Verstandelijke Beperking en Stemrecht

verstandelijke

Vraag aan het CDA, de PvdA, de PVV en de VVD (12 juni 2015, kamerlid van Toorenburg, kamerlid Fokke, kamerlid Bosma en kamerlid Taverne)
Hoe is het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie mogen stemmen bij verkiezingen in Nederland? Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking, er zijn er bij die in een belevingswereld van een kind van 4-5 jaar leven. Toch krijgen zij een stemkaart toegezonden. De ouders stemmen dan voor die persoon maar in feite is dat toch kiezersbedrog want de persoon in kwestie is vaak ook handelingsonbekwaam c.q. handelingsonbevoegd. Zij zijn niet eens in staat om de ouders/ voogd te machtigen. Ik vind dit een kwalijke zaak. Graag zou ik uw mening hierover willen vernemen. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat dit in Nederland gebeurt?

Antwoord van de VVD (15/7/15, kamerlid Taverne)
In Nederland hebben we wettelijk vastgelegd wat de eisen zijn om te mogen stemmen. Als we mensen met een verstandelijke beperking zouden uitsluiten van stemrecht, zouden we ergens een grens moeten trekken. Deze grens zou altijd arbitrair zijn en onderwerp van voortdurend debat worden. Want waarom zou iemand met een verstandelijke beperking met een IQ van 70 niet mogen stemmen, en met een IQ van 71 wel? Mede daarom heeft Nederland al een hele tijd geleden voor de makkelijkste oplossing gekozen, namelijk geen IQ-grens voor het kiesrecht. Ik ben met u eens dat het een lastig vraagstuk is, maar ik ben er niet van overtuigd dat het uitsluiten van het kiesrecht voor deze groep mensen de beste oplossing is.

Geen antwoord van het CDA (12/9/15, kamerlid van Toorenburg)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PvdA (12/9/15, kamerlid Fokke)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (12/9/15, kamerlid Bosma)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *