Luchtalarm uit Dienst

luchtalarm

Vraag aan D66, de PvdA, de SP en de VVD (25 maart 2015, kamerlid Schouw, kamerlid Wolbert, kamerlid Kooiman en kamerlid Tellegen)
Ik ben heel benieuwd wat de fall-back scenarios zijn in het geval van een gehele of gedeeltelijke uitval van de (elektronische) communicatienetwerken in een veiligheidsregio na het uit dienst nemen van het luchtalarm na 2017. Dat zou betekenen dat er geen communicatie middels draagbare devices mogelijk zal zijn. Is het concept geen stroom, geen alarm? Welke scenarios bestaan er om dit op te vangen (geen communicatie op basis van openbare netwerken)? Hoe zijn of worden de veiligheidsregio’s hierop voorbereid?

Antwoord van D66 (8/5/15, kamerlid Schouw)
Hartelijk dank voor uw vraag aan D66. Excuus voor de late reactie. D66 vindt het van belang dat de veiligheid van de burger centraal blijft staan in de discussie rondom het opheffen van de sirenes. Enerzijds is het goed om mee te gaan met nieuwe technieken, zoals NL Alert. Anderzijds kunnen deze nieuwe technieken pas een volwaardig alternatief zijn voor de sirenes als deze net zo stabiel en robuust zijn als het oude systeem. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en zullen elk voorstel ter vervanging van het systeem met sirenes kritisch bekijken. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Antwoord van de VVD (26/5/15, kamerlid Tellegen)
Vorig jaar is besloten dat vanaf 2017 de alarmering in geval van calamiteiten door de luchtalarm sirenes vervangen zal worden door berichtgeving via o.a. sociaal media, NL-alert, radio, websites en bijvoorbeeld sms-berichten van de overheid. Hier is voor gekozen omdat op deze manier afhankelijk van de situatie meer specifiek de benodigde informatie gegeven kan worden, dit zal de veiligheid ten goede komen. De VVD steunt dit beleid.
U uit uw zorgen over de betrouwbaarheid van dit nieuwe waarschuwingssysteem en de werking daarvan. Vanzelfsprekend dienen de nieuwe alarmeringskanalen voor 2017 volledig betrouwbaar te zijn en naar behoren te werken. Grotendeels is dit al gerealiseerd, tot 2017 zal hard gewerkt worden om het systeem volledig sluitend te krijgen en waar nodig te verbeteren. De VVD zal scherp toezien op dit proces. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geen antwoord van de PvdA (25/6/15, kamerlid Wolbert)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

Geen antwoord van de SP (25/6/15, kamerlid Kooiman)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Alle ‘nieuwe’ technieken zijn volledig afhankelijk van een simpel feit: ze hebben allemaal stroom nodig; en alle ‘ontvangende devices’ behalve stroom ook een connectie, die wederom volledig van stroom afhankelijk is. Gezien de verbazingwekkende resultaten van de laatste NL Alert proef lijkt de stand van zaken geen rekening te houden met fundamentele zaken. In geen van de rampenscenario’s die ik geoefend zie worden zie ik iets dat rekening houdt met algehele, of zelfs gedeeltelijke, stroomuitval. Rampen zijn niet te plannen en volgen geen proces. Situational Awareness en communicatie zijn de twee kritieke factoren. De vraag is of hier in deze technologische aanpak rekening mee wordt gehouden?

    Beantwoorden

  2. ·

    Vandaag hoorde ik bij kassa dat de alarmering bij calamiteiten vanaf 2020 alleen nog via de smartphone gaat via de Alert. Ik denk dat u dan geen rekening houdt met het feit dat er vele momenten zijn dat je niet binnen gehoorsafstand ben van een smartphone. Belangrijkste is de nacht. Dan ook overdag. Heel vaak niet binnen bereik. Er zijn ook veel mensen die geen smartphone hebben. Als laatste ook ter overdenking. Bij oorlog zal deze alarmering als eerste sneuvelen. Danwel door electronisch blokkeren danwel door electromagnetische puls. Ik wil u ook verzoeken om de huidige sirenes in stand te houden.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *