Depressie en Zorg

depressie
Vraag aan het CDA, D66, de SP en de VVD (4 juli 2017, kamerlid Kuik, kamerlid Diertens, kamerlid Marijnissen en kamerlid El Yassini)
Mijn zoon lijdt sinds november 2015 aan een zware depressie. Wij als ouders stuitten op een muur van onwil in de zorg. Wij moeten ons rijk rekenen dat we in Nederland wonen qua zorg, hoor je geregeld. Helaas moet ik u mededelen dat dit voor een depressie niet opgaat. Onze zoon is na automutileren doorverwezen naar de Mondriaan Jeugd en Zorg. De eerste periode is hij goed geholpen. Na vrijwillige opname is het echter bergafwaarts gegaan. In december 2016 heeft Mondriaan voorgesteld een second opinion aan te vragen bij het AZM te Maastricht. Professor Arts stelde een lichte depressie vast en een beginnende persoonlijkheidsstoornis. Hij zou zijn bevindingen naar Mondriaan sturen, waarna zij een nieuw behandelplan zouden opstellen. Na 2 maanden hebben wij de bevindingen via de huisarts opgevraagd, daar Mondriaan deze nog niet bleken te hebben. Triest. We zitten nu in juli 2017 en er is nog steeds géén behandelplan. Automutileren, suïcide pogingen volgen elkaar op, zonder dat er actie wordt ondernomen. Nu heeft men aangegeven dat onze zoon op de wachtlijst staat (half jaar) om doorverwezen te worden naar Mondriaan Volwassenzorg.
Op zoek naar een andere behandelaar stuiten we alleen maar op weerstand en het vinden van een nieuwe behandelaar is voor ons een doolhof. Je mag er niet aan denken, maar ik denk dat we eindigen als de meid die vorige week de dagbladen en tv haalde. Onze zoon is 3 weken geleden uit huis gegaan. Hij wil niet meer thuis wonen. Hij zou bij zijn vriendin gaan wonen (die hij in Mondriaan heeft leren kennen en ook erg ziek is). Afgelopen donderdag belde hij me echter huilend op, dat ik hem moest komen halen. Waar ben je? Later blijkt dat hij in een opvang tehuis zit, wat zijn schoonfamilie heeft geregeld, omdat ze niet willen dat hij bij hun dochter woont, in een studenten huis. Bij het opvangtehuis aangekomen blijkt dat hij 105 tabletten paracetamol heeft genomen. Opname in het ziekenhuis volgt. Ik ga mee. Na enkele uren komt echter zijn vriendin, en ben ik overbodig. Zij neemt de regie over. De volgende dag wordt hij uit het ziekenhuis ontslagen en gaat hij naar de ouders van zijn vriendin, daar hij niet meer terug mag naar het opvanghuis. Vandaag zou gekeken worden hoe verder. Waarschijnlijk wacht de straat! Wisten we maar, hoe we hem kunnen helpen, en konden we maar een goede behandelaar vinden. Mondriaan is geen optie. Ik vind dat zij een monopolie positie bekleden, en dat de cliënt niet voorop staat.
Om alle ellende nog wat ingewikkelder te maken wil CZ niet meewerken dat ze ons een seintje geven indien onze zoon de zorgpremie niet betaald. Het recht op privacy! Honderd duizenden mensen betalen géén zorgpremie. Wij willen echter dat onze zoon recht blijft houden op zorg, daar hij deze nodig heeft, en willen er dan ook voor zorgen dat de premie betaald wordt. Mij wordt vandaag door een medewerkster van CZ verteld dat wij dit niet kunnen doen, ivm het recht op privacy. Dus zeg ik: met andere woorden, onze zoon betaald de premie niet, krijgt vervolgens géén zorg, en pleegt suïcide. Dit is dus de zorg waar wij in Nederland voor staan. Ik wil potverdorie gewoon betalen. Dit slaat nergens op. Hier is de wet op de privacy naar mijn mening nooit voor bedoeld. Wie kan ons helpen met het vinden van een oplossing?

Antwoord van de SP (21/7/17, kamerlid Marijnissen)
Wat ongelooflijk verdrietig dat uw zoon niet de zorg en behandeling krijgt die hij nodig heeft. Door alle omstandigheden die uw zoon meemaakt kan ik me voorstellen dat u zich soms heel machteloos voelt. De vaak lange wachttijden in de ggz vinden wij dan ook onacceptabel. Snelle hulp is nu nodig voor uw zoon. Heeft u inmiddels contact opgenomen met de zorgverzekeraar om te kijken of er zsm ergens plek is waar uw zoon terecht kan?
Als uw zoon zijn premie niet betaalt, is het niet zo dat hij geen zorg meer ontvangt. Wel wordt hij na zes maanden niet betalen aangemeld als wanbetaler bij het CAK. Uw zoon moet dan veel meer betalen en hiermee wordt de betalingsachterstand niet ingelost. Het is dus voor uw zoon belangrijk om niet dit traject in te gaan. Wellicht kunt u contact opnemen met de zorgverzekeringslijn om advies te vragen, zie: ‘ZorgVerzekeringslijn‘.
We strijden als SP altijd voor goede en toegankelijke zorg. Maar ook voor zeggenschap over de zorg. Het is vreselijk dat uw zoon nu niet op een goede behandelplek terecht kan. U kunt erop rekenen dat wij alle mogelijkheden in en buiten het parlement zullen aangrijpen om deze situaties te veranderen.
Ik wens u veel sterkte toe en ik hoop dat uw zoon snel de zorg krijgt die nodig is!

Geen antwoord van het CDA (4/10/17, kamerlid Kuik)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van D66 (4/10/17, kamerlid Diertens)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (4/10/17, kamerlid El Yassini)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


 1. ·

  Geachte heer, mevrouw,

  Ik zie uw reactie op deze website en wil u graag helpen. In de Wet bescherming persoonsgegevens ligt vast dat de privacy van de mensen in Nederland beschermd moet worden. Dit betekent dat CZ geen informatie kan verstrekken aan mensen die geen verzekeringnemer zijn op een polis. Dat neemt niet weg dat wij uw zoon en u niet zouden kunnen helpen. Wanneer uw zoon een schriftelijk akkoord aan CZ geeft dat u zijn belangen behartigt, kunt u informatie over de premiebetaling van uw zoon krijgen. Om e.e.a. te bespreken, wil ik u vragen contact op te nemen onze afdeling Debiteurenbeheer, telefoonnummer (013) 594 99 36. De medewerkers van deze afdeling zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

  Met vragen over de behandeling van uw zoon, kan het CZ Zorgteam u wellicht helpen. De hulp van het Zorgteam bestaat uit: algemene informatie over wachtlijstbemiddeling en hulp bij het zoeken naar een zorgverlener. Inhoudelijke vragen over de behandeling kunnen onze medewerkers van het Zorgteam niet beantwoorden. Het CZ Zorgteam is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer (013) 594 91 10.

  CZ doet er alles aan om u en uw zoon te helpen binnen onze mogelijkheden. Ik wens u en uw zoon veel sterkte en hoop dat hij snel de behandeling krijgt die hij nodig heeft.

  Met vriendelijke groet,
  Miranda
  medewerker Webcare CZ

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *