Belasting op Spaargeld

belasting

Vraag aan de PvdA en de VVD (23 maart 2015, kamerlid Groot en kamerlid Neppérus)
Hoe kan er nu sprake zijn van een eerlijke belasting wetgeving, als van alle hardwerkende mensen die de afgelopen jaren wat spaargeld opzij hebben kunnen zetten en daar nu slechts 0,9% rente van de bank over krijgen, dat dan de Belasting daarover 1,2% inhoudt? De Belasting wetgeving loopt hierop al twee jaar achter en zou op zijn minst verander = verlaagd c.q. variable gemaakt moeten worden.

Antwoord van de PvdA (23/4/15, kamerlid Groot)
Hartelijk dank voor uw vraag! U hebt gelijk dat de bestaande box 3 heffing niet meer van deze tijd is. Wij werken hard aan een nieuwe vormgeving die beter aansluit bij werkelijk behaalde vermogenswinsten. We hopen hierover voor de zomer over te besluiten. Dan gaan mensen die een laag rendement halen vanzelf minder betalen. Overigens is de bestaande heffing iets minder oneerlijk dan op het eerste gezicht lijkt. Voorbeeld: een getrouwd of samenwonend stel met een behoorlijk box 3 vermogen van 80.000 euro betaalt effectief 1,2% x (80.000 – 42.000) = minder dan 0,5%. De (dubbele) vrijstelling dempt dus behoorlijk. Vermogens boven de 80.000 worden veelal mede in beleggingsfondsen of onroerend goed belegd, alwaar de rendementen historisch gezien aanzienlijk hoger liggen. Tenslotte kennen we in Nederland geen vermogensbelasting op pensioenen en het eigen huis; vergeleken met veel andere landen is de grondslag voor de vermogensbelasting erg smal. Neemt niet weg dat er alle reden is voor een eerlijker vermogensrendementsheffing, want u hebt gelijk dat een heffing van 1,2% bij deze rentestand niet is uit te leggen.

Geen antwoord van de VVD (23/6/15, kamerlid Neppérus)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Eerlijker is om in zijn geheel geen belasting te heffen op vermogens waarvan duidelijk is dat dit is vergaard met eigen geld waarover reeds belasting is betaald. (o.a. inkomstenbelasting). Het is te gek voor woorden dat je over je eigen geld nog steeds belasting blijft betalen. Afschaffen die regel, is namelijk ook niet meer van deze tijd. Sterker nog, belasting innen zou in principe helemaal niet mogen. De wet schrijft namelijk voor dat niemand tegen zijn wil van zijn eigendom mag worden ontdaan. Wat heeft de regering hierop te zeggen?

    Beantwoorden

  2. ·

    Ik ben gepensioneerd en heb een klein vermogen opgebouwd. Uitsluitend met de intentie om de opbrengst hiervan te gebruiken als aanvulling op mijn pensioen. En dit zonder risico te lopen. D.w.z. het geld staat op spaarrekeningen. Het voorstel van de nieuwe VRH betekent voor ons dat we (nog) meer belasting gaan betalen, omdat een deel ook in het 4,7% tarief zal gaan vallen. Wij betalen dit jaar al meer belasting dan wij aan rente ontvangen en dat zal met de nieuwe regeling alleen maar meer worden. Het voorgaande wordt gevoeld als zeer onrechtvaardig. En beslist onnodig. Waarom niet de spaargelden apart van beleggingen belasten? Voor spaargelden kan er immers geen enkele beletsel zijn om de werkelijke opbrengsten te belasten. Die zijn immers beschikbaar. Worden ieder jaar verstrekt door de financieele instellingen. Graag uw reactie.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *