Mantelzorg

mantelzorg

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (15 juni 2015, kamerlid van Weyenberg, kamerlid Tanamal, kamerlid Agema en kamerlid van Ark)
Ik ben 42 jaar en ik heb vijf jaar geleden een herseninfarct gehad. Hierdoor ben ik halfzijdig verlamd. Nu moet mijn man geregeld mee naar dokterbezoeken. Dit kost mijn man zijn vrije dagen. Anders kost het hem geld voor een regeling. Geld wat er niet is. Mijn echtgenoot werkt veertig uur per week en doet daarnaast ook het huishouden al vijf jaar lang. Nooit thuiszorg gehad. Mijn vraag is daarom kan er dan geen regeling komen dat hij gewoon vrij kan krijgen voor dokter bezoeken zonder dat het hem geld en tijd kost. Zodat hij zijn vrije dagen kan gebruiken om een dag vrij te zijn en in de zon kan gaan zitten.

Antwoord van de PvdA (17/6/15, kamerlid Tanamal)
Wij hebben eind vorig jaar de wet ‘Arbeid en Zorg’ verbeterd. De Eerste kamer heeft het aangenomen dus er zijn een aantal mogelijkheden. Ik zet ze voor u op een rij:

 • Een keer per 12 maanden mag er een aanvraag worden gedaan voor kortdurend zorgverlof. Dat gaat om een periode van twee maal de duur van de arbeidstijd per week. Voorheen was het zo dat alleen familie in de eerste graad dat mocht aanvragen. We hebben geregeld dat iedereen met wie je een sociale relatie hebt dat nu mag aanvragen. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook uw andere familieleden of vrienden een beroep kunnen doen op dit zorgverlof. Wel moet de werkgever akkoord gaan en kan hij weigeren wanneer er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Er moet natuurlijk ook een reden zijn om dit verlof aan te vragen.
 • De werkgever betaalt 70% van het loon en de werknemer betaalt zelf 30%. Soms zijn er aanvullende afspraken gemaakt in de CAO. Ik adviseer uw man om altijd het gesprek met de werkgever aan te gaan. Vaak zijn er goede afspraken te maken.
 • Het langdurend zorgverlof betaalt u voor een deel helemaal zelf.
 • Ook is er nog het calamiteitenverlof. Minister Asscher heeft gezegd dat dit de mogelijkheid geeft voor doktersbezoek. Ik heb hem er speciaal naar gevraagd of het ook om doktersbezoek gaat dat is afgesproken dus niet alleen bij een incident. Dat heeft hij bevestigd. Hier ligt dus de mogelijkheid voor uw man.
 • Spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer of de noodzakelijke begeleiding daarbij van de personen, bedoeld in artikel 5:1 van de wet ‘Arbeid en Zorg’.

Antwoord van de VVD (18/6/15, kamerlid van Ark)
Allereerst wil ik u graag bedanken voor uw vraag over de situatie waar u en uw man zich in bevinden. De zorg voor naasten in combinatie met verplichtingen op het werk en in het gezin kan emotioneel en fysiek heel zwaar zijn. Om niet in de knel te komen is het goed dat er mogelijkheden zijn om afspraken te maken over de combinatie van arbeid en zorg. De VVD vindt en weet dat veel zaken heel goed tussen werkgever en werknemer geregeld kunnen worden in goed overleg. Het bespreekbaar maken van mantelzorg en het vergroten van de bewustwording bij de werkgever is daarbij van groot belang.

Antwoord van D66 (8/7/15, kamerlid van Weyenberg)
De nieuwe wet Arbeid en Zorg die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om het combineren van werk en zorg iets gemakkelijker te maken. Wij constateren dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het calamiteitenverlof ingezet kan worden voor de noodzakelijke begeleiding van naasten bij (geplande) doktersbezoeken. De werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof. Wij hopen dat het calamiteitenverlof, in overleg met de werkgever, uitkomst biedt voor u en uw echtgenoot. Wellicht kan het kortdurend zorgverlof een meer structurele oplossing bieden, maar dat leidt tot gederfd inkomen en, zoals u zelf ook aangeeft, daar moet dan wel ruimte voor zijn. Graag wensen wij u en uw echtgenoot stekte bij het vinden van een werkbare balans tussen een fulltime baan en het zorgen voor elkaar wanneer dat nodig is.

Antwoord van de PVV (15/7/15, kamerlid Agema)
Op dit blog valt te lezen dat u reeds een uitgebreid inhoudelijk antwoord hebt ontvangen van de VVD en de PvdA. Ik wens de vraagsteller alle goeds en dat ze uit de voeten kan met de antwoorden van mevrouw Tanamal en mevrouw Van Ark.

3 reacties


 1. ·

  Beste PVDA, D66 en VVD.
  Bedankt voor het antwoord. Hier kunnen wij als gezin wat mee. Met vriendelijke groeten, Sandra Zuiderwijk-Jungslager

  Beantwoorden

 2. ·

  Graag wil ik even reageren op ‘mantelzorger krijgt kado’
  Ik ben mijn hele leven werkzaam geweest en helaas door bedrijfseconomische omstandigheden een paar jaar geleden ontslagen. Daarna heb ik nog 2 x een baan gevonden maar omdat ze niet op mij konden rekenen, omdat ik mij soms adhoc af moest melden omdat mijn vader niet in orde was, werd mijn contract niet verlengd. Helaas ben ik daardoor nu in de bijstand terecht gekomen na een arbeidzaam leven van bijna 40 jaar.
  Mijn vader woonde in Amsterdam, na het overlijden van mijn moeder, die na een lang ziekbed aan kanker is overleden, kon mijn vader het niet meer alleen redden, hij had alles gegeven de laatste jaren en kon niet meer. Hij at slecht, kwam niet meer buiten, lichamelijk ging hij snel achteruit en de dagen waren behoorlijk donker en sober.
  Ik heb een fantastische warme jeugd gehad en kon mijn vader niet laten verpieteren in Amsterdam. Ik heb toen gevraagd of hij voor een paar maanden naar De Achterhoek wilde komen om even bij te komen. Hij is gebleven en nooit meer naar Amsterdam terug gegaan. De herinneringen en zijn lichamelijke beperkingen lieten het niet meer toe.
  Mijn vader heeft hartfalen en ernstig COPD. Dat brengt veel extra zorg met zich mee, Niet alleen de dagelijkse dingen, maar ook emotioneel en fysiek is het zwaar. Ik ben 24/7 in dienst. Doordat ik helaas in de bijstand terecht ben gekoment word ik gekort, omdat sinds de nieuwe participatiewet mijn vader als inwonend wordt beschouwd. Hij heeft zijn hele leven lang hard gewerkt en heeft een klein pensioen opgebouwd. Die moet hij nu noodgedwongen aan mij afstaan, want zeg nu eerlijk, wie kan er leven van een bijstanduitkering van eerdaags 400 euro. Noodgedwongen ben ik nu dus financieel afhankelijk van mijn vader!! Nog nooit in mijn leven ben ik financieel afhankelijk geweest. Tot nu toe. Ik word gestraft met de MANTELZORGBOETE.
  Niet alleen is het behoorlijk zwaar om 24/7 voor je vader te zorgen maar dat je daarnaast gewoon gekort wordt en als doekje voor het bloeden een mantelzorgkado van 50 euro krijgt! Daar word ik echt lichamelijk onpasselijk van. Neem een asielzoeker in huis (niets ten nadele van vluchtelingen en asielzoekers, daar heb ik alle begrip voor) en je krijgt van alles en nog wat toegeschoven, neem je je eigen vader of moeder in huis dan wordt je rigoureus gestraft en gekort terwijl ik de maatschappij toch een hoop kosten bespaar. Dat moest mij even van het hart.
  Met vriendelijke groet, Ria Kooistra

  Beantwoorden

 3. ·

  Doordat mijn man bijna 1 jaar geleden is overleden aan de gevolgen van kanker, heb ik zelf ondervonden hoe zwaar het is dit te moeten combineren met je werk. Er wordt je gezegd dat je recht hebt op zorgverlof, 72 uur waarvan 36 uur voor eigen rekening is. Of 2 weken verlof ook op eigen kosten. Maar er moet worden gerealiseerd dat hij binnen afzienbare tijd komt te overlijden. Je gaat verder omdat je weet dat na zijn of haar dood alles doorgaat inclusief de betalingen. Dat is waar men zich druk om maakt. Hoe verder. Het is raar dat er wel rekening wordt gehouden met zwangerschappen inclusief zwangerschapsverlof. Dus moeders en vaders mogen wennen aan iets moois. Maar iemand die zijn partner, meestal na heel veel jaren samen te zijn, verliest moet verder gaan en alles uit de kast trekken om samen te kunnen zijn. Meestal in het weekend of op vrije dagen enz. De weken na zijn / haar dood moet er heel veel geregeld worden met heel veel verdriet en pijn, maar het moet. Je weet echt niet meer wat en hoe je iets geregeld moet krijgen. Nadat een baby geboren is kan men op hun gemak genieten en wennen aan alles wat nieuw is.
  Dit gebeurt ook in maar dan met een overlijden, maar minder leuk, als je een partner of een kind verliest. Ik vind dat er veel meer rekening moet worden gehouden met deze trieste gevallen, want wetende dat je partner of kind komt te overlijden is een vreselijk vooruitzicht. Ik moest dit even kwijt en hopende dat hier goed naar gekeken kan worden. Ik ben hier tegen aan gelopen maar zo lopen er meerdere personen rond.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *