Verdrag van Schengen

verdrag

Vraag aan de VVD (24 maart 2015, kamerlid van ’t Wout)
Ik hoor de laatste tijd veel ophef over het Verdrag van Schengen. Ik ben zelf woonachtend in Polen aan de grens met Duitsland. Aan de grens met Polen en Duitsland is er minstens 16 uur per dag controle door de Duitsers (Polizei). Is dit niet een schending van het verdrag? Het irriteert me mateloos hoe de Duitsers hun controles uitvoeren en alleen Polen controleren. Als de Duitsers deze controles kunnen uitvoeren dan moet dat toch geen probleem meer zijn in Nederland en staat het Verdrag van Schengen toch ook niet ter discussie.

Antwoord van de VVD (1/5/15, kamerlid van ’t Wout)
Allereerst dank ik u van harte voor uw bericht. In dit bericht stelt u een aantal vragen over de uitvoer van het verdrag van Schengen, waarop ik hoop u wat meer duidelijkheid te kunnen geven. U geeft aan dat er regelmatig controles zijn aan de grens van Polen met Duitsland. In het verdrag van Schengen is bepaald dat bij de grens in principe geen 100% controles uitgevoerd mogen worden. Verder geeft u aan dat naar uw idee bij de controles in Duitsland vooral Polen worden gecontroleerd. In het verdrag van Schengen is daarover bepaald dat controle slechts op basis van een nationaliteit niet is toegestaan. Op deze bepalingen zijn echter ook uitzonderingen. Het is bijvoorbeeld in bijzondere omstandigheden wel toegestaan om tijdelijk grenscontroles in te voeren. Ook mag er wel steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Het is voor mij als lid van de Tweede Kamer helaas niet mogelijk om een uitspraak te doen over deze specifieke casus. De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van de Schengen Grenscode. Indien zij van mening is dat een lidstaat de bepalingen van deze code onvoldoende naleeft, kan de Commissie een ingebrekestellingsprocedure opstarten tegen deze lidstaat. Voor meer informatie over de situatie waar u over schrijft en het oordeel van de Europese Commissie daarover, verwijs ik u dan ook door naar het betreffende Directoraat-Generaal van de Europese Commissie dat hier over gaat, dit is het Directoraat-Generaal Binnenlandse Zaken en Migratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *