depressie

Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (4 juli 2017, kamerlid Kuik, kamerlid Diertens, kamerlid Marijnissen en kamerlid El Yassini)
Mijn zoon lijdt sinds november 2015 aan een zware depressie. Wij als ouders stuitten op een muur van onwil in de zorg. Wij moeten ons rijk rekenen dat we in Nederland wonen qua zorg, hoor je geregeld. Helaas moet ik u mededelen dat dit voor een depressie niet […]
+ Antwoord SP (21/7) en Geen antwoord CDA (4/10), D66 (4/10), VVD (4/10)

Ouderlijk Toezicht Kind met Beperking

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PvdD en de SP (24 april 2014, kamerlid Keijzer, kamerlid van Dijk, kamerlid Thieme en kamerlid Kooiman)
Veel kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn niet rijp voor de verantwoordelijkheden, die met de leeftijd van 18 jaar voor hun bereikbaar zijn. Ze zijn dan wel voor de kalender 18 jaar, maar in hun ontwikkeling niet. Mijn wens zou zijn dat men zulke kinderen voor hun eigen veiligheid tot 21 jaar […]
+ Antwoord CDA (24/5) en Geen antwoord PvdA (24/7), PvdD (24/7), SP (24/7)

Zorg en PGB

Vraag aan het CDA, D66, de PvdA en de VVD (10 juli 2011, kamerlid Uitslag, kamerlid Dijkstra, kamerlid Wolbert en kamerlid Venrooy)
Hoe willen de partijen het recht op zorg aan jongeren middels een PGB gaan garanderen of zijn zij ook voorstanders om jongeren met een psychiatrisch probleem gedwongen gesloten te laten plaatsen? Hoe is het mogelijk dat indicatie organen jeugdzorg en CIZ niet onafhankelijk zijn van overheid en verzekeraars?
+ Antwoord VVD (13/7), D66 (14/7) en Geen antwoord CDA (10/10), PvdA (10/10)

Verplichte Opname Verslaafde Minderjarige

Vraag aan het D66, GL, de PvdA en de SP (22 mei 2011, kamerlid Koser Kaya, kamerlid Voortman, kamerlid Bouwmeester en kamerlid Kooiman)
Kan er nu niet eindelijk iets worden gewijzigd in onze wetgeving? 25 jaar geleden raakte mijn broer verslaafd toen hij een jaar of 14,15 was. Mijn moeder zat met haar handen in het haar. “Hij moet zelf willen”, zeiden instanties […]
+ Antwoord SP (22/5), PvdA (23/5), D66 (8/6), GL (5/7)