Boete Verhoging CJIB

boete

Vraag aan D66, GL, de PvdA en de SP (10 februari 2015, kamerlid Berndsen, kamerlid van Tongeren, kamerlid Recourt en kamerlid Kooiman)
Ik heb door onwetendheid bij het kopen van een tweedehands auto de verzekering van mijn oude auto overgeschreven. Na 6 weken heeft men een steekproef gedaan en mijn oude auto, waarvan ik nog onderdelen van af wou halen en dan laten slopen, niet meer verzekerd was. Dit leverde dus een boete op van € 396. Ik heb al diverse malen naar het CJIB geschreven dat ik niet in staat ben om de boete in één keer te betalen, de laatste keer nog 3 weken geleden. Toen was de boete nog bijna € 600. Deze week kreeg ik een tweede aanmaning en werd het bedrag verhoogd naar bijna € 1.200. Ook dit bedrag kan ik dus niet in één keer betalen en dan wordt de boete dus volgende maand € 2.400 etc. tot een totaal bedrag van? Waarom weigert men mij een betalingsregeling te geven? Ik word straks in de goot geduwd doordat ik een bedrag van € 400 niet in één keer kon betalen. Wordt mijn verdere leven lang gegijzeld, omdat de boete zo enorm is gegroeid dat ik het nooit zou kunnen betalen en dus geregeld gegijzeld zal worden en daardoor ook nooit meer een kans op werk zal krijgen. Kunt u mij vertellen wat ik nu moet doen?

Antwoord van GL (11/2/15, kamerlid van Tongeren)
Ik kan niet beoordelen hoe uw procedure precies is verlopen en wat, of wie, er nu precies de fout is ingegaan. Ik vrees dat er weinig mogelijkheden zijn om nog onder de boete uit te komen. Een niet betaalde boete wordt bij de eerste aanmaning met 50 procent verhoogd en bij de tweede aanmaning verdubbeld. Op de website van het CJIB staan de voorwaarden waaronder een betalingsregeling mogelijk is. Indien u in de schuldhulpverlening zit, is er nog de mogelijkheid om een minnelijke schikking met het CJIB te treffen, maar ook dan zult u op termijn uw boete moeten betalen. Het Openbaar Ministerie gaat inderdaad in het uiterste geval over tot gijzeling (maximaal één week per sanctie). Eerst zal het OM proberen met minder ingrijpende middelen de boete te verhalen, bijvoorbeeld door een loonvordering of door een deurwaarder in te schakelen. Gijzeling is een uiterste stap. Als er sprake is van betalingsonmacht en u écht uw boete niet kan betalen wijst de kantonrechter de gijzelingsvordering van het Openbaar Ministerie af. Hoe het ook zij, het lijkt me goed om zo snel mogelijk contact te zoeken met het Openbaar Ministerie.

Antwoord van de PvdA (14/4/15, kamerlid Recourt)
Het CJIB is het incassobureau van de overheid. Als een burger een boete opgelegd krijgt of een schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer, dan zal het CJIB zorgdragen voor de inning. Iemand heeft een misdrijf gepleegd of een overtreding begaan en wordt daarvoor gestraft. Voor het slachtoffer en de samenleving is het belangrijk dat deze straf geëxecuteerd wordt. Datzelfde geldt voor het vergoeden van de schade die het slachtoffer van een misdrijf heeft geleden.
Hoe werkt het CJIB
Om te zorgen dat de boetes worden betaald heeft het CJIB enkele pressiemiddelen. Als de verkeersboete niet (tijdig) is betaald kan het CJIB het bedrag verhogen met 50% of 100%. Als betaling nog steeds uitblijft kan het CJIB de deurwaarder inschakelen en als dat ook niet helpt dwangmiddelen inzetten zoals het innemen van de rijbewijs, tijdelijk in beslagnemen van de auto of in het meest uiterste geval kan de kantonrechter gevraagd worden de wanbetaler te gijzelen (voor maximaal 7 dagen). Voor boetevonnissen (boete opgelegd door de rechter) gelden andere regels. Als de boete niet tijdig is betaald zal het CJIB de boete verhogen met 15€ of bij een tweede aanmaning nogmaals met minimaal 15€ tot een maximum van 20% van de boete. Als nog steeds niet is overgegaan tot betaling zal het CJIB een deurwaarder inschakelen. Als uiterste pressiemiddel kan het CJIB overgaan tot vervangende hechtenis. Deze gevangenisstraf vervangt de boete en staat in het vonnis vermeld. Het CJIB int ook de schadevergoeding die betaald moet worden aan het slachtoffer. De pressiemiddelen die staan op het niet (tijdig) betalen van de schadevergoeding zijn vergelijkbaar met de regels die gelden voor boetevonnissen. Het enige verschil is dat de vervangende hechtenis de verplichting om de schadevergoeding te betalen niet opheft.
Wat vindt de PvdA
Het uitgangspunt is dat iedereen zijn boete of de schadevergoeding moet betalen. Deze afspraken hebben we met elkaar gemaakt en we hebben de rechters de bevoegdheid gegeven om de boetes of een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Met deze afspraken moet je niet lichtvaardig omgaan. Toch zijn er voorbeelden denkbaar waarbij een veroordeelde in grote financiële problemen kan raken als hij de opgelegde boete of schadevergoedingsmaatregel in een keer moet voldoen en geen passende betalingsregeling aangeboden krijgt. Als de veroordeelde dan moet besluiten om niet te betalen, omdat hij niet kan betalen, ontstaat er een onwenselijke situaties waar niemand bij gebaat is. De PvdA vindt dat het CJIB meer dan tot nu toe is gebeurd maatwerk moet leveren. Als een veroordeelde hard kan maken dat hij niet kan betalen, maar wel wil, dan moet een passende betalingsregeling afgesproken worden.
Onlangs hebben de rechters aangegeven te weigeren wanbetalers in de cel te stoppen. Het OM doet zeer regelmatig een gijzelingsverzoek. Vorig jaar waren dat er 130.000 verzoeken. Van deze 130.000 verzoeken werd maar een klein percentage gehonoreerd (ongeveer 5 %). Met de rechters is de PvdA van mening dat gijzelingsverzoeken tot het minimum beperkt moeten blijven. Een gijzeling kan effect hebben als iemand wel kan betalen, maar niet wil. Het is de taak van het CJIB om hard te maken in hoeverre de wanbetaler wel in staat is om te betalen, maar niet wil en andersom. Dit moet door de rechter kritisch worden getoetst. Als er misbruik wordt gemaakt van een bevoegdheid die zo ver gaat dat iemand zijn vrijheid wordt ontnomen door gijzeling – en daar lijkt het sterk op met 130.000 voornemens – vindt de PvdA het heel terecht dat de rechter dan alle verzoeken afwijst.

Antwoord van D66 (16/4/15, kamerlid Berndsen)
Een vervelende situatie. Wij kennen de feiten van uw zaak onvoldoende om een oordeel te kunnen vellen. Wel kunnen wij u net als GroenLinks, wijzen op de procedure zoals deze in het algemeen van toepassing is. Ons advies luidt dan ook, neem snel contact op met het CJIB en het Openbaar Ministerie voor een betalingsregeling.

Geen antwoord van de SP (10/5/15, kamerlid Kooiman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

4 reacties


 1. ·

  Beste vragensteller,
  Omdat er vanuit de politiek over het algemeen weinig concrete informatie komt waar u ook echt iets mee kunt, zal ik proberen de vraag wat inhoudelijker te beantwoorden.
  Feit is dat ook de politiek in uw specifieke geval niet veel kan doen, behalve zich hard te blijven maken voor de mogelijkheden van het treffen van een betalingsregeling. Per 1 juli 2015 is dit namelijk wél mogelijk, maar alleen voor oude zaken. Dat is natuurlijk niet genoeg Ook de mensen die in de problemen zijn gekomen door een boete die is opgelegd vóór 1 juli 2015 moeten van deze regeling gebruik kunnen maken. Gelijke monniken, gelijke kappen. De praktijk is op dit moment anders. Is uw geval voor het CJIB schrijnend genoeg, dan kunt u wel een betalingsregeling treffen. Maar dan moet u ook echt van een minimum inkomen leven en bij voorkeur meerdere schulden hebben. Uw boete moet dan ook meer dan 900 euro bedragen, maar dat moment komt er (als ik uw verhaal goed begrijp) er vanzelf aan. Als u niet tot de schrijnende gevallen hoort (naar maatstaven van het CJIB, welteverstaan) dan heeft u vooralsnog pech. De boete wordt overigens twee keer verhoogd. Dit is dus niet ‘onbeperkt’.
  Toch is het belangrijk om aan het CJIB te blijven aangeven dat u een betalingsregeling wilt. Dit heeft u nodig als bewijsmateriaal bij een eventuele rechtszitting als het OM u wilt gaan gijzelen om u tot betaling te dwingen. De rechtszitting kan voor u uitkomst bieden, omdat de rechter kan besluiten om alsnog een betalingsregeling te vorderen. Dat u dat wilt, kunt u natuurlijk ook aan de rechter aangeven! Mocht het CJIB bedragen van uw rekening gaan afschrijven, let dan goed op uw beslagvrije voet. Ook het CJIB (het OM) mag u niet onder uw beslagvrije voet laten komen, maar heeft in de praktijk lak aan deze wettelijke regels. Teken in dat geval direct protest aan, of nog beter, schakel een advocaat in. Indien het CJIB uw rijbewijs wil innemen en u kunt aantonen dat u niet in staat bent de boete te betalen, is een gang naar de rechter eveneens aan te raden. Een dwangmiddel mag alleen worden ingezet als u in staat bent te betalen, maar dit weigert te doen.

  Ik denk dat de volgende artikelen voor u interessant zijn:
  http://cel34.nl/span-kort-geding-aan-tegen-de-staat-bij-gijzeling/
  http://cel34.nl/span-kort-geding-aan-tegen-de-staat-bij-gijzeling/
  http://cel34.nl/betalingsregeling-cjib-huidige-zaken/
  http://cel34.nl/openstaande-boetes-wat-kan-ik-doen/
  Veel sterkte en vooral succes!
  Cel34.nl

  Beantwoorden

 2. ·

  Zelf flink in de problemen. CJIB heeft betalingsregeling niet geaccepteerd. Het heeft al te lang geduurd. Probleem waardoor is niet bespreekbaar. Vervolgens twee auto’s in beslag genomen en dus nu ook eigen bedrijf niet meer draaiende. Andere schuldeisers gingen akkoord met betalingsregeling alleen door CJIB moest een ( getoetst / uitgezocht) levensvatbaar bedrijf opgedoekt worden. Wanneer CJIB wel akkoord was gegaan, dan hadden we nu nog inkomsten uit eigen zaak. En hadden we het goed kunnen oplossen. Nu is gelukkig door rechter het verzoek tot gijzeling afgewezen. Enigste pluspunt. Over een jaar komt CJIB weer. Wij leven van een minimale Wajong. 850 euro. Momenteel heb ik geen werk. Mijn dank.

  Beantwoorden

 3. ·

  Geachte heer/mevrouw, In september ’15 reed ik abusievelijk door rood op een kruising waar nooit verkeerslichten hadden gestaan. Mijn schuld, ik had oplettender moeten zijn. De boete was €237 en daar wilde ik voor instaan, maar als alleenstaand moeder heb je dat niet ineens bij elkaar. 3 dagen betaalde ik deze boete te laat en er volgde een herinnering. Mijn schuld dat ik deze niet goed had gelezen en er vanuit ging dat mijn betaling deze herinnering had doorkruist en dacht het afgedaan te hebben. Er volgde een 2e herinnering van €460, dus ik ging me inlezen in het beleid van CJIB en realiseerde me dat de overtreding me wederom door eigen schuld in totaal €697 kostte. Een rib, maar blijkbaar heeft het CJIB wettelijk gezien het recht om dergelijk zware maatregelen op te leggen. Boete van een paar dagen te laat had ik nog begrepen, maar in verhouding vind ik dit niet staan. Een geplande midweek weg met de kinderen in de voorjaarsvakantie heb ik nu kunnen annuleren. Wederom begrijp ik dat dit alles door mijn toedoen is, de kinderen helaas minder. Wat mij onrust geeft is dat wij nog IETS in te leveren en annuleren hadden, maar zij zetten op deze wijze alle andere mensen die dat niet kunnen ENORM met hun rug tegen de muur, door een enorme trap na te geven, terwijl het feitelijk niet eens over wanbetaling gaat. Zijn deze verhogingen niet van buiten deze tijd? Een paar tientjes boete is voor de minima al een straf en waarom mensen financieel op de spits drijven wanneer de media bol staat van deze discussie, omdat het CJIB mensen tot celstraf aan toe het vuur aan de schenen legt. Ik wilde geen betalingsregeling, maar de eer aan mezelf houden door de boete in 1 keer, hetzij met een paar dagen vertraging te voldoen, de narigheid die dat oplevert, druist enorm tegen mijn rechtsgevoel en dat van vele mensen in. Is het CJIB dan niets anders dan een geautomatiseerde boete-machine?
  Graag verneem ik uw reactie. Met vriendelijke groet,

  Beantwoorden

 4. ·

  Aangezien ik niet meer aan de verplichting kon voldoen om mijn maandelijkse zorgpremie te betalen ben ik door mijn verzekeringsmaatschappij aangemeld bij CAK, voorheen Zorginstituut Nederland. Tevens heb ik al een afbetalingsregeling bij een incassobureau. Ik vraag mij in dit geval af waarom er ook nog eens een boete moet worden opgelegd? Dit levert alleen maar meer problemen op t.a.v de maandelijkse betaling van deze boete. In eerste instantie betaalde ik € 200 per maand maar gezien ik ook nog eens maandelijks € 134 moet betalen, is het bedrag verlaagd naar € 75. Nu duurt het dus ook weer langer voordat ik het totale openstaande bedrag heb terugbetaald en doordat ik de boete niet of nauwelijks kan betalen krijg ik weer te maken met beslaglegging. Waarom kun je geen betalingsregeling treffen voor de maandelijks te betalen boete? Dit voorkomt in ieder geval meer financiële problemen. Bovendien wordt er in ieder geval maandelijks wel iets betaald. Ik wil wel betalen maar mijn inkomen ligt op bijstandsniveau. Kan hier echt niets aan gedaan worden?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *