Vermogensrendementsheffing

vermogensrendementsheffing

Vraag aan D66, de PvdA, de PVV en de VVD (6 februari 2015, kamerlid Koolmees, kamerlid Groot, kamerlid van Dijck en kamerlid Neppérus)
De vermogensrendementsheffing gaat uit van een fictieve rente voor de spaarder van 4%. Dit percentage is al lang niet meer haalbaar. Waarom past u dit percentage niet aan in neerwaartse zin? Waarom geeft u geen krimp? Dit is toch niet meer eerlijk?

Antwoord van de PvdA (6/2/15, kamerlid Groot)
U hebt gelijk dat de bestaande box 3 heffing niet meer van deze tijd is. Wij werken hard aan een nieuwe vormgeving die beter aansluit bij werkelijk behaalde vermogenswinsten. Dan gaan mensen die een laag rendement halen vanzelf minder betalen en mensen die veel vermogenswinst maken meer. De uitvoerbaarheid van zo’n nieuw stelsel wordt momenteel onderzocht. Overigens is de bestaande heffing iets minder oneerlijk dan op het eerste gezicht lijkt. Dat komt door de vrijstelling in Box 3 van ruim 21.000 euro. Voorbeeld: een getrouwd of samenwonend stel met een behoorlijk box 3 vermogen van 80.000 euro betaalt effectief 1,2% x (80.000 – 42.000) = minder dan 0,5%. De dubbele vrijstelling dempt dus behoorlijk. Vermogens boven de 80.000 euro worden veelal mede in beleggingsfondsen of onroerend goed belegd, alwaar de rendementen historisch gezien aanzienlijk hoger liggen.

Geen antwoord van D66 (6/5/15, kamerlid Koolmees)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de PVV (6/5/15, kamerlid van Dijck)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de VVD (6/5/15, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

1 reactie


  1. ·

    ‘Overigens is de bestaande heffing iets minder oneerlijk dan op het eerste gezicht lijkt.’
    Alle soorten van heffingen op vermogen waar reeds belasting voor is betaald is oneerlijk. Waarom iets recht praten dat krom is?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *