Huurbeleid

huurbeleid

Vraag aan het CDA, D66, de PvdD en de VVD (6 maart 2015, kamerlid de Rouwe, kamerlid Verhoeven, kamerlid Thieme en kamerlid van der Linde)
Graag wil ik te weten komen of jullie een oplossing hebben voor het onderstaand probleem. Ik en vele andere Nederlanders hebben hier mee te maken. Ik ben 31 jaar en woon op dit moment in een sociale huurwoning voor 640 euro p.m. met 1 slaapkamer. Deze woning heb ik 4 jaar geleden via woningnet aangebonden gekregen. Op dit moment ben ik zwanger en wil graag een grotere woning zodat ik mijn kindje een eigen kamertje kan geven. Dit is door jullie regels niet mogelijk, reden: Ik zit boven de inkomensgrens van 34.500 euro per jaar om een sociale huurwoning te krijgen. Ik verdien weer te weinig om om een vrije sector woning via een makelaar te bemachtigen, omdat ik onder de 39.000 euro per jaar verdien en daarbij heb ik ook een lening van 12.000 euro die brengen ze bij vrijesector woningen weer in mindering op wat je kan huren dus dan maakt het dan ook weer niet mogelijk. Kopen is ook een lastig verhaal, want met een jaarsalaris van 38.400 euro en een lening van 12.000 euro en geen eigen vermogen, kan ik in mijn regio al helemaal geen fatsoenlijke eengezinswoning vinden. Kunt u meer vertellen over het huurbeleid van uw partij dat een oplossing geeft voor mijn probleem?

Antwoord van de VVD (18/3/15, kamerlid van der Linde)
Wij krijgen veel vragen van mensen die nét boven de inkomensgrens zitten. Mijn eerste vraag zou zijn: hebt u al eens met een bank gesproken over een koopwoning? Inderdaad zal uw lening een rol spelen, maar met uw inkomen zou het mogelijk moeten zijn een hypotheek te krijgen. Dat zal niet snel genoeg zijn voor een eengezinswoning met een tuin, maar allicht wel voor een appartement met meer dan één slaapkamer. U kunt dit jaar 103% van de woningwaarde lenen, dus veel eigen middelen hebt u daarnaast niet nodig. Daarnaast kan uw woningcorporatie allicht een grotere woning aanbieden. Zelfs met de nieuwe eisen voor ‘passend toewijzen’ blijft daarvoor ruimte.

Antwoord van D66 (28/5/15, kamerlid Verhoeven)
Sociale huurwoningen zijn gesubsidieerd, waardoor mensen niet de werkelijke prijs betalen voor hun woning. Dit betekent bijvoorbeeld dat een sociale huurwoning in het gewilde centrum van Amsterdam net zo duur is als een zelfde woning in de buitenwijken van de stad. Er bestaat in Nederland nauwelijks een huurmarkt voor huizen in de vrije markt; of er zijn sociale huurwoningen of er zijn heel dure huurwoningen. Het middensegment ontbreekt in Nederland. De gevolgen zijn bekend: stagnatie op de woningmarkt, lange wachtlijsten, illegale onderverhuur (mensen die hun goedkope sociale huurwoning onderverhuren voor een marktconforme prijs) en tegelijkertijd het achterblijven van de bouw van nieuwe en goede (sociale) huurwoningen. Voor de starters op de huurmarkt (de outsiders) is het heel lastig om een goede woning te vinden. Maar ook de mensen die al huren, kunnen hun positie maar moeilijk verbeteren en stromen niet door naar betere woonruimte.
D66 wil dat bij de waardering van gesubsidieerde woningen beter wordt gekeken wat het woongenot is van de woning en woonomgeving. Scheefwonen wordt aangepakt door invoering van een jaarlijkse inkomenstoets. Op het moment dat mensen in staat zijn om een hogere huur daadwerkelijk te betalen, dan kan ook de subsidie op de woning worden verlaagd. Deze aanpassing moet geleidelijk ingevoerd worden. Zo komen we uiteindelijk tot een meer rechtvaardige situatie, die bovendien meer stimulansen geeft om nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen. Uiteindelijk is dat de kern van het probleem dat u schetst: er zijn simpelweg niet genoeg betaalbare woningen voor mensen met uw inkomen die net tussen wal en schip raken.

Antwoord van de PvdD (18/6/15, kamerlid Thieme)
Allereerst excuses voor de late beantwoording. We zijn een kleine fractie en daarom niet altijd in de gelegenheid om vragen op korte termijn te beantwoorden. Ik hoop op uw begrip hiervoor. De Partij voor de Dieren betreurt de situatie van mensen die net als u tussen wal en schip vallen, dit is helaas herkenbaar voor veel mensen. De Partij voor de Dieren is het daarom ook niet eens met de regels die vanuit Europa zijn afgedwongen over de inkomensgrenzen voor het huren van sociale huurwoningen. Wij willen niet dat Europa publieke diensten van algemeen belang minder toegankelijk maakt. Door de woningmarkt als publieke dienst te behouden heeft de overheid bovendien meer invloed op het duurzamer en energieneutraal maken van woningen. De PvdD is van mening dat woningcorporaties een belangrijke maatschappelijke taak vervullen, namelijk het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Deze taak is bij veel woningcorporaties uit beeld geraakt als gevolg van de verzelfstandiging en gebrek aan adequaat toezicht. De privatisering van woningcorporaties moet worden teruggedraaid, en de grote corporaties moeten worden opgesplitst. Want iedereen zou moeten kunnen huren zonder zorgen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren wil een sterke vergroening van het belastingstelsel. Wij willen de inkomstenbelasting verlagen. Arbeid moet goedkoper worden, om zo een beter arbeidsklimaat te creëren.

Geen antwoord van het CDA (6/6/15, kamerlid de Rouwe)
Na 3 maanden en twee keer rappelleren is geen antwoord ontvangen.

2 reacties


  1. ·

    Wat voor nut heeft het als de wet scheefwonen er komt? Alles wat er verdient wordt gaat op aan vaste lasten, waardoor er nog minder geld in de winkels, horeca, parken enz komt. Hierdoor nog meer werkloosheid. Ik denk zelfs dat als er meer mensen scheefwonen er meer geld wordt uitgegeven aan andere spullen waardoor de werkloosheid daalt en de btw toch wel binnenkomt, plus minder uitkeringen. Met scheefwonen betaal je toch maar op 1 plaats btw (de woningcorporatie’s ) en niet in verschillende winkels en bedrijven, waar je als aan de eind van de maand nog iets over hebt je het personeel aan de gang houd met je aankopen. Ik ben zelf een afgekeurde zzpr van 55 jaar met een afgelopen arbeidsongeschiktheids verzekering, die weer aan de gang moet en zich bij deze afvraagt of hij wel nog iets te werken heeft als dit alles doorgaat.

    Beantwoorden

  2. ·

    Ben 54 jaar, woon in een sociale huurwoning die van €625 naar €812 is gestegen. Met mijn salaris is het niet meer mogelijk dit langer op deze manier vol te houden. Ben op zoek geweest naar een andere woning, maar krijg nul op het rekest. Heb in 2011 in de WSNP gezeten door scheiding en tegenslag, maar sinds 2015 eindelijk een schone lei en 1 notering bij het BKR aan overgehouden. Nu was het simpel voor mij geweest om een woning te gaan kopen, maar door de notering is dit niet mogelijk. We hebben een aantal jaar op zwart zaad gezeten met €50 p\w om mijn boodschappen te krijgen, natuurlijk is dat inherent aan deze situatie en heb ik mij daar voor ingezet. Nu worden we eigenlijk weer gestraft, omdat we niets kunnen financieren de komende 5 jaar in de vorm van een huis. Ik zou het niet meer in mijn hoofd willen halen in de schulden terecht te komen, hier heb ik van geleerd. Waarom is het niet gewoon mogelijk om een woning te kopen, want sociale huur is niet meer mogelijk met mijn inkomen en vrije sector is veel te duur. Ik kan geen kant op. Het is goed dat mensen in de gaten worden gehouden bij BKR en instanties, maar deze groep wordt totaal buitengesloten en belanden opnieuw in de problemen, doordat men geen andere stap kan nemen in de vorm van kopen. Wat gaan de partijen hier aan doen. Graag zou ik daar een antwoord op willen hebben.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *