zorgwetten te verankeren. Dat zal wellicht wat van de leenvrees van banken wegnemen. Maar volledige zekerheid kan ik u helaas niet beloven.

Geen antwoord van de SP (23/8/14, kamerlid Ulenbelt)
Kamerlid Ulenbelt geeft geen antwoord via dit soort sites. Persoonlijke mail zal hij wel beantwoorden.

Geen antwoord van de PvdA (23/10/14, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Vde2eK
foto: Vde2eK

Vraag aan GL, de PvdA, de PVV en de VVD (16 april 2012, kamerlid van Gent, kamerlid Wolbert, kamerlid Agema en kamerlid Venrooy)
Sinds november 2007 verzorg ik mijn moeder, die in 2006 een beroerte heeft gehad. Zij kan niet meer zelfstandig wonen en wij hebben ervoor gekozen om voor haar te zorgen. De afgelopen jaren heb ik onterecht huur- en zorgtoeslag ontvangen. Bovendien is het een en ander misgegaan met mijn inkomstenbelasting. Ik was me hiervan niet bewust, omdat ik volledig opging in de zorg voor mijn moeder. De belastingdienst wil het teveel gestorte geld terug (rond € 9.000). Met de beste wil van de wereld wil ik alles terugbetalen. Ik heb, echter ook nog een studieschuld, die ik maandelijks aflos. Om mijn belastingschuld ineens af te lossen, wilde ik een lening bij een kredietinstelling aanvragen. Geen van de kredietinstellingen heeft mij een krediet toegewezen, omdat zij een PGB-inkomen niet als een inkomen zien. Erg frappant, want de belastingdienst en DUO zien mijn PGB inkomen wel als een inkomen. Met andere woorden: indien ik moet betalen, wordt mijn PGB inkomen wel als inkomen gezien. Maar wanneer ik een lening wil aanvragen, wordt het ineens niet als een inkomen gezien. In kan niet bij een gemeentelijke schuldhulpverlening terecht, omdat ik ook nog eens een zelfstandige ben. In februari 2011 ben ik begonnen met mijn praktijk voor gewichtsbeheersing. Dit doe ik één dag in de week. Ook met mijn praktijk kan ik geen lening aanvragen, omdat dit nog geen vast inkomen oplevert. Zoals u ziet; ik val tussen wal en schip. Ik weet niet hoe ik mijn financiële problemen moet oplossen. Het is zo vreemd; ik werk voor m’n geld en wanneer ik een ‘normaal’ inkomen had gehad, in plaats van een PGB inkomen, was ik wel voor een lening in aanmerking gekomen. Heeft u een oplossing voor mij?

Geen antwoord van GL (16/7, kamerlid van Gent)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (16/7, kamerlid Wolbert)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (16/7, kamerlid Agema)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (16/7, kamerlid Venrooy)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

34 reacties


 1. ·

  Je ziet wel als ze op hun vingers daarboven worden getikt draaien ze het hoofd om en weten ze van niks, wel betalen maar niks ontvangen. Hoe krom?

  Beantwoorden

 2. ·

  Wij hebben het zelfde probleem. Moeten noodgedwongen een bus kopen voor de rolstoel van onze dochter. Moeten weer heel veel geld bijleggen, omdat onze auto in 2 jaar tijd €20.000 is gezakt in waarde. Maar kunnen geen lening krijgen voor het stukje wat we te kort komen, omdat PGB niet gezien wordt als inkomen. En dan hebben wij het alleen maar over tijdelijk krediet, daar we de BPM weer terug gestort krijgen binnen 13 weken na aanschaf. Nederland is krom!

  Beantwoorden

  1. ·

   Nederland is 1 groot wc pot geworden. Als je geen politieke vriend ben je afgekeurd kaaskop.

   Beantwoorden

 3. ·

  Mijn vrouw en ikzelf zijn beide zorgverleners. Toch is er geen geldverstrekker te vinden die een lening wilt verstrekken. Maar wat ik hieruit opmaak is dat ze geen reden hebben om het verzoek voor een lening af te wijzen op basis van een pgb inkomen. Is er een manier waarmee ik dat hard kan maken? We hebben beide namelijk een contract voor onbepaalde tijd en ik heb nog een nul uren contract bij mijn werkgever waarbij ik indien nodig terug kan naar 40 uur per week. Mvg, R. Zegers

  Beantwoorden

 4. ·

  Beste 2e kamer, ik ben zelf vader en vaste verzorger/begeleider van mijn meervoudig gehandicapte zoon. Om een beeld te geven van de problematiek; ontwikkelingsleeftijd 2,5 (16jr) met gedragsproblematiek. Door de zorgverlening kon hij voor jaren niet binnen de reguliere zorg opgenomen worden. Het past niet binnen het beleid of het kost te veel was het excuus. Ik heb mij baan op gezegd om hem de zorg te geven die hij nodig had. Dit doe ik nu ongeveer 10 jr. In die jaren hebben wij ook veel problemen gehad met financiering van woningen. Ook nu wij gebruik willen maken van de lage rente stand lopen wij weer tegen een wirwar aan van regels en mensen die geen benul hebben wat PGB inhoud. Nu schrijft u (GL); “Namelijk dat een inkomen bestaande uit pgb-inkomsten altijd een zekere mate van onzekerheid heeft. Als uw client besluit niet meer gebruik te maken van uw diensten of komt te overlijden valt daar inkomen weg. In die zin is uw situatie dus onzeker en vergelijkbaar met die van bijv zzp’ers.” Normaliter zou u gelijk hebben dat het onzeker is. Echter ligt een beschikking van het zorg kantoor meestal voor een jaar vast waardoor het gelijk komt te liggen aan een jaarcontract. Er zijn ook uitzonderingsgevallen dat het CIS indicaties afgeeft dit voor een aantal jaar vast staan. In mijn voorbeeld voor zelfs 15 jaar! Geen enkele zzp’er dan wel iemand in loondienst is zo zeker van zijn inkomen als ik. Maar helpt dit voor geld verstrekkers? Nee, want het blijft een PGB. En daar rust een ‘vloek’ op. Het wordt hoogtijd dat inkomen geworven door zorg te verlenen aan een persoon met een PGB als gelijk waardig inkomen moet en worden beschouwt als ieder ander inkomen. Vaak heb ik het idee dat het budget dat iemand krijgt beschouwt word als het ‘inkomen’. Dit is een totaal verkeerde perceptie. Om dit te voor komen moet het inkomen en geen PGB inkomen worden genoemd. gr. Stefan.

  Beantwoorden

  1. ·

   Wij wonen inmiddels 1,5 jaar in een niet aangepaste woning met een zwaar invalide vrouw, we moeten haar wassen aan het aanrecht en hebben een bed in de woonkamer staan en een po stoel omdat de gemeente (peel en maas) ons niet wil helpen omdat we volgens hun te veel inkomen hebben wat het grootste deel uit PGB bestaat. Voor mij is het PGB als hulpverlener inkomen en voor de belasting ook, maar als ik probeer om een hypotheek te krijgen of geld te lenen voor aanpassingen wordt mij overal verteld dat het wettelijk niet is toegestaan om iemand geld te lenen of een hypotheek te verstrekken met geld wat uit PGB afkomstig is. Zelfs een groter of aangepast huis is niet mogelijk, wanneer men hoort dat mijn inkomen uit PGB bestaat wordt het afgewimpeld met allerlei argumenten zoals degene die het PGB ontvangt kan snel komen te overlijden en en wat dan?

   Beantwoorden

 5. ·

  hoi allemaal, schandalig noem ik dit dat je idd met een pgb geen lening kunt krijgen. Iemand met een vaste dienstverband die wel een lening hebben geven je ook geen zekerheid voor de toekomst dus hoe betalen die dan dadelijk de aflossing af. En pgb helemaal afschaffen? Nou mensen waarvan de kinderen 24/7 beschikbaar moeten blijven voor hun kids. Hoe willen die dat combineren met werk. Als je aan het werk bent en je kids hebben je nodig zal een baas dat 1 of 2 x goedvinden, maar een 3de keer sta je misschien op straat. Wat ik begrepen heb is dat nha of hoe dat ook mag heten het wel doet maar er is geen bank die je een krediet verstrekt. Dus houdt het weer ver op voor de mensen die een pgb hebben en een huis willen kopen. Want de bank zegt gewoon ja dat gaat u maar werken voor 20 uren pw waardoor het inkomen omdat je 24/7 beschikbaar moet zijn ook omlaag, want dan zou het wel kunnen want dan wordt pgb als neven inkomsten gezien terwijl je er ook belasting over betaald.

  Beantwoorden

 6. ·

  Ja, ja dat probleem heb ik ook. Kan mijn hypotheek niet verhogen, omdat mijn hoofd salaris bestaat uit mantelzorg en wao salaris en daarom wordt het niet als inkomen gerekend.

  Beantwoorden

  1. ·

   “omdat mijn hoofd salaris bestaat uit mantelzorg en wao salaris”…
   HUH???

   Beantwoorden

 7. ·

  Mijn vrouw krijgt pgb en wij zijn genoodzaakt om voor onze dochter een ander huis te kopen. Alleen de bank doet moeilijk over het pgb contract van mijn vrouw, terwijl dit wel een inkomen is. Willen zij dit inzien als inkomen. Kan er niet een wet komen dat dit wel wordt gezien als inkomen?

  Beantwoorden

 8. ·

  Ik hier problemen met een PGB inkomen. Mijn man en ik hebben 2.5 jaar geleden besloten om mijn lichamelijk gehandicapte broer te gaan verzorgen. Vind het een naar woord, omschrijf het liever als hem een nieuw huis en fijne plek te geven, om hem te laten wonen bij mensen die om hem geven. Dat is wat de regering ook graag van ons wil. Voor je medemens zorgen. Maar als je dat besluit heb je niet altijd in de gaten welke gevolgen dat voor je kan hebben. Onze woning verkocht, woonden toen in Duitsland en een andere woning gekocht, dat dachten we. De bank ging akkoord alles in kannen en kruiken, maar na 7 maanden laten wachten en de meest rare uitvluchten, geen hypotheek. Woning gehuurd via de leegstandswet, zeer hoge huur. En nog 2.5 jaar te gaan en we moeten hier weer weg. Ben maar weer eens naar de bank gestapt en ons probleem voorgelegd, kan onze vaste lasten met 75% verminderen als we een huis kopen. Maar een Pgb inkomen betekend voor de bank niets, voor de belastingdienst wel. Pgb inkomen is onzeker, etc,etc. Een flexwerker, zzper, voor alle soorten en maten is een hypotheek te krijgen. De regering wil graag dat we voor elkaar zorgen, maar als er geen mogelijkheden worden geboden om iemand bij je te laten wonen, is dat erg krom. Als je voor een volwassen man zorgt heeft deze ook een eigen plek in het huis nodig, een huurhuisje is dan niet mogelijk. Elke 5 jaar verhuizen en weer alles verbouwen op eigen kosten. Mijn broer heeft Wlz en dat is levenslange verzorging. En hebben jammer genoeg enkele malen te horen gekregen dat de verhuurder geen gehandicapte in huis wil. Het enigste wat ik graag wil is een huis kopen, en weer een toekomst opbouwen, en kunnen zeggen ik ben thuis. Ik hoef geen villa, herenhuis, alleen maar een fijne plek voor de toekomst.

  Beantwoorden

 9. ·

  Naast het inkomen van pgb ben ik ook in loondienst bij een bedrijf. Dus ik heb twee banen. Ik heb daar een vast contract. Ik wil gaan voor een hypotheek en nu is mijn vraag word het pgb inkomen nou wel of niet meegeteld bij een hypotheek? Ik krijg daar geen hoogte van.

  Beantwoorden

  1. ·

   Helaas loop ik al 3 jaar tegen het zelfde aan. Betaal belasting over mijn uwv inkomen en heb de zorg voor mijn vrouw. Via de pgb krijg ik bruto loon die door de svb omgezet word naar netto. Daarnaast betaal ik ieder jaar xxxx bedrag aan de belasting dienst omdat ik dan een dubbel inkomen heb en wij wilden graag een hypotheek voor een woning die na alle berekeningen zeer binnen ons berijk was (scheelde ons bijna 600 euro per maand). Ben dan ff vergeten dat wij door ons inkomen geen recht hebben op huur en zorg toeslag. Wat schetst mijn verbazing! Sorry meneer, inkomen vanuit pgb (voor zorg die al meer dan 9 jaar kontinu is) kunnen we niet mee tellen als inkomen. Waarom telt het dan wel als inkomen voor de belasting? Waarom betaal ik er dan wel alle belastingen over? Antwoord: ‘ja sorry meneer, dat zijn de regels.

   Beantwoorden

 10. ·

  Ben het inderdaad eens met alle mensen hierboven, er rust een vloek op de PGB, en wat nu onzekerheid, mijn vrouw zorg voor onze zoon van 19 die is autist. En heeft een contract voor onbepaalde tijd. Kijk om je heen, winkels vallen bij bosjes om en mensen raken hun baan kwijt. Wij hebben nu zoiets is dit nu Nederland. Sorry als ik dit zegt, maar we helpen de vluchtelingen aan alles. Maar mensen zoals wij laat dit kabinet keihard vallen. We willen alleen maar geld kunnen lenen om een auto te kunnen kopen, en dit is geen nieuwe maar waar we een paar jaar weer mee vooruit kunnen. Ikzelf heb reuma al vanaf mijn 10 en heb een auto hard nodig om me naar het ziekenhuis te kunnen gaan. Mijn zoon moet naar zijn dagbesteding gebracht worden, want hij kan echt niet met een taxi, ten eerste omdat het binnen dat wereldje ook slecht geregeld is, omdat men niet begrijpt dat iedere verandering niet goed is voor een autist. Dus is mijn vrouw bereid dit zelf te doen. Kom op Dhr Rutte, kom nu eens op voor onze mensen. Kom nu eens met met een oplossing voor alle mensen die een PGB hebben en zelf de zorg willen dragen wat de regering uiteindelijk een hoop geld scheelt. Zorg dat banken ons gaan zien met inkomen, want je betaald belasting erover je raakt je zorg, huur en andere toeslagen kwijt, en dan vind ik dat al deze mensen daar dan ook weer recht op hebben als het niet als inkomen word gezien. En als laatste daarbij, wie Alberto Steggeman heeft gezien, denkt nu wel 2 keer na om zijn kind naar een instelling te brengen. En mijn vrouw heeft zoiets, ik heb hem 9 maanden onder mijn hart gedragen en zolang ik voor mijn zoon kan zorgen wil en zal ik dit doen.

  Beantwoorden

 11. ·

  Onze zoon krijgt een pgb en is de budgethouder. Wij als ouders zijn zorgverleners en krijgen salaris uit de pgb. Bij de belastingdienst word dit gezien als inkomen, maar zodra je een lening aanvraagd wordt het niet mee gerekend als een inkomen! Is dit salaris nu wel of geen inkomen en waarom betaal ik dan wel zoveel belasting? Heb je wel rechten met een salaris uit pgb?

  Beantwoorden

 12. ·

  Vandaag kreeg ik een afwijzing van ICS Mastercard Classic. Omdat mijn PGB inkomen NIET word gezien als volwaardig loon!! Aanvraag word WEL geaccepteerd wanneer ik in dienst ben bij een andere werkgever?! Als alleenstaande moeder die de zorg heeft van haar kind komt dit rauw op haar dak.

  Beantwoorden

 13. ·

  Ik heb 2 inkomens, in vaste loondienst, via PGB’s van mijn 2 volwassen zonen. Nu stuit ik elke keer opnieuw tegen de regelgeving. Ik wil graag een huis kopen, zodat ik dichter bij mijn verstandelijk beperkte zoon kan wonen (hij woont bij zijn vader), zodat ik niet te lang hoef te reizen als ik hem moet verzorgen, naast mijn andere verstandelijk beperkte zoon, die bij mij woont. Ik wil een huis kopen, maar ik word als flexwerker gezien, terwijl ik een vast inkomen heb, voor onbepaalde tijd en een vast loon heb elke maand. Kunt U mij en zoveel meer mensen met mij, die hier tegenaan lopen helpen? Wij betalen ook gewoon belasting en hebben gewoon een vast dienstverband! Waarom hebben wij hier geen recht op? Graag een goede oplossing AUB

  Beantwoorden

 14. ·

  hallo, hier ook het probleem geen lening te kunnen krijgen omdat het grootste deel van ons inkomen bestaat uit PGB. Wij zijn vanmorgen bij de Rabobank geweest voor een bespreking voor een lening. Wij hadden zelf al enkele gedachtes in ons hoofd waarom we geen lening zouden krijgen, maar echter nooit gedacht dat dit afgewezen werd doordat ons hoofd inkomen PGB is. Ik vind het echter wel belachelijk dat hier geen oplossingen voor zijn en of afspraken en uitzonderingen? Ik hoop voor de toekomst dat hier een oplossing voor is en daar zou ik dan ook graag van op de hoogte gesteld worden. mvg, brouwerkewin@gmail.com

  Beantwoorden

 15. ·

  Ook hier hetzelfde probleem, we hebben jaren geprobeerd om een hypotheek te krijgen maar krijgen steeds de deksel op onze neus! Het lijkt wel of er inderdaad een vloek rust op een Pgb salaris. Wij moesten noodgedwongen onze zoon 24/7 verzorgen, hij is ernstig gehandicapt met veel gedragsproblemen, hij bijt, slaat en laat zich vaak niet verzorgen. We hebben inmiddels al 5 KDc uitgeprobeerd, soms ging het een paar weken redelijk en daarna zat hij weer een paar week thuis omdat hij overvraagd en overprikkeld werd, met als gevolg dat hij helemaal onhandelbaar werd. Dus hoe kunnen wij in Godsnaam een reguliere baan hebben. Ik wou dat dat kon, dan had je lekker nog je avonden, weekenden en vakanties vrij!
  Hier doet de gemeente ook moeilijk over een kamer met kleine badkamer aan onze huurhuis aanbouwen, ze willen liever dat wij gaan verhuizen naar een flatje. Ze begrijpen dat dat voor ons geen optie is omdat onze zoon veel schreeuwt, ook het snachts en als hij niet schreeuwt maakt hij constant soort oerwoudgeluiden. En geen buur die dat accepteert. Nee, wij willen gewoon rust en net als alle andere mensen een huis kunnen kopen, die wat afgelegen is en een slaap/badkamer beneden heeft. Nee, hier kies je toch niet voor dus meneer Rutte waarom kunnen wij ook niet gewoon lenen zoals alle andere mensen, we hebben het al zwaar genoeg! amana75@me.com

  Beantwoorden

 16. ·

  Wat een vreselijke situatie voor PGB houders. Er bestaat een PER SALDO, cliënten belangen verenigingen die zich voor deze noodlijdende zaak harder dienen te maken. Uiteindelijk komt dit ook weer ten goede aan werkgelegenheid en de economie. Het is toch met, door en voor elkaar? Niets in het leven is zeker en inkomen is soms net als het leven vandaag met ups en downs meer of minder. Waarom wordt door banken hier zo’n groot issue van gemaakt. Gaat het niet veel meer om het vertrouwen, dat mensen zich kosten wat het kost zich inzetten om hun verplichtingen van het leven dan wel financieel na te komen?

  Beantwoorden

  1. ·

   Indien u 3 jaar PGB inkomen geniet, heeft u met het aantonen van o.a. onderstaande stukken

   1. Belastingaangiften voor 3 jaar
   2. Belastingaanslagen definitief
   3. Zorgovereenkomst met familie of arbeidsovereenkomst
   4. Laatste SVB loonstrook getekend en gestempeld door SVB
   5. Geen BKR registratie (negatief)
   6. Eventueel verbouwings specificatie

   In mijn geval heb ik afgelopen maand mijn huurhuis kunnen kopen via Lloyds Bank, via mijn geweldige hypotheekadviseur en met zelfs NHG (Nederlandse Hypotheek Garantie) Je wordt als ZZP er gezien dus moet inkomen aantonen van de laatste 3 jaren en daar wordt dan een berekening op los gelaten en zo wordt de maximale hypotheek mee berekend. Ik zorg sinds lange tijd voor mijn dochter.

   Heb zelf ook Inkomen via SVB en zij tekenen keurig een loonstrook voor de bank. Werkgeversverklaring geven zij niet af aangezien de budgethouder de werkgever is en die zal dan indien nodig een werkgeversverklaring moeten tekenen,
   maar dit is in mijn geval niet nodig geweest.

   Waarom er geen persoonlijke lening of Doorlopend krediet wordt verstrekt heeft te maken met het feit dat we geen ww, vut, de afdragen behalve inkomstenbelasting en ZV en dan geldt ook voor een ZZP er. Indien dit verandert zou worden met deze afdrachten kan je overal een lening sluiten. Vaak kan het wel bij de huis bank. Zij kunnen je inkomsten volgen en terugkijken van langere periode.

   Indien u info wil mail mij dan op carla.gutte@xs4all

   Groet,
   Carla

   Beantwoorden

   1. ·

    Goedemiddag,ik heb gezien uw rectie,hier …gezien uw reactie heb ik een idee dat U heeft genoeg ervaring in dit gebied…maar vraag is eigenlijk,hoe zit met geld lenen is iets veranderd,na 4 jaar?…namelijk ik en mijn vrouw zijn ook zorgverleners voor onze dochter …dus,als u heeft wat meer informatie over dat ik zou graag willen horen,alvast bedankt en net vriendelijke groeten D.Stojanovic


 17. ·

  Geachte dame, heer, In het verleden heb ik zorg in natura aangevraagd voor mijn dochter met een verstandelijke beperking. Ik ben in 2006 gescheiden en de vader van mijn dochter heeft toen zonder met mij te overleggen, stiekem dus, de ZIN omgezet naar PGB! Vader heeft zich toen opgegeven als zorgverlener van haar en kreeg/krijgt daarvoor een PGB van €1.500 per maand! Mijn dochter woont/woonde de afgelopen 10 jaar ook bij mij en ik heb haar ook verzorgd. Ik ben daar pas veel later achter gekomen. Vader heeft de afgelopen 10 jaar dus veel te veel PGB voor haar ontvangen en ik dus helemaal niets!!
  Ben nu erg benieuwd welke instantie of wie hier ervaring mee heeft mij kan helpen?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *