Belasting Ouderen

Belasting

Vraag aan 50Plus, het CDA, de PvdA en de VVD (18 oktober 2012, kamerlid Krol, kamerlid Omtzigt, kamerlid Groot en kamerlid Neppérus)
Zojuist las ik op internet de plannen van de commissie ‘Inkomstenbelasting en toelagen’ o.l.v. de heer van Dijkhuizen. Het interim rapport heeft de titel ‘Naar een activerender belastingstelsel’. De plannen van de Commissie houden onder andere in:

 • ouderen zullen fors meer inkomstenbelasting moeten betalen (van 15% naar 37%);
 • hypotheekrente aftrek zal vervallen;
 • de BTW gaat wéér omhoog, en wel naar 23% deze keer.

Hij stelt daarin dat nieuwe groepen ouderen steeds welvarender worden. Zo is zowel de inkomens- als de vermogenssituatie van de huidige groep 65-70 jarigen inmiddels gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties. Dus omdat de doorsnee gepensioneerde er tegenwoordig warmpjes bij zit, kunnen de rijkere 65-plussers meer belasting gaan betalen. Heeft hij enig idee wat er tot nu toe allemaal is uitgespookt met de 65-plussers? Het is houtje bijten. Werkelijk schandalig. Wat is uw standpunt over de genoemde plannen?

Antwoord van 50Plus (18/10/12, kamerlid Krol)
Vriendelijk verwijs ik u naar het bericht ‘Commentaar 50Plus op de voorstellen van de commissie Dijkhuizen‘ wat wij gisteren verspreid hebben over deze nare berichtgeving. Daarnaast verzoek ik u om onze website 50pluspartij te allen tijde in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.

Antwoord van de PvdA (18/10/12, kamerlid Groot)
De Tweede Kamer fractie van de PvdA heeft er voor gekozen om in dit stadium niet te reageren op het rapport van de commissie Dijkhuizen. Dit omdat het rapport is uitgebracht ten behoeve van de kabinetsformatie. Als de fracties van PvdA en VVD nu ferm positie zouden kiezen op onderdelen van het rapport, dan zou dat de formatiebesprekingen en daarmee de vorming van een stabiele regering kunnen doorkruisen en dat willen we niet.

Antwoord van de VVD (5/11/12, kamerlid Neppérus)
Zoals blijkt uit het nieuwe regeerakkoord, is het rapport Dijkhuizen puur een advies en geen beleid. Er is voor gekozen de conclusies niet op te volgen. Voor ouderen geld net als voor andere werkende Nederlanders dat de eerste schijf van de inkomstenbelasting niet verhoogd zal worden, de volgende schijf wordt echter wel verlaagd.

Geen antwoord van het CDA (18/1/13, kamerlid Omtzigt)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

FNV-voorzitter Ton Heerts op 14 februari 2013: ‘Door de invoering van een wet die tot fiscale vereenvoudiging moet leiden, is de belasting op aanvullend pensioen fors verhoogd. Voor iemand met een gemiddeld pensioen kan dat oplopen tot 800 euro extra lasten per jaar. De effecten zijn veel groter dan eerder verwacht.’

3 reacties


 1. ·

  Ik heb twee voorstellen voor de hypotheekrente aftrek:

  • hypotheekrente aftrek beperken tot laten we zeggen 300.000 euro. Alles wat daar boven zit is niet meer aftrekbaar. Dus als iemand een hypotheek van 600.000 euro heeft kan je maar de rente van 300.000 euro aftrekken. Als je zoveel geld kan lenen, kan je het ook wel zelf betalen dacht ik zo;
  • beperk de aftrek tot 30% voor het gehele bedrag en verlaag meteen de inkomstenbelasting tarieven een beetje.

  Waarom voeren jullie dat niet onmiddelijk in?

  Beantwoorden

 2. ·

  Het verbaast me iedere keer weer hoe cijfers verkeerd geinterpreteerd kunnen worden. Hoe kan men stellen dat de ouderen er steeds warmer bijzitten als hun inkomen stelselmatig achteruit gaat en hun vermogen zienderogen slinkt (zie dalende huizenprijzen). Het komt er op neer dat de ouderen moeten leren bakstenen te eten ofwel zich opnieuw in de schulden te steken. Dat zogenaamde “warmpjes” is pure statistiek en is in de praktijk een fictieve waarde op papier van een huis dat niet verkocht kan worden. Verder is het vreemd dat de situatie van leeftijdsgroepen van nu vergeleken worden met de situatie van even oude groepen van vroeger. Dat slaat al helemaal nergens op want de omstandigheden van nu zijn anders dan die van vroeger. Iemand die nu 65 wordt heeft 10 jaar langer een veel hogere pensioenpremie betaald dan iemand die dat 10 jaar geleden werd. Logisch dus dat de huidige groep iets meer reserve heeft – dit neemt niet weg dat tegelijkertijd de 65-jarige van nu met veel zwaardere lasten (zorg, btw, verzekeringen) en moeilijkere omstandigheden (korting pensioen en dalende huizenprijs) te maken heeft. Per saldo denk ik dat je dus beter 10 jaar geleden met AOW kon gaan dan nu. Het beeld dat die statistici geven is precies andersom. Cijfers kan je draaien zoveel je wilt – feit blijft dat de ouderen de enige groep is die zwaar gepakt wordt en gaat worden de komende jaren (met name door de PvdA onder het mom dat de ouderen het zo goed hebben en solidair moeten zijn – “eerlijk delen” noemen ze dat daar) – simpel weg om het feit dat zij een appeltje voor de dorst bewaard hebben en de regering geen andere groepen kan vinden waar nog wat te halen valt. Vroeger waren de ondernemers de klos – maar die leggen nu massaal het loodje en kunnen er geen lasten meer bij hebben. De oplossing zit in het SNOERHARD bezuinigen op onnodige kosten van de overheid (met name betalingen naar het buitenland (steun corrupte staten) – waar geen terugbetaling van te verwachten is of binnen niet werkende ontwikkelingshulp en aanschaf van onnodig duur militair materieel (JSF)). Bezuinigen is niet moeilijk – waarom de regering dat nooit kan zal duidelijk zijn. Je maakt er namelijk geen vrienden mee en je verliest kiezers. Toch zal het moeten gebeuren willen de ouderen niet tot op het bot uitgekleed worden in de naaste toekomst. Henk en Norbert doe jullie best – jullie stem voor de ouderen is harder nodig dan ooit. Die bakstenen liggen namelijk behoorlijk zwaar op de maag en zijn moeilijk verteerbaar. Groet Wipneusje

  Beantwoorden

 3. ·

  Geachte heer,mevrouw, ik ben sinds een jaar met pre-pensioen na ruim 40 jaar voor een en dezelfde werkgever gewerkt te hebben. Hierdoor ga ik qua inkomen achteruit. Ik krijg naast mijn pensioen nog een kleine aanvulling tot mijn 65e, waarop ook een behoorlijk bedrag aan belasting wordt ingehouden. Tot mijn verbazing zag ik dat mijn pensioen deze maand weer minder is geworden. Ook kreeg ik van mijn pensioenfonds een brief waarin mij duidelijk gemaakt werd dat mijn pensioendatum wettelijk 2 maanden later zou ingaan. U begrijpt dat ik na mijn 65e 2 maanden deze aanvulling ga missen. Dit vind ik te triest voor woorden.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *