Gepensioneerd en Koopkracht

gepensioneerd
Vraag aan 50Plus, D66, de PvdA en de VVD (3 juli 2017, kamerlid van Rooijen, kamerlid van Weyenberg, kamerlid van Dijk en kamerlid Nijkerken)
Ik ben al enige tijd gepensioneerd, na een leven van werken en plicht. Ik ben nooit werkeloos geweest. Ik heb 40 jaar lang pensioen opgebouwd, zelfs nog 2 jaar doorgewerkt na mijn pensioen. Wat heb ik verkeerd gedaan vraag ik mij af nu langzaam maar zeker duidelijk wordt dat ik in de financiële problemen raak omdat alles duurder wordt maar mijn inkomen stilstaat? De halfjaarlijkse verhoging van de AOW is een druppel op de gloeiende plaat. De kluizen van de pensioenfondsen puilen uit. Er is nog nooit zoveel verdiend ondanks de achter ons liggende crises. Dit is voor een normaal mens niet meer te volgen. Ik vraag mij af of ik uiteindelijk moet verhuizen, en of de overheid hier aan kan meebetalen?

Antwoord van 50PLus (3/7/17, kamerlid van Rooijen)
50PLUS ziet ook dat steeds meer gepensioneerden in de financiële problemen komen doordat hun kosten stijgen, maar hun inkomen niet of te weinig. Het inkomen van gepensioneerden is gebaseerd op twee pijlers: AOW en pensioen.
Wat betreft de AOW: 50PLUS wil dat die nog dit jaar met 2 procent verhoogd wordt. Het gaat om een verhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Ik heb een amendement van die strekking ingediend op de Voorjaarsnota 2017. Met de maatregel is eenmalig een bedrag van 675 miljoen euro gemoeid. Volgens mij is de maatregel nodig om de AOW dit jaar daadwerkelijk welvaartsvast te maken.
Wat betreft het pensioen: 50PLUS heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat pleit voor een bodem van 2 procent als rente voor het berekenen van de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Hierdoor kan een dreigende verlaging van de aanvullende pensioenen worden voorkomen!
Onder meer met deze twee voorstellen – en natuurlijk ook middels onze bijdragen in debatten en met moties – probeert 50PLUS daadwerkelijk en effectief bij te dragen aan het verbeteren van de koopkracht van ouderen. Dat dat bittere noodzaak is, blijkt uit uw verhaal en de verhalen van vele andere ouderen.

Antwoord van D66 (3/7/17, kamerlid van Weyenberg)
Bedankt voor uw vraag. Het is voor mij pijnlijk te lezen dat u er op achteruit gaat, terwijl u uw leven lang hard hebt gewerkt. Wij willen dat de koopkracht in Nederland zich evenwichtig ontwikkelt. De koopkracht van mensen met een aanvullend pensioen ontwikkelt zich, over de hele linie genomen, minder goed dan de koopkracht van werkenden, omdat de pensioenen vaak niet geïndexeerd kunnen worden.
Daarom hebben we bij de begrotingsbehandeling voor 2016 en 2017 speciale aandacht voor gevraagd. Ook in onze doorrekening hebben we veel extra geld vrijgemaakt om de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren. In onze plannen gaan gepensioneerden er bijna evenveel op vooruit als werkenden, namelijk gemiddeld 0,7%. Dat krijgen we voor elkaar door de belasting die ouderen betalen fors te verlagen.
Het probleem in het huidige pensioenstelsel is dat het systeem te afhankelijk is van de rente. Ook al hebben pensioenfondsen veel geld in kas, dan is dat nog niet genoeg om zeker de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen.
Dat komt omdat we met collectieve potten werken en met nominale zekerheid. D66 wil toe naar een nieuw stelsel, waarbij veel duidelijker is hoeveel jij hebt ingelegd voor je pensioen en hoeveel rendement er is gemaakt. Zo maken we het pensioen veiliger en transparanter, en de kans op een goed pensioen neemt toe in dit stelsel waarin we het pensioencontract aanpassen (o.a. doordat meer op maat belegd kan worden en gepensioneerden minder last hebben van een eventueel dalende rente). Deze plannen kunt u lezen op onze site, zie: ‘Maak mensen baas over eigen pensioen
Wij zitten natuurlijk niet stil totdat het pensioenstelsel gewijzigd wordt. Zoals ik schreef staan wij voor een evenwichtige koopkrachtontwikkeling, ook de komende jaren. Bij de begrotingsbehandelingen zullen wij specifiek kijken naar de koopkracht van gepensioneerden, zoals we dat de afgelopen twee jaar ook hebben gedaan. Mijn inzet is daarbij dat gemiddeld genomen ook gepensioneerden er in koopkracht op vooruit zullen gaan.

Geen antwoord van de PvdA (3/10/17, kamerlid van Dijk)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (3/10/17, kamerlid Nijkerken)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


 1. ·

  Bedankt voor uw reacties. Ik vind het schandalig dat het eerst zover moet komen, terwijl iedereen dit kon aan zien komen. Hoeveel ouderen zijn hiervan al de dupe geworden, terwijl ze na zoveel jaar gewerkt te hebben eindelijk dachten rust te kunnen vinden, een leuke hobby weer op te kunnen pakken, eens met vakantie gaan.
  Om maar te zwijgen over de uit deze situatie voortvloeiende spanningen die misschien wel ziektes teweeg brengen. Als een jongere zijn werk verliest dan heeft hij nog een kans op ander werk. Een gepensioneerde kan geen kant meer uit. Schande dat juist ouderen de kans lopon hierin verzeild te raken.
  Ik hoop dat het tij gekeerd wordt. Ik wens u veel succes in uw strijd om het zover te krijgen. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet. Gerard Pruim
  0640864084

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *