Scheefwoner door Mantelzorg

scheefwoner

Vraag aan de PvdA, de PvdD, de PVV en de VVD (12 januari 2016, kamerlid Tanamal, kamerlid Thieme, kamerlid Agema en kamerlid Schut)
Mijn schoonmoeder kan door meerdere tia’s met dementie tot gevolg niet meer zorgen voor zichzelf. Doordat haar AOW-tje bij ons wordt opgeteld zijn we scheefwoner. Allerlei toeslagen zijn we kwijt en elk jaar 4% extra huurverhoging. Ik ben afgekeurd met nog geen 1.000 euro in de maand. Ook mijn vrouw is 100% afgekeurd (spierdystrofie) met ongeveer de helft. Wij klaagden niet en konden ons redden. Nu het inkomen van mijn schoonmoeder er bij opgeteld wordt krijgen we helemaal niets meer. Alle toeslagen zijn weg en de huur stijgt de pan uit. Mijn dochter heeft bepaalde medicatie nodig die niet in de basis en aanvullende verzekering zit. We hebben een dure zorgverzekering moeten nemen om nog iets vergoed te krijgen. Maar daardoor betaal ik aan zorg al zo’n 386 euro per maand. Deze regering moet nu stoppen met het financieel uitkleden van de burgers. Anders moeten we mijn schoonmoeder in een verpleeghuis stoppen wat vele malen meer kost. Kunnen hier geen vragen over gesteld worden?

Antwoord van de PVV (13/1/16, kamerlid Agema)
Hartelijk dank voor uw bericht. U vraagt of ik vragen wil stellen maar daarmee zou ik u een rad voor ogen draaien. Bovenstaande is kabinetsbeleid en wordt uitgevoerd, of ik nu vragen stel of niet. Ik hoop dat het kabinet snel valt en dat we een nieuwe regering krijgen die hier wel oog voor heeft.

Antwoord van de VVD (29/1/16, kamerlid Schut)
Dank voor uw bericht. Wat goed dat u voor uw schoonmoeder zorgt. Ik begrijp dat de invoering van de kostendelersnorm voor u negatieve financiële gevolgen heeft. De VVD is een voorstander van de kostendelersnorm. Het idee hierachter is dat mensen die samenwonen, samen kosten voor het levensonderhoud kunnen delen. Uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat huishoudens er door de kostendelersnorm op achteruit gaan, maar dat het lonend blijft om samen te wonen. Het kostenvoordeel van samenwonen levert een groter voordeel op dan het nadeel van de verlaagde uitkering door de kostendelersnorm.

Antwoord van de PvdD (18/2/16, kamerlid Thieme)
Hartelijk dank voor uw vraag over uw gezinssituatie. Erg mooi dat u in deze omstandigheden toch de zorg voor uw schoonmoeder op u neemt. Wij delen uw zorgen over de betaalbaarheid van de mantelzorg zeer. De Partij voor de Dieren is van mening dat de bezuinigingen op de mantelzorg moeten worden teruggedraaid. De solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat de zorg vooral draait om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. De gezondheidszorg moet echter toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp, het ziekenhuis en natuurlijk de mantelzorg. Juist mensen die hun hand uitsteken naar anderen, dienen meer ondersteuning te krijgen. Mantelzorgers zouden daarom recht moeten hebben op financiële compensatie en aanvullende maatregelen die het mogelijk maken om zorg en arbeid te kunnen combineren. Om mantelzorgers te voorzien van de nodige kennis en expertise zouden gemeenten individuele, professionele ondersteuning moeten geven. De Partij voor de Dieren zal alle moties steunen die er toe leiden dat mantelzorgers een steuntje in de rug krijgen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de PvdA (16/3/16, kamerlid Tanamal)
Er is recentelijk een amendement aangenomen. Albert de Vries (PvdA) en E. Ronnes (CDA) waren de indieners. Hierin is geregeld dat huishoudens met een pensioengerechtigde worden uitgezonderd van inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daardoor krijgt u vanaf volgend jaar geen inkomensafhankelijke huurverhogingen meer. Daarnaast kunnen veel huishoudens met iemand met een handicap of chronische ziekte bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De regels daarvoor zijn te vinden op: ‘Extra huurverhoging hogere inkomens en middeninkomens: informatie voor huurders – Bezwaar extra huurverhoging gehandicapten en chronisch zieken 2016′.
Tenslotte kan er gevraagd worden om een huurverlaging op het moment dat het huishoudinkomen daalt, doordat bijvoorbeeld de samenstelling van het huishouden wijzigt. Op die manier kan voor een aantal jaren het inkomensafhankelijke deel van een huurverhoging ongedaan gemaakt worden. Informatie hierover is te vinden op: ‘Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?‘ Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

7 reacties


  1. ·

   Wij hebben ook dat probleem. Ons gezamenlijk inkomen is ongeveer zo’n 30.000 bruto en mijn schoonmoeder woont bij ons in. Aangezien ze nauwelijks nog lopen kan als gevolg van diverse lichte en zware tia’s hebben we diverse aanpassingen laten aanbrengen voor haar zoals aanpassingen Douche en Toilet en een traplift. Het aow inkomen van mijn schoonmoeder (72 jaar) wordt al sinds de invoering van die scheefwoon wet al bij ons inkomen opgeteld en krijgen daarom elk jaar de maximale huurverhoging. Mijn schoonmoeder moet een behoorlijke eigen bijdrage betalen voor deze voorzieningen en voor de scootmobiel. Omdat ons inkomen weer bij haar opgeteld wordt. Ik kom niet in aanmerking voor een hypotheek en een traplift wordt maar 1x verstrekt (ook dankzij het kabinet) dus een andere woning is niet mogelijk.
   Snap niet hoe ze dit nu gaan berekenen. Omdat 65 plussers worden vrij gesteld. Afwachten dus.

   Beantwoorden

 1. ·

  We zijn er echt honderden euro’s op achteruit gegaan. Mocht het niet meer mogelijk zijn om financieel rond te komen gaat ze naar een verzorgingshuis. Wat voor jullie veel duurder uit komt. Echt jammer dat jullie het leven van de minima onmogelijk maken. Jullie lachen het hardst met jullie topinkomens. Daarom zullen jullie de komende verkiezingen een hoop zetels achteruit gaan.

  Beantwoorden

 2. ·

  Uit de media heb ik begrepen dat de berekening inkomensafhankelijke huurverhoging veranderd. Wat betekent dit voor onze situatie. Mijn vrouw en ik hebben een gezamenlijk jaarinkomen van zo’n 30.000 euro. Mijn schoonmoeder woont bij ons in omdat wij zorgen voor haar. Afgelopen jaren is het inkomen van mijn schoonmoeder opgeteld bij ons inkomen met als gevolg jaarlijks een behoorlijke huurverhoging. Nu is bepaald dat 65 plussers hiervoor zijn vrij gesteld. Ik kan geen enkel reken voorbeeld vinden wat deze wet voor ons kan en gaat betekenen. Hier is de situatie als volgt: Gezin met 1 schoolgaand kind van 12; Ik 49 Jaar en mijn vrouw 45 jaar; Schoonmoeder 72 jaar. Gaat mijn schoonmoeder haar AOW nu niet meer meetellen in de berekening van de inkomensafhankelijke huurverhoging? Bij de bovenstaande vraag was dit wetsartikel nog niet aan de orde. Ik wil graag van de bewuste fracties weten hoe deze wet geïnterpreteerd moet worden in onze situatie.

  Beantwoorden

 3. ·

  Ik heb een vraag over de inkomsten uit PGB . Mijn vrouw ontvangt inkomsten uit PGB voor ons kind en ik werk in loondienst, maar mijn inkomen zijn niet genoeg voor koopwoning. Hypotheek telt niet inkomsten uit PGB mee. Maar met die inkomen woon ik scheef, zeg maar. Hoe kan ik een huis zo kopen met PGB inkomen zonder inkomen uit PGB zet ik rond 30.000 bruto per jaar. Daar koop je geen huis mee.

  Beantwoorden

  1. ·

   Wij hebben ook dat probleem. Ons gezamenlijk inkomen is ongeveer zo’n 30.000 bruto en mijn schoonmoeder woont bij ons in. Aangezien ze nauwelijks nog lopen kan als gevolg van diverse lichte en zware tia’s hebben we diverse aanpassingen laten aanbrengen voor haar zoals aanpassingen Douche en Toilet en een traplift. Het aow inkomen van mijn schoonmoeder (72 jaar) wordt al sinds de invoering van die scheefwoon wet al bij ons inkomen opgeteld en krijgen daarom elk jaar de maximale huurverhoging. Mijn schoonmoeder moet een behoorlijke eigen bijdrage betalen voor deze voorzieningen en voor de scootmobiel. Omdat ons inkomen weer bij haar opgeteld wordt. Ik kom niet in aanmerking voor een hypotheek en een traplift wordt maar 1x verstrekt (ook dankzij het kabinet) dus een andere woning is niet mogelijk.
   Snap niet hoe ze dit nu gaan berekenen. Omdat 65 plussers worden vrij gesteld. Afwachten dus.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *