Letselschade en Vermogensheffing

letselschade

Vraag aan de PvdA, de SP en de VVD (10 januari 2016, kamerlid Groot, kamerlid Bashir en kamerlid Neppérus)
Er zijn (met name jonge) letselschade slachtoffers die voor het verlies van arbeidsvermogen vanuit de letselschade bedragen uitgekeerd hebben gekregen die ver boven de vermogensheffing grens uitkomen. Het verlies van arbeidsvermogen moet levenslang hiermee worden gecompenseerd. De rechtbanken kende hiervoor doorgaans een rekenrente met een niet risicovol belegd vermogen van 3% toe (rendement 6% en inflatie 3%). Bij de berekeningen van het verlies van arbeidsvermogen werd tevens uitgegaan van een vermogensheffing van 1.2%. Letselschade slachtoffers worden nu dubbel slachtoffer. Slachtoffer van wat hen is overkomen en financieel slachtoffer. Zij behalen de toegewezen rekenrente niet en krijgen met extra vermogensheffing te maken. Hierdoor komen zij niet toe met het aan hun uitgekeerde bedrag. De aanname dat er bij hogere vermogens een hoger rendement wordt gehaald is onterecht: Bij de berekeningen is uitgegaan van niet risicovolle beleggingen. Bij letselschade slachtoffers die onder curatele staan is de curator gebonden aan de richtlijnen van het LOVCK (zie pagina 7 punt 9 richtlijnen bewindvoering). Letselschade slachtoffers die niet onder curatele staan stappen hierdoor mogelijk in ongewenste (te) risicovolle beleggingen. Zijn er mogelijkheden deze uitkeringen (deels) te ontzien bij de wijziging van vermogensheffing tot de letselschade branche kan inspelen op deze wijziging? Bijvoorbeeld om dit vermogen als bijzonder vermogen aan te merken? Dit is in verleden eerder gebeurd zie: belastingdienst bijzonder vermogen.

Geen antwoord van de PvdA (10/4/16, kamerlid Groot)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (10/4/16, kamerlid Bashir)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (10/4/16, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *