Huurverhoging Scheefwoners

Huurverhoging

Huurverhoging scheefwoners: De huur van mijn woning is 606 euro en ik verdien momenteel meer dan 43.000. We zouden dus in aanmerking kunnen komen voor een extra huurverhoging van max 5%. Maar ik voel me helemaal geen ‘scheefwoner’.

foto: Budda

Vraag aan het CDA, de PVV en de SGP (5 maart 2012, kamerlid van Bochove, kamerlid Lucassen en kamerlid van der Staaij)
Ik ben een 52 jarige vrouw en alleenstaande moeder, die 20 jaar op de wachtlijst heeft gestaan voor een huurwoning op de begane grond in Amsterdam, die ik uiteindelijk o.g.v. een medische indicatie toegewezen heb gekregen. Ik heb een wisselend inkomen, dat de afgelopen jaren hoger is geweest dan 43.000 euro, maar dat ook weer zeer sterk kan dalen. Nu aan mijn sociale huurwoning door de recente maatregel van ex-minister Donner extra punten zijn toegekend, is de maximaal toegelaten huurprijs ver boven de huurtoeslaggrens uit gekomen. Wat gebeurt er als door de extreem hoge huurverhogingen voor “scheefwoners” de huurprijs boven de maximale grens komt waar nog huurtoeslag wordt toegekend? Moet ik dan bij een flinke inkomensdaling, waardoor ik de hoge huur niet meer kan betalen, verhuizen of volgt er dan weer een huurverlaging? Overbodig om op te merken dat het soort woning dat voor mij met mijn handicap en gezin samenstelling geschikt is, op dit moment niet meer te vinden is in Amsterdam tegen een betaalbare huur.

Antwoord van het CDA (6/3/12, kamerlid van Bochove)
De extra punten die aan woningen in schaarste gebieden mogen worden toegekend gelden voor nieuwe verhuizingen. Zittende huurders hebben er geen last van. De huurstijging als gevolg van de € 43.000 maatregel gaat volgens het voorstel niet uit boven de grens van wat maximaal redelijk is voor die woning. Daarnaast is er regelmatige toetsing op basis van t-2. Het inkomen van 2 jaar terug is maatgevend.

Antwoord van de SGP (14/3/12, kamerlid van der Staaij)
De reactie van mijn collega lijkt mij een duidelijk antwoord op uw vraag. Het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer nog in behandeling. Ik zal daar verder zorgvuldig naar kijken.

Geen antwoord van de PVV (5/6/12, kamerlid Lucassen)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

foto: Budda

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (2 maart 2012, kamerlid Verhoeven, kamerlid Monasch, kamerlid Karabulut en kamerlid de Boer)
Ik ben 57 jaar en woon in een 55+ doelgroep huurwoning. De huur is 606 euro en ik verdien momenteel meer dan 43.000. We zouden dus in aanmerking kunnen komen voor een extra huurverhoging van max 5%. Maar ik voel me helemaal geen “scheefwoner”.
Mijn vragen:

 • Het kan onmogelijk de bedoeling zijn om met deze maatregel doorstroming te bevorderen voor bewoners van 55+ woningen. Doorstroming waarnaar toe?
 • Zijn uitzonderingen gemaakt voor dit soort doelgroep woningen (in dit geval 55+) in de wet nu in behandeling?
 • Als ik met pensioen ga en ik zak onder de 43.000 euro wordt de verhoging dan teniet gedaan?
 • Als deze maatregel er voor zorgt dat de woning in de vrije sector wordt geduwd, welke rechten heb ik dan?

Antwoord van de VVD (3/3/12, kamerlid de Boer)
De huurverhoging voor hogere inkomens is bedoeld voor degenen die scheef wonen. Dat hoeft in uw geval niet perse het geval te zijn. Dit wordt getoetst aan het Woningwaarderingsstelsel die bepaalt hoeveel punten de woning maximaal kan krijgen, en hoeveel de huur moet zijn. U stelt een aantal vragen, die ik ook heb gesteld aan de minister. We zullen heel goed naar de uitvoering moeten kijken, want wat als mensen minder gaan verdienen.

Antwoord van de PvdA (29/3/12, kamerlid Monasch)
Wij vinden dat het principe moet gelden van huur naar draagkracht, hoe meer je verdiend, hoe meer huur je betaald. Als dat de essentie van het wetsvoorstel van mw. Spies zou zijn, dan had ze onze steun gekregen. Echter, het kabinet pakt alleen de huurders aan en laat woningbezitters ongemoeid. De Hypotheekrente aftrek is heilig verklaard maar huurders worden door meerdere maatregelen hard getroffen. Daarnaast vinden we het ongehoord dat de Belastingdienst nu al inkomensgegevens verstrekt omdat staatssecretaris Weekers van Financiën hiervoor ontheffing heeft verleend, terwijl de wet hiervoor nog niet eens is aangenomen. Het uitgangspunt dat een hogere huur niet wordt verlaagd als het inkomen onder de 43.000 komt, vinden we ook onacceptabel.

Geen antwoord van D66 (2/6/12, kamerlid Verhoeven)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (2/6/12, kamerlid Karabulut)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.


Minister Blok (VVD) heeft op 13 februari 2013

Minister Blok (VVD) heeft op 13 februari 2013 een akkoord bereikt met de CU, D66 en de SGP:

 • De huren voor inkomens boven de 43.000 euro gaan omhoog met 6,5%. De inkomensgroep tussen 33.614 en 43.000 euro gaat 4,5% meer huur betalen. De inkomensgroep tot 33.614 euro gaat 3,5% meer huur betalen (alle drie genoemde percentages zijn inclusief 2,5% inflatie). Huurders die er in inkomen op achteruit gaan komen mogelijk in aanmerking voor huurverlaging.
 • Voor gehandicapten en chronisch zieken met een nader te bepalen indicatie kan via een hardheidsclausule een uitzondering gemaakt worden voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen.
 • De verhuurderheffing die de woningcorporaties zullen moeten afdragen zal langzamer oplopen. De heffing bedraagt in 2013 vijftig miljoen en loopt op tot 1,75 miljard in 2017. De heffing kan grotendeels worden betaald uit de opbrengst van de huurverhogingen.

61 reacties


 1. ·

  Als scheefwoners zonodig aangepakt moeten worden kan dat beter gebeuren d.m.v. een woonbelasting, die inkomensgerelateerd is. Bij dalende inkomsten vervalt de belasting, terwijl de huurprijs van de woning niet wordt aangetast. Overigens werkt een systeem om scheefwoners te verdrijven alleen als ze alternatieven hebben. In grote steden ontbreekt een betaalbaar middensegment aan huurwoningen om naar uit te wijken. Veel mensen kunnen door hun leeftijd of onzekere inkomenssituatie ook geen hypothecaire lening krijgen en komen door de voorgestelde maatregelen volkomen klem te zitten.

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik had begrepen dat de 25 extra punten in schaarstegebieden worden toegekend aan de betreffende woningen, onafhankelijk van het feit of er al dan niet nieuwe bewoners in komen wonen. Dat betekent dat de maximaal redelijke huur ook voor mijn huurwoning per 1 oktober 2011 flink is gestegen. Als zittende huurder zou ik hier weinig van merken, wanneer de jaarlijkse huurstijging gelijk zou zijn aan het normale toegestane percentage van (dit jaar) 2,3%. Voor huurders met een inkomen van boven de 43.000 euro, zal de stijging dit jaar in de meeste gevallen 7,3% bedragen. Mogen dergelijke jaarlijkse huurstijgingen voor zittende huurders nu door blijven gaan tot de maximaal redelijke huur van voor 1 oktober 2011 is bereikt (dus exclusief de extra Donnerpunten) of tot aan de nieuwe maximaal redelijke huurgrens, dus inclusief de 25 extra punten? In het laatste geval leiden de extra punten via een omweg dus wel degelijk tot negatieve effecten voor zittende huurders, anders dan door de overheid wordt gecommuniceerd. Dat betekent wellicht dat veel mensen in de toekomst de dupe worden wanneer hun inkomen door welke oorzaak dan ook daalt. De huurprijs van hun woning zal dan door herhaalde hoge huurverhogingen voor “scheefwoners” zo hoog zijn geworden, dat ze ondanks hun lagere inkomen niet meer in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag omdat de huurprijs van de woning te hoog is geworden.

   Beantwoorden

 2. ·

  Heb al weken slapeloze nachten. We zitten 5 jaar voor het pensioen. Heb hoge kosten door mijn progressieve ms. Zit even boven de 43.000 euro met loon in een aangepast huis door een progressieve ms. Als dit door gaat kan het zo maar zijn dat wij over 5 jaar i.p.v 532 euro, over 5 jaar 840 euro betalen, en dan stopt de huurverhoging. Reken maar uit wat wij de komende jaren aan extra huur moeten gaan betalen. En ik heb al zoveel kosten, omdat je net boven de 43.000 euro ook veel aan het CAK betaalt. En wij kunnen nergens heen. Er is geen enkele optie. Voor de aanpassing aan het huis betaal ik o.a. aan het CAK. Weet iemand waar wij dan heen kunnen? Dit is in de media totaal onbelicht gebleven. Denk dat er een schokgolf gaat komen voor mensen die dit betreft.

  Beantwoorden

 3. ·

  In augustus 2012 gaan wij met pensioen. Op dit moment zitten we iets boven de 43.000 norm. Na onze pensionering ver daar onder. De peildatum is 2010. Geen scheefwoners dus maar wel de dupe.

  Beantwoorden

  1. ·

   Ik ben het helemaal met u eens. Ik zit in hetzelfde schuitje. De kale huur is in de afgelopen 2 jaar met bijna 90 euro per maand verhoogd en is nu 726 euro. Dat noemen ze scheefwonen. Ik ben in december 65 jaar geworden. AOW krijg ik pas in juni. Ook het ABP geeft pas pensioen vanaf juni. Dat betekend……geen inkomsten. Maar denk nu niet dat de huur naar beneden gaat. Ook niet als je onder de grens van 43.000 euro komt. O ja, en het is ook zo dat onze woning verkocht wordt als wij er uit gaan. Dan zit je dus eigenlijk niemand in de weg. Hoe zo scheef wonen en dat dank zij de steun van de CU en het SGP aan jet wetsvoorstel en daarna aanname van de wet van minister Blok. BLIJKT NU DAT DE BELANSTINGDIENST NOOIT DE INKOMENS GEGEVENS AAN DE WONINGBOUW HAD MOGEN VERSTREKKEN. Zouden we de dus ten onrechte betaalde huurverhogingen nog terugkrijgen. Ik ben bang van niet.

   Beantwoorden

 4. ·

  Laten we wel wezen: de huurders boven de boven de 43.000 norm betalen allemaal heel solidair mee aan de hypotheekrente aftrek via de hoge belastingdruk op inkomen, zonder daar van te profiteren. Scheefwoners zijn ook scheefbetalers!

  Beantwoorden

 5. ·

  Zelfde situatie als W.Boeijink. Ga met pensioen in september 2012. Verhuizen, doorstromen, alsnog kopen, vergeet het maar? Komt bij dat de eerste uitbetaling van de AOW ingaat op de dag dat ik 65 wordt, maar mijn prepensioen (ongewild, want verplichte situatie door faillissement) stopt op 1 sep. Daarna kom ik in een situatie waarin ik (samen met echtgenote) slechts 65% AOW heb (straf voor ’t trouwen met voormalig vluchteling). Kortom, een enorme achteruitgang en 3 maal gestraft (huur, later ingaan AOW en beperkte AOW). Mooier kunnen we het niet maken, toch?

  Beantwoorden

 6. ·

  Graag zou ik willen weten hoe het kan dat dit wetsvoorstel nog besproken en goedgekeurd moet worden in de 1e- en 2e-kamer en dat de belastingdienst nu al de inkomens of inkomenssituatie onrechtmatig doorspeelt aan de woningstichtingen. Mijn privacy is nu al ernstig geschonden. Deze maatregelen gaan ervoor zorgen dat men een nog meer ontwrichte samenleving krijgt. Het gaat hier wel om 300 – 400.000 huishoudens in Nederland die nu al moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Al die jaren al geen enkele koopkracht verbetering en nu deze wetgeving. Het is een discriminerende maatregel. Voer dan gewoon een euro tax in waaruit blijkt dat de euro gefaald heeft. We moeten bloeden voor de falende beleggingen en voor een falend Europa. Wie pakt er de verkwistende geldstromen aan in Nederland? Waar blijven de maatregelen die belooft werden voor een ieder in de samenleving? Nee, er wordt 1 specifieke doelgroep gepakt en die zal betalen. Het is een lafhartige aanpak.

  Beantwoorden

 7. ·

  Ik begrijp dat het doel van de huurverhoging voor “scheefwoners” is om de doorstroming in woningmarkt op gang te brengen. Ik vind de term scheefwonen verkeerd. Ik ben behoudend in mijn uitgavenpatroon, word ik daar nu voor gestraft? Wanneer iedereen zo behoudend was geweest dan was er geen probleem op de woningmarkt en zeker geen vastgoedbubbel. U zou mij juist moeten belonen voor mijn bescheiden wooneis, een goed voorbeeld voor een verantwoord leefpatroon. Ik ben allenstaande met een tijdelijk contract, al zou ik willen ik krijg gewoon geen hypotheek. Bovendien zijn de vooruitzichten op de arbeidsmarkt niet echt rooskleurig (in de bouw) dus is het niet verstandig om een duurdere huurwoning te zoeken. Dat de woningmarkt op slot zit komt door de graaicultuur van de banken en projectontwikkelaars, niet door de zuinige burger. Oplossing voor de woningmarkt. Zorg voor bouwgrond buiten de projectontwikkelaar om. Zorg dat de overheid hypotheken gaat verstrekken tegen de gunstige rentes die ook de banken krijgen namelijk 1%, en zorg er voor dat iedereen die hypotheek kan krijgen, ook mensen die bij een bank niet welkom zijn. Dat werkt beter dan een subsidie van 5% voor woningbouwverenigingen, deze verdwijnt regelrecht in de bonus voor de “directie”. Beetje zinloos lijkt mij.
  Mijn standpunt: Ik ben geen scheefhuurder maar iemand met een behouden uitgavenpatroon, deze maatregel dwingt mij om me ook buitensporig te gaan gedragen. Daardoor is het probleem in de woningmarkt juist ontstaan, boven je stand leven. Straf mij niet met 5% huurverhoging maar biedt mij de middelen en stimulans om op een verantwoorde manier een woning te kopen.

  Beantwoorden

 8. ·

  Het inkomen van 2010 is dus bepalend voor het feit of je nu een scheefwoner bent of niet. Mijn basissalaris ligt momenteel net iets onder € 40.000,-. In 2010 en 2011 heb ik, net als collega’s, heel wat extra uurtjes moeten maken zodat het bedrijf waar ik werk het hoofd boven water kon houden en voorkomen kon worden dat er nog meer mensen ontslagen zouden worden. Mijn inkomen lag dus, door de extra uren, beide jaren iets boven de € 43.000,-. Dit zou mij dus in de catagorie scheefwoners doen belanden. Immers het belastbaar inkomen lag in 2010 boven de inkomensgrens. Als het werk zich weer normaliseerd, of indien het nog slechter gaat met het bedrijf, neemt mijn inkomen dus weer af en zou ik geen scheefwoner meer zijn. Wordt de extra huurverhoging dan weer teruggedraaid of moet ik extra looneisen gaan stellen om de huur te kunnen betalen?

  Beantwoorden

 9. ·

  Laten we wel wezen : De huurders boven de 43.000 norm betalen allemaal heel solidair mee aan de hypotheekrente aftrek via de hoge belastingdruk op inkomen, zonder daar van te profiteren. Scheefwoners zijn ook scheefbetalers!

  Beantwoorden

 10. ·

  Graag zou ik willen weten hoe het gaat als we 65 jaar worden over ruim 2 jaar, nu nog boven 43.000 euro, maar dadelijk ver er onder. Eerst dan twee maal een extra huurverhoging die nooit en te nimmer zal worden teruggedraaid. Ze kijken twee jaar terug dus krijg ik met 65 en 66 ook nog de extra huurverhoging. Wat moeten we als we de erge hoge huur dan niet meer kunnen betalen? Kunnen we dan verhuizen naar een sociale huurwoning?

  Beantwoorden

 11. ·

  Per 1 juli gaat de huur voor scheefwoners met 5% extra omhoog. Ik ben een scheefwoner. Huur van 562 euro. Als ik door zou stromen, wat niet lukt, al 2 maal ingeschreven geweest voor andere duurdere woning, dan komt deze woning die ik al 40 jaar huur in de vrije sector. Al de woningen in de wijk die leeg komen gaan naar de vrije sector, zodat ze niet beschikbaar komen voor minder draagkrachtigen. Dit is niet de bedoeling van de overheid volgens mij. Ik zou dan moeten verhuizen naar een woning in de zelfde straat, maar dan in de vrije sector.

  Beantwoorden

 12. ·

  Het doordrukken van deze regeling op dit moment kan niets met scheefwonen te maken hebben! Door de nieuwe EU-normen worden er dit jaar nauwelijks tot geen hypotheken verstrekt. Kopen is dus geen optie. Om ergens anders te gaan wonen, moeten er voldoende huurwoningen zijn en dat is in de randstad vaak niet het geval. Ergo: waar moeten al die zgn. scheefwoners naar toe? Voor mij is het niet meer dan een goedkope uitmelk-regeling. Uitmelken van een groep, die zoals hierboven al terecht wordt gezegd, toch al stevig meebetalen aan zaken zoals de hypotheekrenteaftrek. De problemen die deze regeling gaat veroorzaken, zijn niet van de lucht. De scheefwoonregeling heeft tot gevolg dat mensen die ergens al jarenlang wonen weg worden gejaagd en zo hun hele sociale context dreigen te verliezen. Zie hierboven enkele reacties van mensen die kort voor hun pensioen staan. Los daarvan zullen vele mensen die eens net boven die 43.000 euro verdienen, hiervan de dupe worden. Denk aan ZZP-ers (die in deze tijden helemaal geen hypotheek krijgen en meestal zeer onregelmatig verdienen) en aan bijvoorbeeld mensen die nog dit jaar ontslagen worden. We hebben immers een recessie. Hoe moeten deze mensen zo’n giga huurverhoging gaan betalen? Waar moeten deze mensen naar toe? En hoe zit dat als ze volgend jaar van een uitkering moeten leven of onder de minimum inkomensgrenzen vallen? Dan de privacy…. Daarvan is in Nederland niets meer over. Het is toch te gek voor woorden dat je als huurder weliswaar bezwaar kunt indienen tegen een dergelijke huurverhoging, maar dan al je inkomensgegevens aan je verhuurder mag gaan voorleggen! Wie heeft dit in vredesnaam bedacht? Echt weer hele kortzichtige korte termijnpolitiek. Ik hoop echt dat politici hier heel vlug tot inkeer komen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Helemaal mee eens. Je kan geen kant op en je wordt zo langzamerhand gestraft omdat je werkt. Benzineprijzen hoog daar moet je ook al bij leggen om op je werk te komen. De huur achterlijk hoog, maar geen onderhoud en een tochtig huis. Als je zonnepanelen of isolatie wil moet je meer huur betalen, wil je het zelf doen krijg je geen subsidie….
   En kopen kan in ons geval ook niet gezien onze leeftijd.
   Hoelang wil men hiermee doorgaan?
   Zo stimuleer je om minder te gaan werken, lijkt mij geen gezonde ontwikkeling.

   Beantwoorden

 13. ·

  Ik heb wat vragen over de extra “aangekondigde” huurverhoging van 5%. Het volgende: in 2010 zaten m’n partner en ik boven de 43.000 bruto inkomen. We hadden nog geen kinderen. In 2011 zaten we nog steeds boven de 43.000. Nog steeds geen kinderen. Alleen dit jaar gaan we in inkomen achteruit dat we misschien net boven de 43.000 uitkomen. Echter is er wel wat veranderd (er komt een kleine aan) wordt hier ook na gekeken? Je hebt immers veel meer uitgaven, de inkomensgrens is dan aan de lage kant. Tevens is het zo dat we nu al bijna 550 Euro aan huur betalen. De woning heeft 219 punten (wat overeen kwam met een maximale huur van 1.019 euro per maand). We krijgen geen huurtoeslag (omdat het inkomen te hoog is) maar de huurders betalen wel mee aan de hypotheekrente aftrek. Wordt daar ook naar gekeken? ik vind dit niet scheefwonen. Een inkomen met 43.000 in een huurwoning van 300 euro kijk dat is scheefwonen en dan nog vind ik het vreemd wat als ik een huis koop met een hypotheek van 300 euro ben ik dan ook een scheefwoner? Want ik krijg hier wel hypotheekrenteaftrek voor maar geen huurtoeslag. p.s.: Tevens is ook de inkomensgrens voor de “goedkopere” huurwoningen aan de magere kant….ex-minister Donner probeert u voor ons een huurwoning te vinden hier in de regio (Boarnsterhiem of Sneek) boven de 654 euro. SUCCES! want die zijn er op 2 na niet. Dan zit je al in de vrije sector. Maar goed dat is een andere zaak.

  Beantwoorden

 14. ·

  De peildatum voor scheefwoners is het jaar 2010. In 2010 verdienen wij onder de 43.000 euro. Volgend jaar gaat mijn man met pensioen, gevolg is een lager inkomen, maar in 2011 en 2012 komen we boven de 43.000 euro uit, dus met een veel lager inkomen krijg je toch een idiote hoge huur voor je kiezen, onbegrijpelijk voor heel veel mensen.

  Beantwoorden

  1. ·

   Helemaal mee eens, wij hadden in 2010 ook meer inkomen dan nu. Daar komt bij dat we toen nog allebij gezond waren en nu niet meer. Pensioen wordt 1 april weer gekort, hoog eigenrisico zorgpremie. Hier wordt je toch echt helemaal gek van.

   Beantwoorden

 15. ·

  Bij het scheefhuren mogen ook commerciële verhuurders de huur met 5% extra verhogen bij woningen onder 668 euro en bij een inkomen van 43.000 euro. Het kabinet wil woningcorporaties verplichten om minstens 75% van de woningen te koop aan te bieden. In bijzondere gevallen kan de minister dit percentage verlagen. Huurders krijgen het recht hun woning tegen de marktprijs te kopen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Waarom wordt in dit wetsvoorstel alleen huurhuizen van woningbouwcorporaties verkocht en niet van commerciële verhuurders. Scheefhuurders in huurhuizen van commerciële verhuurders moeten ook een mogelijkheid krijgen hun huurhuis te kunnen kopen, anders constateer ik een ongelijkheid.

  Beantwoorden

 16. ·

  Reactie-1:
  In aanmerking nemend dat in de regeling twee zaken oneigenlijk worden verbonden: inkomen van de huurder en de waarde van het huis van ’n ander, kan overwogen worden om de doorstroming te bevorderen door die max 5 procent niet ten goede te laten komen aan de verhuurder maar te storten in een fonds ter bevordering van de sociale woningbouw. Bovendien moet voorkomen worden dat de eventueel vrij komende woning door huurliberalisatie een hogere huur krijgt en alsnog aan het lagere segment wordt onttrokken. Daarnaast kan de woningmarkt in gang worden geholpen door een navenante regeling in te voeren voor koopwoningen. Boven een bepaald inkomen mag geen courante woning worden aangeschaft van een prijs die gericht is op zg starters of mensen met een lager inkomen. Denk aan de grenzen bij de premie A en B in het verleden.

  Reactie-2:
  Mijn huurbaas mag nu de huur niet verhogen ondanks dat zuid-oost Brabant geliberaliseerd is geworden. Hij mag dat alleen als er een nieuwe huurder komt. Hij wil gebruik maken van de scheefwoonregeling om mij te bewegen te vertrekken. Waarna de geliberaliseerde huur kan worden gebruikt bij de nieuwe huurder. Dit is m.i in strijd met de intentie van de scheefwoonregeling die er toch voor moet zorgen dat relatief goedkope huurwoningen beschikbaar komen voor lagere inkomensgroepen. Ook voor mij nog de vraag over voorzienbare inkomensdaling (over 8 mnd AOW en klein pensioen).

  Beantwoorden

 17. ·

  Ik vind het antwoord van de heer van Bochove van het CDA absoluut niet afdoende. Het gaat helemaal niet in op de problematiek en is dus niet politiek maar technisch. Oftewel in feite ontwijkend. Ik zie ook geen bijdrage of reacties van kamerleden op deze discussie. Het wetsvoorstel houdt geen rekening met ZZP-ers die een erg wisselend inkomen kunnen hebben. Het wetsvoorstel heeft een compleet irreële kijk op het inkomen van mensen een statisch en almaar stijgend. Werkeloosheid, demotie en sterk wisselende inkomens zijn een realiteit en moeten meegenomen worden. Ook mensen vlak voor hun pensioen, zoals de discussiebijdragen laten zien. ZZP-ers vormen tegenwoordig een dusdanig grote groep van de werkende bevolking dat hun situatie expliciet geadresseerd dient te worden in een zorgvuldige wet. ZZP-ers moeten wel rekening houden met hun wisselende inkomen en nemen als goede ondernemers geen onverantwoorde risico’s. En banken nemen deze risico’s dus ook niet en verstrekken terecht geen hypotheek. En het inkomen van twee jaar terug is dus geen inhoudelijk deugdelijke graadmeter, dat is onmiddellijk duidelijk zonder verdere uitleg. Inderdaad is een woonbelasting veel meer “to the point” dan deze haastklus van een wet die op een soort onderbuik gevoelens gevoed door denigrerende termen als scheefwonen stoelt. Dat is een beetje pest-taal op een schoolplein, onwaardig voor een politieke discussie. Wat ik ook mis aan de hele discussie over “scheefwonen” is een soort visie op woongebieden, een respect voor gegroeide relaties binnen een buurt en de identiteit van een buurt. Mensen worden gezien als een soort economische atoompjes zonder onderlinge binding die met hun werk en inkomen een beter “gepaste” omgeving opzoeken. “Scheefwoners” leven per definitie al een tijd in hun buurt en zijn daarmee vergroeid. Zij zorgen voor leefbaarheid en sociale cohesie. Het steriel “mengen” van inkomensgroepen door een divers aanbod van woonkategorieën binnen een wijk biedt daar onvoldoende waarborgen voor. Gegroeide relaties met buren en de buurt voorkomen sociale gettho’s en zorgen voor meer veiligheid en sociale controle. En meer in het algemeen gesproken: Nederland kent door hypotheekrenteaftrek en huursubsidie geen “marktconforme” huurprijzen/huizenprijzen. Die zijn simpelweg onbekend, we weten alleen dat de prijzen opgeblazen zijn en dat Nederland de hoogste particuliere schulden heeft in heel Europa. Dubbel zo hoog dan de tweede op de lijst, Portugal. Bij koopwoningen loopt nu langzaam de lucht eruit, hopelijk gecontroleerd. Dan zullen op den duur “marktconforme” huurprijzen ook in een ander licht komen te staan. Ondertussen zijn alle ingrepen hulpeloos en ingegeven door paniek. Zij zijn er in feite op gericht weer meer lucht in de woningmarkt te pompen. Dat is de diepere reden voor de hele starters en scheefwonen polemieken.

  Beantwoorden

 18. ·

  Ik ben zo boos over de regeling schreefwonen. Wij zijn 20 jaar geleden met een klein inkomen in een duur huurhuis komen wonen, beetje bij beetje opgeknapt (huisbaas doet niks) dan gaan de kids de deur uit, ga je als vrouw meer werken en dan word je hierdoor gestraft. Het is schandalig, je kan ook zeggen dat mensen die 20 jaar geleden een huis hebben gekocht met hypotheek aftrek dat huis is inmiddels meer waard, verkopen die hap en dan naar een duurder koophuis en de winst delen met de overheid want dat is ook door hun gefinancierd. Wij moeten naar een duurder huis (die zijn er niet) of een huis kopen en dat gaat niet meer op onze leeftijd. En als er dan verhoogd wordt dan alle woningbouw verenigingen en niet de ene wel en de andere niet. Ik heb de pech dat ik van Vestia huur, want de directeur is met 3 miljoen euro vertrokken naar een warm land en daar een aantal verkeerde beleggingen bij opgeteld, ben ik er zeker van dat mijn huur zeker omhoog gaat. Laten ze de niet-werkers (die niet willen) en huursubsidie ontvangen maar achter de vodden zitten, wij staan iedere dag vroeg op om naar het werk te gaan en de buurman maar lachen die blijft lekker thuis. Ik dacht dat NL democratisch was, nou vergeet het. Lekker al ons geld naar Griekenland en de harde werkers hier gewoon meer laten betalen. En als ik dan mijn goedkope huurhuis uitga, komt er dan iemand wonen met huursubsidie.

  Beantwoorden

 19. ·

  Het enige dat scheef genoemd mag worden in deze farce zijn de gedachtenkronkels van de bedenkers ervan. Ik heb bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) al een bezwaar ingediend tegen de handelwijze van de Belastingdienst / mijn verhuurder / Ministerie van BZK / Ministerie van Financiën, omdat het verstrekken van informatie omtrent mijn financiële positie in strijd is met de privacy-wet en bovendien grondwettelijk niet is toegestaan, ook al heeft het Ministerie van Financiën ontheffing verleend om dit mogelijk te maken. Ook vraag ik mij af of dit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (boven de 43.000 euro wel, eronder niet). Zij niet, dan wij ook niet! Ik denk dat het tijd wordt om tegen deze absurde maatregel fel te gaan protesteren en procederen, waarbij ik niet uitsluit dat ondergetekende gaat weigeren om 5% extra huurverhoging te gaan betalen, ook al zou zon’n idiote wet aangenomen worden. Dan maar burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is toch van de gekke om iemand die 48 jaar in dezelfde woning woont, nog proberen te dwingen elders te gaan wonen.

  Beantwoorden

 20. ·

  Zoals ik in de media voorbij zie komen is er een inkomensgrens gesteld voor wonen in soc.woningbouw. Dat als je daarboven komt je huur drastisch verhoogt gaat worden. Nu zit ik en vele met mij in een situatie als volgt; Ik heb co-ouderschap. We hebben ieder de zorg voor onze 2 kinderen voor 50%. Aangezien je bij een gemeente maar op 1 adres ingeschreven staat geeft dat in het opzicht (als er geen rekening mee gehouden wordt) een verkeerd beeld. Ik heb dus co ouderschap en heb voor de woning waar ik woon het convenant overlegt waarin staat dat ik ook 50% zorg voor de kinderen heb. Gezien de regels van inschrijven bij de gemeente staan de kinderen niet op mijn adres. Op het eerste oog lijk ik alleen daar te wonen met bijkomend salaris. Op het moment dat de kinderen op mijn adres ingeschreven staan wordt er neem ik aan rekening gehouden dat ik wel 2 kinderen heb. Er zijn veel mensen met aantoonbaar co-ouderschap, en waarbij de kinderen niet op hetzelfde adres ingeschreven staan, wordt daar rekening mee gehouden. Zou wel eerlijk zijn. Graag een reactie.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *