Zorg en PGB

zorg
foto: Stuart Miles

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (kamerlid Uitslag, kamerlid Dijkstra, kamerlid Wolbert en kamerlid Venrooy)
Hoe willen de partijen het recht op zorg aan jongeren middels een PGB gaan garanderen of zijn zij ook voorstanders om jongeren met een psychiatrisch probleem gedwongen gesloten te laten plaatsen? Hoe is het mogelijk dat indicatie organen jeugdzorg en CIZ niet onafhankelijk zijn van overheid en verzekeraars?

Bijgevoegd een beschrijving van een Casus

Antwoord van de VVD (13/7, kamerlid Venrooy)
Geachte mevrouw Elmendorp en meneer Mulder, Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw vraag. Uit uw bericht over het persoonsgebonden budget en de zorg die u daar nu mee regelt, herken ik de zorgen die ik de afgelopen weken heb gehoord. U beschrijft de zorgen die u heeft over uw zoon en u vraagt zich af wat er nu gaat gebeuren als de maatregelen over het PGB van kracht worden.
Donderdag 23 juni vond het debat plaats over de AWBZ en het PGB met de staatssecretaris. De vele mails en gesprekken van de afgelopen weken over het PGB heb ik betrokken bij de voorbereiding van mijn inbreng in het debat. Ook bij de demonstratie op het Plein diezelfde dag in Den Haag heb ik aangegeven dat ik de zorgen herken en erken. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij pal staat voor het recht op zorg voor mensen met een AWBZ indicatie. In het debat heb ik garanties en waarborgen hiervoor gevraagd. Hierop heeft de staatssecretaris laten weten dat zij in september met een brief de Kamer informeert hoe zij hier zorg voor gaat dragen. U kunt ervan verzekerd zijn dat ik hier zeer scherp op zal letten. De VVD steunt het standpunt van het kabinet om het PGB overeind te houden voor de mensen die anders opgenomen zouden moeten worden in een instelling. In het debat heb ik gesteld dat de VVD er van uit gaat dat mensen, die door het wegvallen van het PGB onvoldoende mogelijkheden hebben in de zorg in natura, en die dus opgenomen zouden moeten worden, (en dus een verblijfsindicatie zouden moeten krijgen), de toegang tot het PGB behouden. De indicatiestelling is onafhankelijk; er wordt gekeken naar de gezondheid van de aanvrager en naar de woon- en leefsituatie. Dit gebeurt op basis van onder andere de aanvraag, aanvullende informatie (vaak o.b.v. een telefoongesprek tussen indicatiesteller en aanvrager, maar dat kan ook via huisbezoek) en eventueel medische informatie die ingewonnen wordt bij (huis)arts of specialist. Huidige budgethouders behouden hun PGB tot 2014. Dit geeft het ministerie de gelegenheid om de overgang naar zorg in natura goed te laten verlopen. In uw situatie kan ik u aanraden contact op te nemen met het CIZ om uw persoonlijke situatie voor te leggen. Als uw zoon een verblijfindicatie heeft, kan hij zijn PGB behouden.
Wij steunen de maatregelen van het kabinet omdat we ook op de lange termijn zorg willen blijven garanderen aan mensen die dat nodig hebben. Met het huidige stelsel lopen we de komende jaren bijna een miljard euro boven het budget uit. Dat betekent dat er, hoe vervelend ook, iets moet veranderen. Ik wil graag benadrukken dat het recht op zorg voor mensen met een AWBZ indicatie blijft bestaan. De manier waarop het betaald wordt verandert wel, maar de kwaliteit van de zorg is voor de VVD het uitgangspunt.
Met vriendelijke groet, Tamara Venrooy

Antwoord van D66 (14/7, kamerlid Dijkstra)
D66 wil dat mensen zelf kunnen kiezen uit zorg en zorgverleners. Daarom moet het PGB behouden blijven, ook voor jongeren met een psychiatrisch probleem. Om dat recht op een PGB te kunnen blijven garanderen willen we wel 1) fraude aanpakken, 2) de indicatiestelling vooraf verbeteren en 3) beter kijken wie om kan gaan met een PGB. Dat levert 900 miljoen euro op, het bedrag dat minister Schippers wil bezuinigen. Het PGB schrappen heeft alleen geen zin, omdat mensen die zorg nodig hebben dan zijn aangewezen op duurdere instellingszorg, waar geen zorg op maat geboden kan worden. D66 wil juist dat jongeren met een psychiatrisch probleem zoveel mogelijk aan de samenleving deelnemen en dan moet je ze niet opsluiten in een inrichting.

Geen antwoord van het CDA (10/10, kamerlid Uitslag)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (10/10, kamerlid Wolbert)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    Hallo mevr. Venrooy en mevrouw Dijkstra, dank voor uw antwoord, maar zoals ik u begrijp heeft client met een VG 06 inclusief begeleiding recht op een vervolgindicatie, waarom gaat het hier dan fout, hoezo kan het CIZ dan bepalen na 7 jaar indicaties te hebben afgegeven nu bepalen dat er helemaal geen recht meer is op een PGB, waarom zijn zij in staat om dan iemand die zeer duidelijk de aangeboden zorg nodig heeft nu in de kou komt te laten staan. Ik heb sterk de indruk dat het CIZ niet onafhankelijk is en door de zorgverzekeraars richtlijnen meekrijgen om vooral geen PGB meer toe te kennen, ik zie hier grote misstanden en vindt het zelfs rieken naar mafia praktijken. Het is natuurlijk wel heel makkelijk van het CIZ om te oordelen dat iemand zorg moet krijgen vanuit de wet op de ziektekosten, ook al is iemand al in het verleden op alle behandel plekken afgewezen. CIZ nog de verzekeraars nemen zich dan de moeite om een passend zorgaanbod voor te leggen, alweer ernstige misstanden want die zijn er niet en in het bijzonder niet voor jongeren met ernstig\extreem afwijkend gedrag. Client Mitchel zal dus geen behandeling\begeleiding aangeboden krijgen met alle gevolgen van dien (Alpen aan de Rijn). Daarnaast is het ook vreemd dat de zorgkantoren bij een indicering van een ZZP pakket in PGB het verblijf component er volledig uithaalt terwijl in een clientprofiel duidelijk is beschreven dat deze jongeren begeleiding aangeboden moet worden in een beschut\besloten setting van intensieve begeleiding. Ik vertrouw volledig op uw integriteit als volksvertegenwoordiger maar heb sterk de indruk dat ook u niet goed weet wat er nu werkelijk in het werkveld gebeurt. Het hele gedoe rondom de PGB waarin nu vooral zorgen wordt gemaakt over de fraude, verwijs ik toch graag naar de gemaakte fouten door de overheid, zorgverzekeraars en de zorgkantoren. PGB had nooit persoonlijk uitgekeerd moeten worden en ook niet in de toekomst want immers het grootste controle apparaat is er al namelijk de zorgkantoren, facturering had altijd al gedaan moeten worden onder vermelding van PGB aan de zorgkantoren en deze hadden dan vervolgens de declaties moeten uitkeren (weg Fraude) of zijn de zorgkantoren zelf fraude gevoelig.Ik vraag u om haast te nemen van meegestuurde casus want dat is wat er werkelijk gebeurt in het werkveld. Een grove schande. Met vriendelijke groet, TELL-US pedagogische dienstverlening, Jan Mulder.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *